Posts Tagged ‘אביעד-סיני’

המשמרת הצעירה בירושלים נערכת לבחירות המקומיות

יום שני, יוני 16th, 2008

המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה בירושלים נערכת לבחירות המקומיות בישיבת מטה ראשונה. אביעד סיני, יו"ר המשמרת, מעדכן גם בפעילויות נוספות

המשך…

תמכו בהצעת חוק אחריות המזמין

יום רביעי, פברואר 6th, 2008

עו"ד אביעד סיני, מזכיר המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה בירושלים, מבקש מחברי הכנסת עמיר פרץ ונדיה חילו – החברים בוועדת העבודה והרווחה – לתמוך בהצעת חוק אחריות מזמין, שעניינה הטלת אחריות לזכויותיהם של עובדי הקבלן על המשתמש בפועל בשירותיהם
המשך…

סבתא שלי ואנחנו / אביעד סיני

יום שלישי, אוקטובר 9th, 2007

בעקבות טור הדעות הקבוע של דניאל בלוך אנחנו מרחיבים את היריעה ומצרפים לשורותינו בעל טור חדש: אביעד סיני מהמשמרת הצעירה של מפלגת העבודה בירושלים.
למרות תדמיתה הגרועה של המפלגה, ולמרות ההתנהלות האיומה של חלק מחברי הסיעה ביחס להבטחות לבוחר, אביעד הוא מאלה שעדיין מאמינים שניתן לשנות, והוא מהבודדים שמצליחים לשלב בין פעילות פוליטית ובין פעילות חברתית אזרחית, ולא משנה אם היא למען הורדת שכר הלימוד באוניברסיטה או למען פליטי דרפור. המשימה העיקרית שלו כאן תהיה לשכנע אתכם, הציניקנים, הסקפטיים והמיואשים, שהדרך שלו אפשרית.

המשך…