Posts Tagged ‘אבחונים’

השבוע שהיה -8 תקציבים גדולים לחיזוק היהדות, שח"פ על גב החינוך הציבורי

יום שני, אוקטובר 27th, 2014

משרד החינוך מקצה תקציבים רבים לחיזוק היהדות במערכת. שירותי חינוך פרטיים במערכת הציבורית מאושרים באמצעות חוזר תשלומי ההורים שיהיה בתוקף בשנה זו. רפורמת הפסיכומטרי תגדיל את תשלומי הלומדים לחינוך הגבוה. ועוד

מאת: דליה וענת

המשך…