Posts Tagged ‘אדם-רז’

'אנחנו' ושלי יחימוביץ' – לקראת פרק ציוני-סוציאליסטי חדש-ישן

יום ראשון, דצמבר 11th, 2011

אדם רז ואודי מנור, התומכים בח"כ שלי יחימוביץ', דנים בפרק הסוציאליסטי-ציוני ישן חדש שלה. אנו מביאים פה את תחילת המאמר. ניתן גם להוריד את כולו. זהו המאמר השלישי בסדרה. למאמר קודם

המשך…

עיין ערך ×¢×™× ×™ – פרק בפוליטיקה סוציאל דמוקרטית

יום שני, אוקטובר 24th, 2011

מאמר מאת אדם רז ואודי מנור, חברים במפלגת העבודה, אודות עופר עיני או סיפורה הענייני של פוליטיקה סוציאל דמוקרטית ראויה   

המשך…

להגנת עמיר פרץ

יום חמישי, מאי 5th, 2011

נמרוד זליגמן, חבר יסו"ד, מגיב למאמר של אודי מנור ואדם רז בגנות דרכו הפוליטית של עמיר פרץ. במאמר שלפניכם הוא טוען נגד ההאשמות על פרץ ונגד תפיסת הכותבים את משמעות התפיסה הסוציאל-דמוקרטית

המשך…