Posts Tagged ‘אגודת-הסטודנטים’

צעירי מרצ: להחרים את אגודת הסטודנטים במכללת צפת

יום שני, אפריל 23rd, 2012

בעקבות אישור תקנון לפיו רק בוגרי-צבא יוכלו להתמודד לתפקיד יו"ר אגודת הסטודנטים קוראים צעירי מרצ לסטודנטים במכללה שלא לשתף פעולה עם האגודה המשך…

הסטודנטים לוקחים אחריות על ההעסקה התקינה

יום ראשון, אפריל 15th, 2012

לפני היציאה לחופשת הפסח, נכנסה לתוקף הצעת החלטה ייחודית וחשובה שעברה באגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב. על פי ההצעה, הגופים באגודה הפועלים עם ספקים חיצוניים, ידרשו מנותני השירותים אישור העסקת עובדים בהתאם לחוקי העבודה, על פי מספר נוסחים שנקבעו לאחר התדיינות מקיפה עם היועצים המשפטיים של האגודה
מאת: נועם פורר המשך…

דו"×— טרכטנברג על שמשת המכוניות – המחאה קמה, המחאה לא נמה

יום רביעי, נובמבר 30th, 2011

אחר הצהריים פשטו הסטודנטים של אוני' בן גוריון בנגב, מכללת אורנים וסטודנטים של ת"א על עשרות מכוניות חונות ברחבי העיר ת"א, ב"ש ואזור הצפון והניחו דו"×— תנועה מדומה על שמשת המכוניות החונות. 'הדו"×—' ×”×™×” דמוי דוח עירוני רגיל רק שעליו נכתב – 'דוח טרכטנברג'. חלק מבעלי הרכבים שחנו וחשבו שקיבלו דו"×— ×—× ×™×™×” קיללו וקרעו אותו המשך…

מכללת רופין – הסכמה על מעונות סטודנטים במכמורת

יום רביעי, נובמבר 2nd, 2011

חברנו ניצן מתן מדווח על סוף טוב למאבק הדיור של הסטודנטים במכללה הימית, שהוא ×”×™×” בין מוביליו ולא שוכח להגיד תודה לכל מי שעזר המשך…

סטודנטים נגד העסקה קבלנית – יום של מחאה ב-31 באוקטובר

יום שני, אוקטובר 31st, 2011

הודעה של אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית המשך…

באר-שבע: מצילים את הפקולטה למדעי הבריאות

יום רביעי, ספטמבר 28th, 2011

סכסוך בין שירותי בריאות כללית לבין אוניברסיטת באר-שבע מסכן את המשך קיומה של הפקולטה למדעי הבריאות, ואת בריאותם של מאות-אלפים מתושבי הנגב. צפו בסרטון של אגודת הסטודנטים המשך…

בשער זה (של אוניברסיטת תל-אביב) לא יכנסו נכים

יום שישי, מרץ 18th, 2011

אוניברסיטת תל-אביב לא מצליחה להוציא מכיסה כמה אלפי שקלים בודדים בכדי לאפשר לסטודנטים בעלי מוגבלות להיכנס אליה דרך השער הראשי.  ב- 28.03.11 אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב עורכת יום נגישות ברחבי הקמפוס
מאת: נועם פורר המשך…

אוניברסיטה כשדה קרב וכמחנה עונשין: הטכניון נגד החוקרים הזוטרים

יום ראשון, ינואר 30th, 2011

מה קורה בטכניון? מן הקמפוס החיפאי המנומנם והמסוגר דרך כלל עולים ומתחזקים לאחרונה הדי מאבק: חברי כנסת ודיקנים טכניוניים, רשות המסים, ארגוני סגל אקדמי, ועדת הכספים ובית הדין לעבודה – כולם מתקשרים בעימות מורכב בשאלת מעמדם של החוקרים הזוטרים במכון הטכנולוגי. וגם בואו לעזור במאבק
מאת: אייל רוזנברג המשך…

הטכניון – האם הוא פוגע בארגון הסטודנטים לתארים גבוהים

יום רביעי, ינואר 26th, 2011

מכתבו של הדיקן פרופ' שפיטלני הוא תגובה למכתבה של ×—"×› יחימוביץ המבקש לא לפגוע בארגון הסטודנטים לתארים גבוהים בטכניון. תשובתו הארוכה מכחישה את טענותיה. אלא שאין עקביות בגרסאות מטעם הנהלת הטכניון. מכתב התשובה של ×—"×› יחימוביץ חושף בפני פרופ' שפיטלני את הסתירה בטענותיו. להלן שני המכתבים המשך…

שלי יחימוביץ: לא לפגוע בארגון הסטודנטים לתארים גבוהים בטכניון

יום רביעי, דצמבר 22nd, 2010

במכתבה לנשיא הטכניון פרץ לביא מבקשת הח"כ לא לפגוע במסגרות הארגוניות של הסגל הזוטר והסטודנטים. חופש ההתארגנות מעוגן בחוק. מוסד אקדמי לא יכול להרשות לעצמו לחבל בזכות זו

המשך…