חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

סגירת בתי ספר בחיפה וברמת גן – דוגמאות להרס החינוך הממלכתי

נושאים דעות, חינוך ותרבות ב 1.03.09 6:04

לאחרונה התפרסם בתקשורת כי עיריית חיפה עומדת לסגור שני בתי-ספר ממלכתיים בתחומה. עיריית רמת גן עומדת לסגור בית-ספר ממלכתי, ולפתוח באותו מקום בית ספר אנתרופוסופי, שהוא בית ספר ייחודי, השייך לחינוך המוכר שאינו רשמי

ההורים, המתארגנים למאבקים נגד סגירת בתי הספר של ילדיהם, אינם מבינים את התהליכים הפוליטיים והחקיקתיים המובילים לסגירה. התקשורת כמעט אינה עוסקת בכך, ולא מתנהל שום דיון ציבורי בתהליכים העומדים לשנות את אופייה של מערכת החינוך במדינת ישראל.

התהליכים הללו קשורים לחוק נהרי, שגובש בעקבות ההסכם הקואליציוני של ממשלת אולמרט היוצאת עם ש"ס. בהסכם הועלתה הצעה לגיבוש חוק שיסדיר את מעמדו של החינוך החרדי. זאת לאחר ההתנגדות של החוגים הדתיים להחלת תכנית הליבה, שמקורה בדו"ח דוברת ושבג"צ משנת 2006 ניסה לכפות אותה על המגזר החרדי. חוק נהרי (יוני 2008)הוא חוק עוקף ליבה,והוא קובע כי המדינה תעניק מימון בשיעור של 60% למוסד חינוך תיכוני של קבוצה תרבותית ייחודית – מוסד חרדי, או מוסד של קבוצה ייחודית כלשהי – שיזכה להכרה, בלא דרישה של פיקוח על תוכני הלימוד בו., לפי הנחיה של מנכ"ל משרד הפנים, בחוזר מנכ"ל שפרסם, אל גזברי הרשויות המקומיות בעניין אופן היישום של חוק נהרי, מופיע פירוט דרכי התקצוב של בתי הספר הייחודיים על ידי הרשויות המקומיות. ההנחיה בחוזר הייתה להעביר למנהלי בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים את כל הנתונים על תקציב הרשות למוסדות החינוך הממלכתי, על מנת שיוכלו לדעת כמה כסף מגיע להם. מנהלי המוסדות המוכרים שאינם רשמיים שקיבלו את הנתונים, יכלו לחשב במדויק כמה כסף הם עתידים לקבל בשנה הבאה. סכומים אלה נגרעים מהחינוך הממלכתי, מאחר שמימון החוק אינו מלווה בתקצוב מטעם משרד האוצר. יוצא מכך שהרשויות המקומיות הן אלה הנאלצות לשאת בנטל המימון, והן עושות זאת על ידי צמצום המימון לביה"ס הממלכתיים. כך מוסטים תקציבים מהחינוך הממלכתי (הממשלתי) אל החינוך מוכר שאינו רשמי (הפרטי). תקציבי מדינה מממנים חינוך פרטי במקום להמשיך ולממן את החינוך הממלכתי. משאבים ציבוריים משמשים למימון מוסדות פרטיים על חשבון המוסדות הממלכתיים. סגירת שני בתי-ספר בחיפה בשנת הלימודים הקרובה היא דוגמא של השלכות חוק נהרי על החינוך הממלכתי. במערכת החינוך הממלכתי מתחיל תהליך התרסקות בשל הצורך לתקצב את החינוך החרדי.

שרת החינוך תמיר אמנם הצביעה נגד החוק, שהתקבל בכנסת ברוב קולות המצביעים, אך תגובותיה מעידות שהיא מבינה את השלכות החוק על אופי מערכת החינוך בישראל, וידעה שהוא מוביל להפרטת מערכת החינוך הממלכתית. לאחר אישור הצעת החוק של השר משולם נהרי בוועדת החינוך, היא אמרה, כי "בכל מדינה מתוקנת, החינוך הממלכתי זוכה להעדפה. יש כאן ויכוח בין עקרון השוויון לעקרון הממלכתיות, בין אלה שאומרים שהמדינה מחויבת לתת לכל האזרחים שוויון מכאני בכל התחומים – לבין אלה שמאמינים שצריך לטפח את החינוך הממלכתי. 'חוק נהרי', ממנו ייהנו בתי הספר בפיקוח המוכר שאינו רשמי, שוחק את הליבה המשותפת של מערכת החינוך. התוצאה תהיה חיזוק כוחו של החינוך הפרטי, על חשבון זה הממלכתי". יולי תמיר כותבת על כך לעדי אלדר, יו"ר השלטון המקומי: " "כידוע לכם ניהלתי מאבק ממושך כנגד תמיכת הממשלה בהצעת החוק שהגיש משולם נהרי"….."בניגוד לעמדה שהצגתי, תמכה הממשלה בהצעת החוק וזו כצפוי התקבלה בכנסת. החוק מחייב התקנת תקנות לשם הפעלתו ומתוך כבוד להחלטות הממשלה ולחוק, פעלתי להתקין את התקנות האמורות".

הנה דבריה של איילת פישביין : "כשחתמה שרת החינוך יולי תמיר על תקנות חוק נהרי, הנקרא על שם השר משולם נהרי מש"ס, היא ידעה שהן יביאו להרס החינוך הממלכתי, ואף על פי כן היא לא עשתה מזה רעש." וממשיכה ואומרת פישביין: "כבר אז היה ברור שהאוצר לא ימהר לתקצב את החור שיצר חוק נהרי בתקציב החינוך, אבל תמיר במקום לצעוק ולהתריע הסתפקה בהבטחה לקיים את תקנות החוק. יולי תמיר לא צעקה, לא ניהלה מאבק, לא התנגדה, אלא קיבלה עליה את הדין. ובקבלה זו תרמה במו ידיה לתהליך הרס החינוך הממלכתי.

השלכות חוק נהרי יוצרות את המעבר של מערכת החינוך מחינוך ממלכתי , המבוסס על מצע של ערכים משותפים מינימאליים בדמוקרטיה הישראלית, אל חינוך ציבורי, שהוא בעצם חינוך מופרט. חוק זה גורם לויתור על העיקרון כי מוסד הנהנה ממימון ציבורי מוכרח לחנך את תלמידיו גם לשותפות אזרחית בחיי המדינה והחברה. ובכך הוא מגביר את הפיצול והבידול של קבוצות ייחודיות באוכלוסיה.

בעיריית חיפה החליטו לממן את חוק נהרי על ידי סגירת שני בתי-ספר הממלכתיים "מעלה הכרמל" ו"קישון". ההורים יצאו למאבק כדי למנוע את סגירתם בשנת הלימודים הקרובה. בתקשורת לא מתנהל דיון ציבורי על נושא כבד משקל זה, וההורים אינם יודעים ואינם מבינים את חוק נהרי והשלכותיו על החינוך הממלכתי. יוצא מכך שבמקום למנוע את התהליכים עוד בשלבם המקדמי, הם נאלצים לצאת למאבק בשלב מאוחר של הודעה על סגירת בתי-הספר. כך המאבק קשה יותר ולעתים נועד לכישלון מראש.

דוגמא נוספת רואים ברמת גן, שם הוחלט על סגירת בית-הספר הממלכתי זומר, והפיכתו לבית ספר אנטרופוסופי. במלים אחרות, בית ספר השייך לחינוך הממלכתי נסגר, ובאותו מקום יהיה בית ספר ייחודי, השייך לחינוך המוכר שאינו רשמי. בי"ס ייחודי פרטי מקבל מימון ציבורי במקומו של בי"ס ממלכתי שנסגר. עיריית רמת-גן מסיטה תקציבים מהחינוך הממלכתי אל החינוך המוכר שאינו רשמי. העירייה אינה מיידעת את ההורים הנוגעים בדבר, ואינה מסבירה את השיקולים העומדים מאחורי תהליך זה. אין שקיפות בהתנהלות העירייה מול הורי התלמידים.

מקרה חיפה ומקרה רמת גן הם דוגמאות להפיכת מערכת החינוך הממלכתית למערכת חינוך מופרטת. נראה שבעתיד יופיעו בתקשורת סיפורים נוספים על נושא זה.

דליה בלומנפלד – צוות חינוך

נערך על ידי מערכת עבודה שחורה
תגיות: , , , , , , , ,

9 תגובות

 1. גליה :

  א. חוק נהרי מתנה לימודי ליבה
  ב. חוק נהרי נותן בידי השר תקנות לקבוע את גובה התקצוב של בתי הספר מוכר שאינו רשמי.
  ולכן עבר ברב מרשים ! הוא למעשה "חוק בתי הספר הציבורים" נהרי השיג את הכל חינוך.
  ג. החוק העוקף ליבה הוא החוק שחוקק בהמשך – חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס”ח–2008
  עם זאת :"תכנית הלימודים בו ואורח הפעילות במסגרתו אינם נוגדים את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".
  ד. בסופו של דבר החינוך הממלכתי במיעוט. הפרטי אינו פרטי! כולם רוצים ללמד לפי תפיסת עולמם, לנהל את התקציב באופן עצמאי ולהיות מתוקצבים ע"י המדינה וע"י הרשות (רובם משלמים מיסים וארנונה) .
  החרדים,הערבים, הנוצרים, הדמוקרטים, המשלבים, הפתוח, טבע, אמנויות….. וגם התנועה האיסלמית.

  אחרון מכבה את האור.

  הרהור – חוק סטנדרט לעובדי הוראה. מחייב השכלה אקדמית, שייכות לאגוד מקצועי,שכר בהסכמים קיבוציים בלבד. ישמור על אחידות ברמת ההוראה בבתי הספר.

 2. דליה :

  http://www.nrg.co.il/online/54/ART1/859/926.html קישור להמשך ההתפתחויות בבי"ס מעלה הכרמל

 3. דליה :

  בירושלים בית ספר אדם הוא בית ספר אנטרופוסופי שיהיה בית ספר מתפתח עד כיתה יב. המקור למידע חדשות המקומון "ירושלים". בי"ס ייחודי על אזורי. כלומר, תלמידים מכל העיר יוכלו להירשם אליו.

 4. עבודה שחורה » חוק נהרי: שקר השוויון החינוכי :

  […] של דליה מאתר עבודה שחורה : “לאחרונה התפרסם בתקשורת כי עיריית חיפה עומדת […]

 5. אייל :

  שלום רב,

  מסלול וולדורף (אנתרופוסופי) קיים שנים בבית ספר זומר והסיבות לסגירת המסלול הרגיל הן ענייניות-תקציביות ולא קשורות כלל לחוק נהרי. מסלול זומר מקבל לתוכו את כלל האוכלוסיה ומשלב בתוכו אוכלוסיות נזקקות וילדים חריגים. אין להקיש מזה לזרמי חינוך מתבדלים ולא ממלכתיים.

 6. דליה :

  אייל
  זוהי בדיוק הנקודה. הסיבות הן תקציביות ענייניות כדבריך. חוק נהרי מעניק שוויון בתקצוב לבתי ספר ממלכתיים ולבתי ספר ייחודיים השייכים לחינוך המוכר שאינו רשמי. אז מסיבות תקציביות יותר משתלם ונוח להפוך את בית הספר מממלכתי ולהעביר אותו אל הקטגוריה של החינוך המוכר שאינו רשמי (הכולל בתוכו את בתי הספר של המגזר הדתי, העצמאי והייחודיים החילוניים), וכך נהרס החינוך הממלכתי.סגרו את המסלול הרגיל בבית ספר זומר, כלומר, הוא הפסיק להיות בית ספר ממלכתי והפך להיות בית ספר ייחודי. בית ספר זומר אינו בית ספר ממלכתי היום, לעניות דעתי.

 7. יעל :

  טוב היה לו הכתב היה בודק את העובדות לפני הכתבה. המסלול האנטרופוסופי בזומר קיים זה 8 שנים. החל משנה הבאה אמור המסלול בשל גודלו, לפעול לבד בין כתלי בית הספר הנ"ל. בית ספר זומר כולו (עד היום וכך גם בעתיד), פועל כבית ספר ממלכתי ואינו בשום אופן שייך לקטיגורית החינוך המוכר שאינו רשמי, לכן, אין למקרה זומר שום נגיעה, בעבר , בהווה ובעתיד ליישום כזה או אחר בשל חוק נהרי. אין באמור כל התייחסות ספציפית למהות העניין המועלה בכתבה הנ"ל. לידיעתכם.

 8. עבודה שחורה » חוק ההסדרים - הפרטת החינוך היסודי :

  […] אימץ את חוק נהרי (שנדון כבר פה ופה) והכניס אותו להצעת חוק ההסדרים. כך באופן גלוי ובפה […]

 9. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

  פרות הבאושים של סגירת בתיה"ס "קישון" ו"מעלה הכרמל" http://haipo.co.il/forum/viewtopic.php?f=13&t=12113

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.