Posts Tagged ‘אגרת חופש המידע’

התנועה לחופש המידע: אגרות חופש המידע הוזלו ב-80%

יום שני, מרץ 31st, 2014

מהיום (30 במרץ 2014) שימוש בחוק חופש המידע בישראל עולה פחות. על בקשת מידע נצטרך לשלם 20 שקל (במקום 101 שקל). ארגונים חברתיים, חוקרים מהאקדמיה ונזקקים יהיו פטורים מתשלום האגרה

המשך…