חוק ההסדרים 2009 – סמכויות שיטור למפקחים יביא לפגיעה באזרחים

הענקת סמכויות שיטור מלאות לפקחים ברשויות המקומיות היא אחת משורה של הוראות חוק העלולות לשנות באופן דרמטי את אורח החיים של אזרחי המדינה, ומעידה על התנערות השלטון המרכזי מאחריותו כלפי החברה.

מאת: עו"ד אפי מיכאלי

חוק ההסדרים שיעבור בקרוב בכנסת כולל שורה של הוראות חוק המשנות באופן דרמטי את אורח החיים של אזרחי מדינת ישראל. בחלק מהמקרים נרגיש בשינוי רק בעוד תקופה אך למרות זאת עלינו להיות מוטרדים כבר כעת מהעתיד לבוא. מקרה כזה הוא מקרה הענקת סמכויות שיטור מלאות לפקחים ברשויות המקומיות.

הבסיס למהלך זה, כך נטען על-ידי יוזמי התיקון, נעוץ בהעדר תקציבים הניתנים למשטרת ישראל. באמצעות מתן סמכויות שיטור לפקחים, ירד הנטל הרב הרובץ על כתפי המשטרה ויעבור, אט אט, לכתפי הרשות המקומית. כך גם נטל המימון יעבור מהמדינה אל הרשות המקומית שתוכל, בעת הצורך, להקים מנגנונים עצמאיים לטיפול באירועים שכיום נדרש במסגרתם טיפול משטרתי מקצועי. כבר כיום קיימות בחלק גדול של הרשויות המקומיות פעילויות משותפות למשטרה ולעירייה. בחלק מהמקרים אף מקבלים פקחי העירייה תפקידים משמעותיים במסגרת שגרת העבודה של המשטרה המקומית ומסייעים לשוטרים בפעולות שיטור יומיומיות הכוללות שימוש בכוח, מעצר וחיפוש.

אין כל רע בקיומו של כוח עזר המסייע למשטרה בפעילותיו היומיות. זהו לב ליבו של "המשמר האזרחי" הפועל שנים ומסייע רבות למיגור האלימות והפשע. הבעיה בנוגע להענקת סמכויות שיטור לפקחים ברשויות המקומיות נעוצה בעובדה כי כוח אדם בלתי מיומן יקבל לידיו סמכויות שיטור מרחיקות לכת אשר עשויות להביא לפגיעה באזרחים תמימים. הכשרתם העיקרית של פקחים ברשויות המקומיות נוגעת לעניינים מוניציפאליים פשוטים כגון רישום דוחות חנייה, אשפה ודומה. לצורך הכשרת כוח אדם לשימוש בכוח אלים שיש בו כדי להביא לפגיעה בחירותם של אזרחים, יש לקיים מנגנון הכשרה מסודר שאינו מהווה חלק מהתיקון העתיד לעבור בחוק ההסדרים הקרב. העובדה כי סמכויות שיטור יעברו לפקחים אשר לא הוכשרו לשימוש בהן מהווה כשלעצמה בעיה לא פשוטה.

בעיה נוספת שיצור המצב החדש היא כי כוח שיטור חדש ועצמאי יחדור למרחב המקומי וזאת ללא כל פיקוח אמיתי. כפיפותו של כוח השיטור החדש לראש הרשות המקומית והעובדה כי משכורתו משולמת על-ידי הרשות עשויים להביא לגילויים של העדפת מקורבים על פני אחרים והתנכלות למתנגדים לראשי הרשות המקומית. קיומו של כוח זה ללא כל יכולת פיקוח או בקרה עליו עלול להביא למצב בו שימוש בכוח יהפוך לדבר שבשגרה. העובדה כי כוח שיטור זה לא יהיה כפוף לביקורת פנימית עשוי להביא גם לגילוי שחיתות גבוהים שיפגעו במרקם החיים ברשות המקומית.

יותר מכל, הענקת סמכויות שיטור לפקחים מהווה צעד נוסף בהתפרקותו של השלטון המרכזי מאחריותו כלפי החברה. כך קורה בחינוך, בתעסוקה, בבריאות, ברווחה וכעת בטחון הפנים של אזרחי המדינה. מטרידה העובדה כי סדר העדיפויות הלאומי הוא כזה המוביל את המשטרה עצמה להסכים למהלך כה דרמטי החותר תחת עצם קיומה ותחת הלגיטימיות המוענקת לה בקרב אזרחי המדינה.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Leave a Reply