Posts Tagged ‘אבי ליכט’

הונאת ייצוא הגז הגדולה

יום שלישי, ינואר 10th, 2017

הסתרת האפשרות והתכנית לפתח את מאגר לוויתן תוך הסתמכות על השוק המקומי בלי יצוא היא סיפור של הונאה גדולה שבה תאגידי הגז הסתירו מידע יסודי קריטי, הונו למעשה את חברי צוות קנדל, את הממשלה, את המל"ל ואת בנק ישראל

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…

טיוטת חוק עמותות חדש להערות הציבור

יום ראשון, פברואר 23rd, 2014

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אבי ליכט,פרסם טיוטא לחוק עמותות חדש במטרה לקבל את תגובות הציבור. עו"ד חיים שטנגר מסביר את עיקרי החוק המוצע

המשך…