מונחי מס – מילון מיסוי שכולנו יכולים להבין

 

מונחים בסיסיים

מס ישיר – מס שמעביר משלם המס (אדם או חברה) ישירות למדינה, לדוגמה – מס הכנסה, מס חברות.

מס עקיף – מס שמועבר למדינה ע"י צד שלישי, שאינו משלם המס. מע"מ הוא דוגמה למס עקיף: כאשר אנו משלמים לשרברב תשלום כולל מע"מ, המס נגבה מאיתנו ע"י השרברב, שיעביר אותו למדינה.

מס פרוגרסיבי – מס שהשיעור שלו גדל ככל שבסיס המס גדול יותר. לדוגמה: מס הכנסה. מיסוי פרוגרסיבי לוקח הרבה מהעשירים ומעט מהעניים ולכן הוא כלי מרכזי בהפחתת אי-שוויון.

מס רגרסיבי–  מס שהשיעור שלו, באחוזים, קטן ככל שבסיס המס גדול יותר.  לדוגמה, מכס שנקבע כסכום קבוע לכל מוצר, ולכן שיעור המס עבור מוצר יוקרה נמוך יותר משיעור המס עבור מוצר זול. רבים כוללים במושג מס רגרסיבי גם מסים שהשיעור שלהם קבוע, כגון מע"מ. הסיבה – על קניית מוצרים בסכום זהה העשיר והעני משלמים אותו סכום של מע"מ למדינה, אך עבור העני זהו שיעור גבוה יותר מהכנסתו, כך שהפגיעה בהכנסתו הפנויה היא גדולה יותר.

הכנסה חייבת – ה"ברוטו" של שכירים, הכנסות פחות הוצאות בעסקים.

בסיס המס–  הסכום שעליו מטילים מס, לדוגמה – מחיר של מוצר או שירות לפני מע"מ, סך ההכנסה החייבת במס הכנסה.

שיעור המס –  ביטוי נרדף ל"אחוז המס".

תקבולי המס – ההכנסות ממסים, סכומי המס הנגבים ע"י המדינה.

סוגי מיסים

ארנונה –  מס ישיר שגובה הרשות המקומית מבעלי נדל"ן בשטחה. כאשר הנדל"ן מושכר, הארנונה משולמת בד"כ ע"י השוכר.

בלו – מס עקיף על צריכה של מוצרים המיוצרים בארץ (בניגוד למכס). בשונה ממס קנייה וממע"מ, הבלו הוא מס קצוב (סכום קבוע בשקלים ולא אחוז ממחיר המוצר). בישראל יש בלו על דלק וסולר. סכום הבלו על הדלק מתעדכן כל שלושה חודשים.

דמי ביטוח לאומי –  מס ישיר פרוגרסיבי חלקי (שתי מדרגות ותקרת מקסימום – ראו להלן) הנגבה ע"י המוסד לביטוח לאומי מעובדים ומעסיקים, ומשמש למימון תשלומים כמו קצבת נכות, קצבת זקנה, דמי אבטלה, הבטחת הכנסה וקצבת ילדים. זהו בעצם "ביטוח חובה", משום שהמדינה מכריחה את הפרט (ואת המעסיק שלו אם הוא שכיר) לשלם על ביטוח שייתן לו רשת ביטחון כלכלית. חלק מהתשלומים שמעביר הביטוח הלאומי לזכאים קשורים לסכומים ששילם, הנגזרים מהכנסתו, בדומה לעיקרון של כל ביטוח (לדוגמה, דמי לידה, דמי אבטלה). תשלומים אחרים אינם תלויים בסכום ששילם המבוטח (לדוגמה, קצבאות ילדים).

ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי – סכום "תקרה" של הכנסה חודשית שכל הכנסה מעליו פטורה מדמי ביטוח לאומי (נכון לינואר 2011 – 73,422 ₪). המשמעות היא שבניגוד למדרגות מס ההכנסה, שבהן בכל מדרגה יש שיעור מס גבוה יותר, בביטוח הלאומי שיעור המס במדרגה הגבוהה הינו אפס. מכאן שהעלאת ההכנסה המירבית מוסיפה למדינה הכנסות שמקורן בבעלי הכנסות גבוהות. [מאידך, "פטנט" ידוע של בעלי הכנסות גבוהות להימנע מתשלום דמי ביטוח לאומי גבוהים הוא פתיחת חברה במקום קבלת שכר כשכירים/עצמאים].

היטל השבחה – מס ישיר שמשלם בעל נכס (בית או מגרש וכד') על עליה בערך הנכס שנגרמה בשל אישור תכנית.  המס משולם לועדה המקומית לתכנון (למעשה לעירייה או למועצה המקומית / אזורית).  לדוגמה: יש לכם בית והועדה המקומית אישרה תכנית להקים גן מטופח ליד ביתכם.  הערך של הבית עולה (למרות שעוד לא התחילו לטעת את הגן המטופח) ואתם חייבים לשלם חצי מעליית הערך לועדה המקומית.

מכס – מס עקיף על מוצרים מיובאים. המכס מעודד תעשייה מקומית ולכן מועיל לתעשייה המופנית לשוק המקומי ולעובדיה, אך פוגע בצרכנים.

מס בריאות – מס ישיר פרוגרסיבי (שתי מדרגות) הנגבה ע"י הביטוח הלאומי ומשמש למימון סל הבריאות הממלכתי, כולל פעילות קופות החולים.

מס דיבידנד–  מס ישיר שמשלם בעל מניות בחברה על דיבידנד (חלק מהרווח) שקיבל מהחברה.

מס הכנסה–  מס ישיר, לרוב פרוגרסיבי, שמשלם אדם על הכנסתו ממקורות שונים (עבודה, השכרת נכסים, גמלאות וכו').

מס חברות – מס ישיר על רווחים של חברה, לפני חלוקת דיבידנדים (חלקים מהרווח) לבעלי המניות. בשונה ממס ההכנסה שהוא פרוגרסיבי, שיעור מס החברות אינו תלוי בגודל הרווח, אלא בקריטריונים שונים. לדוגמה, יש הבחנה בין חברות ישראליות לזרות, בין מפעלים המקבלים הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון ואחרים, וביניהם בדרגות שונות.
מס ערך מוסף (מע"מ) – מס עקיף על צריכה של מוצרים ושירותים.  שיעור המע"מ משפיע יותר על אוכלוסיות מעוטות הכנסה, שרוב הכנסתן מופנה לצריכה חייבת במע"מ (בניגוד לחסכון).

מע"מ דיפרנציאלי – מדיניות המבחינה בין שיעורים שונים של מע"מ עבור מוצרים שונים. בישראל נהוג פטור מלא ממע"מ (שיעור מע"מ 0) על צריכת פירות וירקות, וישנן הצעות להנהיג מע"מ מופחת על מוצרים בסיסיים כגון תרופות או ספרי לימוד.

מס קנייה – מס עקיף על צריכה של מוצרים מסוימים, בנוסף על מע"מ. בישראל יש מס קניה על מכוניות, סיגריות ואלכוהול. שיעור מס הקנייה לכל סוג של מוצר הוא זהה, בין אם הוא מיובא או מייצור מקומי.

מס רווח הון – מס ישיר שמשלם מוכר נכסים פיננסיים כמו מניות על הרווח מהמכירה (הרווח הוא סכום המכירה פחות סכום הקנייה.

מס רכישה – מס ישיר שמשלם רוכש נדל"ן, כשיעור ממחיר הקנייה.

מס שבח – מס ישיר שמשלם מוכר נדל"ן על הרווח מהמכירה (הרווח הוא סכום המכירה פחות סכום הקנייה).

לפרוייקט אומרים לנו שיש מס אחר

2 Responses to “מונחי מס – מילון מיסוי שכולנו יכולים להבין”

 1. יובל הגיב:

  אילו מדרגות מס קיימות? אם מישהו מרוויח 80,000 שח לחודש אז לא נגבה ממנו ביטוח לאומי בכלל? ולמה עדיף לו להיות עצמאי?

 2. איתמר כהן הגיב:

  יובל,
  ביטוח לאומי נגבה עד הסף שצויין ברשימה – כרגע, כ-73 אלף ש"ח. מי שמרוויח יותר, כן משלם ביטוח לאומי, כמובן – אבל רק על החלק של עד 73 אלף ש"ח. על כל שקל נוסף – הוא לא משלם ביטוח לאומי.
  עם זאת, הוא, כמובן, משלם מס הכנסה בשיעור מקסימלי על חלק ההכנסה הנ"ל.

  לבעלי שכר כזה, עדיף להיות עצמאי, שמשלם מס בשיעור נמוך יותר.

Leave a Reply