Posts Tagged ‘אבי לב’

לתחרות דיבייט ארצית דרושים: רעיונות לדיונים

יום ראשון, אפריל 27th, 2008

ב-2 ביוני תיערך באוניברסיטה העברית אליפות הארץ ב"דיבייטינג" (אמנות הויכוח). אבי לב, השופט הראשי, וגם העוזר הפרלמנטרי של חה"כ אורית נוקד פונה לקוראי עבודה שחורה בבקשה לרעיונות מעניינים לדיונים המשך…

אורית נוקד, עסקה קצובה ולוביזם

יום ראשון, אפריל 6th, 2008

אבי לב, העוזר הפרלמנטרי של אורית נוקד, מדווח על השלמתו של של חוק 'עסקה קצובה', המחייב חברות לפנות לצרכנים באופן אקטיבי על מנת לחדש עסקה לזמן קצוב שמועדה תם, במקום לחדשה אוטומטית בתנאים טובים פחות. תהליך החקיקה לווה במאבקים קשים נגד לוביסטים של החברות הגדולות במשק, מאבק שאת אותותיו אפשר למצוא בחוק, ממנו הוחרגו חברות הגז והטלפון. להלן ההודעה לעיתונות של ח"כ נוקד:
המשך…