Posts Tagged ‘אבו אלמוג’

יאיר לפיד "יש עתיד" – על הסכנות והכשלים במצע המפלגה

יום חמישי, נובמבר 1st, 2012

הצעת יאיר לפיד במצע המפלגה לשינוי השיטה טומנת בחובה סכנות וכשלים. התנהלותו אנטי דמוקרטית, ויש בה משום הכשרה של הלכי רוח פשיסטיים. להלן קטע ממאמר המנתח את המצע של המפלגה

המשך…