Posts Tagged ‘אגף התקציבים’

מי אתה, שאול מרידור?

יום ראשון, אוגוסט 23rd, 2015

האם המנכ"ל המיועד של משרד האנרגיה, הנגוע בניגוד עניינים חמור ולא בטוח אם המדינה תתקיים בעוד שלושים שנה הוא הבחירה הטובה ביותר לתפקיד?

מאת ניצן מתן המשך…

ועדת הבריאות דנה בהמתנה הארוכה לניתוח שקדים בילדים

יום רביעי, מאי 22nd, 2013

ילדים הנזקקים לניתוח שקדים נאלצים להמתין זמנים ארוכים מאוד.  הפתרון של האוצר, תשלום נוסף (של הקופות, לא של האוצר) על כל ניתוח ו"תחרות" בין בתי החולים המשך…

העברת אגף התקציבים – ספין בחירות

יום שני, אוקטובר 29th, 2012

המידע על העברת אגף התקציבים ממשרד האוצר למשרד ראש הממשלה אינו אלא ספין בחירות. מנסים להעביר את המסר כאילו אגף התקציבים הוא הגורם הרשע הפוגע בעם. האמת אחרת. מי שקובע מדיניות הוא ראש הממשלה, אגף התקציבים הוא המוציא לפועל של המדיניות. האגף אינו הרשע, אלא הגורם המבצע את המדיניות

מאת: קורט טוכולסקי המשך…

בנימין נתניהו פורץ את מסגרת התקציב, ומה הלאה?

יום שני, יולי 2nd, 2012

מדיניות תקציבית מרחיבה היא החלטה טקטית נכונה בהינתן המשבר הכלכלי העולמי, אך כדי לפתור את בעיות היסוד של החברה הישראלית נדרשת עוד שורת החלטות כלכליות שעבור בנימין נתניהו הן בגדר טאבו

מאת: אמנון פורטוגלי המשך…

ועדת טרכטנברג, בצוות הבריאות לא היו רופאים

יום שלישי, אוקטובר 18th, 2011

ד"ר אסי סיקורל, רופא בישובי רמת הנגב ומראשוני "עבודה שחורה" פנה לועדת טרכטנברג בכדי לשוחח עם הרופאים בצוות הבריאות.  הוא למד שאין שם רופאים, היו הממונה על התקציבים, גל הרשקוביץ ומיכל עבאדי בויאנג'ו שהיתה פעם אחראית על תחום הבריאות שם,  אז אין פלא שדו"×— הועדה קבע שאין כמערכת הבריאות בארץ לטיב ולפאר. ד"ר סיקורל הצטרף לצוות הבריאות של תנועת המחאה המשך…

פריימריס בעבודה – מקבץ שאלות לעמיר פרץ (I)

יום חמישי, מאי 26th, 2011

שאלות אלו מבקשות מחה"×› עמיר פרץ לתאר כיצד תיראה כהונה שלו בתפקיד שר האוצר – פניית פרסה במדיניות הנהוגה שם מזה שנים, או אותה גברת בשינוי אדרת? המשך…

ברק שטרוזברג – שליחותו של הממונה על משאבי אנוש

יום שלישי, מרץ 22nd, 2011

על שעוני נוכחות, על מה בעצם מקבל העובד את שכרו, על מקומו של העובד במקום העבודה, על עיתונאות וגם משהו על מקומה של "רוח המפקד" במערכת יחסי העבודה במגזר הציבורי

מאת ישראל מיכאלי המשך…

קיצור החדשות: תקציב, גז, פרקליטים

יום חמישי, דצמבר 30th, 2010

ערב עתיר חדשות לא פשוטות.  שלא כמקובל ב"עבודה שחורה" עד-כה, להלן כמה מלים אישיות של העורך על חדשות האלה
מאת: יעקב לקס המשך…

ישראל מיובשת – התכנית לרפורמה במשרד האוצר

יום חמישי, דצמבר 9th, 2010

כאשר הציבור מתחיל להבין את השלכות הייבוש המתמשך של המגזר הציבורי, מגיע הזמן לחשיבה קונסטרוקטיבית שתטפל בשורש הבעיה. הגיע הזמן למהפכה מבנית במשרד האוצר

מאת: ד"ר יפתח גולדמן, חבר יסו"ד המשך…

תקציב דו שנתי – עניין חסר משמעות

יום רביעי, מרץ 24th, 2010

ויכוח שלם התעורר בנושא התקציב הדו-שנתי, אבל מה שחשוב הוא מי קובע את התקציב. גם כך התקציב הוא הצגה כי למספרים שבו אין כל קשר לביצוע, והמשרדים לא מספיקים לנצל אותו במלואו. לצרכים החשובים באמת אין מענה בתקציב, והדרך לשינוי המיוחל עוברת בבניית אלטרנטיבה לשלטון הקיים
מאת: ק.טוכולסקי המשך…