חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

בחירות 2009: השוואת מצעי המפלגות בנושא תעסוקה ורווחה

נושאים זכויות עובדים ותעסוקה, פוליטי ב 26.01.09 6:09

כחלק מהכנותינו לבחירות, מגישה מערכת "עבודה שחורה" השוואה בין מצעי המלגות השונות בנושאי תעסוקה ורווחה. עם זאת אנו ממליצים שלא לשפוט את המפלגות על פי מצעיהן בלבד אלא גם על פי העשייה שלהן בעבר ובהווה

במסגרת הסקירה של מצעי המפלגות לקראת הבחירות לכנסת ה-18, בחנתי את מצעיהן של כל המפלגות שמצהירות על עצמן כסוציאל דמוקרטיות והשוויתי בין המדיניות שהן מציעות בתחום התעסוקה והרווחה. המפלגות שנסקרו הן מפלגת העבודה, ש"ס, מרצ, חד"ש והירוקה-מימד.

הקריטריונים להשוואה, מעבר לתוכן של ההצעות, הם גם הקונקרטיות והיישומיות שלהן. קונקרטיות מודדת עד כמה ההצעה מפורטת, ועד כמה ניתן יהיה לבחון את יישומה. יעד כמו 'מדיניות תעסוקה מלאה' הוא יעד אמורפי; את היעד 'ביטול תוכנית ויסקונסין' ניתן לבחון בתום הקדנציה. היישומיות נוגעת לשאלה עד כמה יש סיכוי למפלגה ליישם את ההצעות שהציעה, והיא יחסית, כמובן, לגודלה הצפוי של המפלגה ולתפקידה הצפוי בכנסת הבאה. התייחסתי על העבודה ואל ש"ס כאל שותפות בכירות פוטנציאליות בקואליציה; אל מרצ והירוקה כאל שותפות זוטרות (כשמרצ בעמדת כוח גדולה יותר משל הירוקה); ואל חד"ש כאל אופוזיציה.

הנושאים שנסקרו הם תעסוקה ורווחה במשמעותם הרחבה. לא התייחסתי לנושא הבריאות. נושא החינוך נסקר על ידי גלי בפוסט קודם, ושאלות של תקציב והפרטה יסקרו בהמשך.

תעסוקה

הנושא מפלגת העבודה ש"ס מרצ חד"ש הירוקה השוואה
מדיניות תעסוקה – כללי 'הממשלה תחתור למימוש סל תעסוקה מלאה במשק'. פירוט בסעיפים הבאים. תנועת ש"ס רואה בזכות לעבודה זכות בסיסית שמחובתה של הממשלה להבטיח לכל אזרחיה 'הורדה מתמדת של מספר הבלתי מועסקים תוך שאיפה לתעסוקה מלאה.'
פירוט בסעיפים הבאים
'הבטחת עבודה לכל דורש' 'תוכנית אפולו' – 100,000 משרות ירוקות, קביעת יעד לצמצום שיעור האבטלה לפחות מ- 4% בתוך שלוש שנים כולן דומות. היעד של הירוקה קונקרטי יותר, אך לא ברור איך יתבצע
שכר מינימום אין התייחסות עלייה של 25% עד 2010 אין התייחסות 60% מהשכר הממוצע במשק (כ-18%) השלמת העלייה ואף האצתה (כ-17%) ש"ס מציעה את העליה הגדולה ביותר; חד"ש מציעה מנגנון עדכון אוטומטי
יישום חקיקת עבודה הקמת רשות אכיפה מרכזית, הגדלת מספר הפקחים אין התייחסות הרחבת סמכויות של אגף הפיקוח בתמ"ת התייחסות כללית: 'אכיפת חוקי העבודה' העלאת מספר הפקחים ל-400, סמכויות אכיפה לפקחים עירוניים מרצ, העבודה והירוקה – דומות
עובדי קבלן מגוון חוקי הגנה; הפסקת 'מיקור-החוץ של עבודות עתירות כוח-אדם לקבלנים פרטיים בשירות המדינה.' ביטול 'הסדרי העסקה זמניים'; איסור גורף על העסקתם בגופים הקשורים למדינה הפסקת העסקת עובדי קבלן בשירות המדינה; הכבדות על קבלנים לשוק הפרטי; פסילת מכרזי הפסד 'ביטול שיטת ההעסקה באמצעות חברות כוח-אדם וקבלנים' (כללי מאוד, לא ברור איך יבוצע) התחייבות כללית להסדרת מעמדם ש"ס ומרצ מציעות תוכניות רחבות היקף; העבודה מציעה תוכנית רחבה רק מעט פחות. שתי האחרות מציעות תוכניות כלליות מדי.
אבטלה ומובטלים מחוייבות להכשרה מקצועית אין התייחסות סל רחב של אמצעים, הכוללים שינוי הקריטריונים לדמי אבטלה, שינויים מבניים והכשרה מקצועית הכשרה מקצועית מערך תמריצים לקליטה בעבודה מרצ מציעה את הסל המקיף והרציני ביותר
עובדים זרים 'צמצום בממדי ההעסקה של עובדים זרים' 'צמצום משמעותי של היקף העובדים הזרים, מדיניות של "שמים סגורים" והגנה על זכויותיהם של אלה המועסקים בהיתר.' שינוי שיטת ההעסקה, אפשרות למעמד קבע לילדים, ביטול משטרת ההגירה, הגנה מפורטת על זכויות השוואת שכר וזכויות לאלו של ישראלים, ייצוג בארגוני עובדים 'הורדת מספר העובדים הזרים החוקיים והלא חוקיים' מרצ וחד"ש היחידות שמתייחסות אליהם כאל בני אדם ולא כאל בעיה; מרצ מציעה פתרון מקיף ביותר
עבודה מאורגנת חקיקת חוקים רלוונטיים כחוקי יסוד אין התייחסות 'עידוד העבודה המאורגנת' אין התייחסות אין התייחסות העבודה מציעה תוכנית אופרטיבית, מרצ מציעה התחייבות אמורפית

רווחה

הנושא מפלגת העבודה ש"ס מרצ חד"ש הירוקה השוואה
קצבאות שימור מערך הקצבאות; העלאת קצבת הזקנה ל-19% מהשכר הממוצע והצמדה אליו; הצמדה לשכר הממוצע, שיקום קצבאות הילדים, העלאת קצבת זקנה לשליש מהשכר הממוצע הצמדה לשכר הממוצע, הגדלת קצבאות הילדים והבטחת הכנסה. העלאת קצבת הזקנה מעל לקו העוני קביעת סל מצרכים ושירותים בסיסי, לו יהיה זכאי כל תושב; צמצום משמעותי בממדי העוני; קביעה בחוק של אחריות המדינה לביטחון תזונתי של כל תושבי ישראל ולקיום אנושי בכבוד. התחייבות אמורפית לבחינה מחדש כך שיבטיחו 'קיום בכבוד' העבודה, ש"ס ומרצ דומות; חד"ש מציעה תוכנית שאפתנית ולא ריאלית, הירוקה לא מתחייבת
תוכנית ויסקונסין 'פעילותם של מרכזי התעסוקה תוכפף לשירות הציבורי ותוגבל העברת הסמכויות לידי תאגידים פרטיים.' אין התייחסות ביטול הפעלת תוכניות להשמה בידי חברות למטרות רווח. ביטול תוכנית ויסקונסין והעברת תפקידיה למדינה בדיקה מחודשת ושינויים יסודיים מרצ וחד"ש מציעוות ביטול; העבודה והירוקה צמצום. ש"ס לא מתייחסת
טיפול בילדים רכים סבסוד מעונות יום לנשים עובדות [קיים כבר – נ.פ.] יישום והכרה בהוצאות של אמהות עובדות למעונות יום ולעזרה בבית לצרכי מס. חוק חינוך חינם מגיל 3 חודשים, החזר הוצאות על טיפול עד גיל 8, הקמת מעונות יום חינוך חינם מגיל 3; עד אז, הגבלת גובה התשלום למעונות יום; החזר הוצאות מטפלת גמישות בשעות העבודה והכרה בהוצאות טיפול בילדים, חינוך חינם מגיל 3 מרצ הטובה ביותר, אחריה חד"ש ואז הירוקה. ש"ס משתרכת מאחור והעבודה לא מציעה כלום
שיכון 'תפעל להבטיח קורת גג לכל משפחה בישראל' הרחבת הדיור הציבורי, תוכניות לסיוע במשכנתאות וברכישת דירה תוכנית מפורטת שכוללת פתרונות לחסרי דיור, הרחבת הדיור הציבורי, דיור בר השגה ושינוי מדיניות המשכנתאות הרחבת הדיור הציבורי, שינוי מדיניות משכנתאות דיור בר השגה מרצ מציעה את התוכנית המקיפה ביותר; התוכנית של העבודה כללית מאוד, של הירוקה מוגבלת
פנסיה רשת בטחון לקרנות הותיקות, לקרנות הההשתלמות ולקופות הגמל; ביטול דמי ניהול בקרנות הישנות תיקון חוק פנסיה חובה כך שיבטיח קיום בכבוד; הכרה בכל רכיבי השכר; רשת בטחון לחסכון הפנסיוני פנסיה שתבטיח קיום בכבוד לכל עובד; הכרה בכל רכיבי השכר; הבטחת רשת בטחון ; הצמדת הגמלאות לשכר הממוצע במשק העברת הקרנות להסתדרות; חוק פנסיה ממלכתית חובה ע"ח המדינה והמעסיקים; הגנה על עתיד הקרנות התחייבות למתן פנסיה חובה גם למרוויחי שכר מינימום (דבר שקיים, למיטב ידיעתי, גם כיום) ש"ס ומרצ הטובות ביותר; חד"ש מציגה מטרות לא ריאליות. הירוקה מתייחסת בצורה לא רצינית
קשישים* פיתוח שירותים בקהילה ולתרבות הפנאי, הכללת הסיעוד בחוק ביטוח בריאות אין התייחסות השלמת הכנסה לקשישים; הגדלת הכיסוי של חוק הסיעוד; ועוד מגוון צעדים הגדלת תקציבים לטיפול במסגרת הקהילה, בבתי אבות ובמוסדות אין התייחסות מרצ מציגה את הסל השלם ביותר, אחריה חד"ש והעבודה
בעלי מוגבלויות אין התייחסות יצירת רשות מרכזית לתאום כל השירותים; 'הטבות לנכים ומוגבלים' הרחבת חוק שוויון בעלי מוגבלויות; ועוד מגוון צעדים 'הבטחת שוויון' רשימת זכויות שיובטחו לבעלי מוגבלויות, ללא פירוט צעדים קונקרטיים מרצ מציעה סל רחב של פעולות קונקרטיות; הירוקה מבטיחה מחוייבות, אבל ללא צעדים פרקטיים. לשאר אין בשורה

* לא כולל פנסיה, קצבאות זקנה ובריאות

סיכום: בסיכום הכללי, אין ספק שהמצע של מרצ הוא הטוב ביותר, משום שהוא מציע בכל נושא סדרה של צעדים קונקרטיים ומעשיים בהיקפים שונים, כך שהמפלגה תוכל ליישם חלקים בהתאם לכוחה. המצע של ש"ס והעבודה מקיף, אך אינו מציע הרבה. מצע חד"ש לא מתאר תוכניות ריאליות בהתאם לכוח הצפוי למפלגה, אלא תוכניות למצב שבו המפלגה תשלוט במדינה. מצע הירוקה ברוב התחומים אינו מציג כללי מדי ולא כולל התחייבויות ממשיות הניתנות לבדיקה.

כמי שמתלבט בקשר להצבעתו, אני חייב להודות שהשוואת המצעים שכנעה אותי לשקול ברצינות את האופציה של מרצ, עם כל הבעייתיות של הצבעה על פי מצע.

עדכון 13:18: גיליתי את ההתייחסות של הירוקה מימד לפנסיה (שנמצא, משום מה, תחת "צעירים'), ועדכנתי בהתאם.

נערך על ידי נדב פרץ-וייסוידובסקי
תגיות: , , , , , ,

30 תגובות

 1. לנדב :

  א. שאפו
  ב. (מסכימה) המצע של מרצ משכנע.
  ג. האם בחרת להשוות את המפלגות ה"חברתיות" בלבד מתוך הנחה מסויימת לגבי המבקרים באתר ? או שבקדימה ובליכוד אין התייחסות רצינית לנושאים ?

  גליה

 2. נדב פרץ :

  הבחירה שלי הייתה להתמקד במפלגות שהן, להבנתי, אופציה ריאלית עבור מי ששיקולים סוציאל-דמוקרטיים משפיעים על הצבעתו. השיקול שלי היה להעדיף בחינת עומק של מספר מצומצם של מפלגות על פני בחינה שטחית יותר של כל המפה הפוליטית.
  שתי האפשרויות הן, כמובן, לגיטימיות – הסקירה בענייני חינוך היא מצויינת, דווקא בגלל מבט הרוחב שהיא נותנת, אבל היא שטחית יותר, באופן טבעי. נראה לי נכון בתחום כזה, שבו יש הבדלים אידיאולוגיים מובהקים בין מפלגות (בניגוד לחינוך) להשוות רק בין מי שמצהירות על מדיניות סוציאל דמוקרטית, כדי שאפשר יהיה לחדד את ההבדלים ביניהם במקום להגיד 'יש כאלה שבעד קצבאות וכאלה שנגד'.

 3. שחר :

  מעניין מאוד. תודה על העבודה המקיפה והרצינית.
  מעניין גם שאני חיפשתי בזמנו את ההתייחסות לנושא מעונות היום וחינוך לגיל הרך (במר"צ עוד לא יה אז מצע זמין באתר) וכשקראתי את מצע חד"ש בנושא קיבלתי דווקא רושם של ריאל-פוליטיק, הרי מובן שחד"ש תקרא לחינוך חינם מינקות ועד לדוקטורט, ולכן כשדיברו שם על חינוך חינם מגיל שלוש קיבלתי את הרושם שהם מנסים לא להצהיר הצהרות שאין להן סיכוי.
  מודה שלא קראתי את יתר הסעיפים בעיון.

 4. michaly :

  המצע של מרצ תמיד היה מאוד טוב, מהיום שהיא הוקמה, אבל מה לגבי הביצועים שלה?

 5. לנדב :

  תודה על העבודה הרצינית שמציבה לכולנו רף גבוה …

  כתומך תימ אני חייב להודות שהסקירה מחזקת תחושתי מהתרשמות שהמצע של תימ בענייני כלכלה הוא פשוט בוסרי

  אם הייתי מצביע לפי מצע וספציפית רק לפי פרק זה במצע – הייתי מצביע חד"ש או מרצ.

  איתי

 6. נדב פרץ :

  שחר: דווקא בסעיף הזה, של מעונות היום, ההצהרות של מרצ (חינוך חינם מגיל שלושה חודשים) יותר רדיקליות מאלה של חד"ש.

  מיכלי: לא הצלחתי להשיג את מצע מרצ לכנסת ה-17 (למישהו יש לינק?) אבל למיטב זכרוני, הוא שם את החברה והכלכלה במקום הרבה יותר שולי, וטיפל בהן בצורה הרבה פחות רצינית. ההרגשה שלי היא שיש כאן איזשהו שינוי.

 7. נדב פרץ :

  דליה: נשמע סביר והגיוני. המסקנה שלי: להצביע תי"מ בבחירות הבאות, בעוד ארבע (??) שנים.

 8. ישראל :

  ש"ס – מפלגה חברתית !

 9. מתן :

  נדב – סחטיין על ההשקעה. הבעיה היא, כמו שאנחנו יודעים, שמצע, עם כל חשיבותו, צריך גם לרצות ליישם. למשל, למפלגת העבודה היה המצע החברתי אולי הטוב ביותר בכנסת הקודמת, אבל מזה לא ראינו (כמעט) כלום, ולמעשה חלק גדול ממעשי השרים והח"כים סתרו את מעשיהם. הח"כים של חד"ש, לעומת זאת (ובמידה מסוימת גם של מרצ), עבדו ללא לאות לפי "רוח הדברים" שבמצע, למרות שלא החזיקו בעמדות ביצועיות כלשהן.

  לבסוף, לא הבנתי איך המסקנה מכל זה היא לתמוך בתנועה הירוקה-מימ"ד?

 10. נדב פרץ :

  מתן – מפלגת העבודה 2006 היא דוגמא מצויינת. גם אם נסכים שמדובר באכזבה טוטלית, זו אכזבה רק אל מול המצע. אני בטוח שתסכים איתי שמדובר בקדנציה הכי סוציאל-דמוקרטית של מפלגת העבודה לפחות מאז 96 (העלאת שכר המינימום וביטוח בריאות, חוק פנסיה חובה, חוק חברות כוח אדם וכו'). היא מאכזבת רק בגלל שציפינו ממנה ליותר. אם מפלגת העבודה מודל 2009 תעשה את מה שעשתה המפלגה מודל 2006, לא נראה את זה כאכזבה אלא כהפתעה לטובה.
  האכזבה וההצלחה נמדדות, בין השאר, אל מול המצע. אם המצע של הירוקה מימד אומר שלא צריך טיפול שורש בפנסיה, לא צריך להתפלא שהם לא יעשו את זה בקדנציה הבאה.

  לגבי הירוקה מימד – לא המלצתי להצביע להם הפעם, אלא לכנסת הבאה (ערכתי את התגובה הקודמת שלי, זה לא היה ברור)

 11. אביב :

  אני לגמרי מצביע מרצ, ורק בגלל זה

  צריך להפיץ את זה

 12. מתן :

  לגבי העבודה – אני מסכים שזו היתה הקדנציה הכי סוציאל-דמוקרטית, וזה מה שעצוב: אם זה הכי טוב שהם מגיעים, הם כנראה אבודים (בעיקר בעקבות ההתנהלות מאז בחירת ברק).

  לגבי הירוקה-מימ"ד – תודה על ההבהרה. אני מסכים שאם הם יכנסו לכנסת, וגם אם לא, נצטרך לבחון אותם שוב לקראת הבחירות הבאות. עם זאת, לדעתי, הניסיון שלהם לקרוץ למיינסטרים במקום לאתגר אותו מפחית את הסיכוי שהם יהפכו למפלגת שמאל סוציאל-דמוקרטית רצינית בעתיד, אבל נחיה ונראה. לגבי הבחירות הקרובות, בוודאי שאני לא רואה סימנים משמעותיים לכך.

 13. למען הסדר הטוב :

  כל הנתונים של נדב נכונים + תקציב גדול יותר בחינוך !
  רק חבל שאנחנו נוטים לשכוח ש:
  ראש הממשלה = קדימה (מעטפות, דירות, טיסות… פוי)
  שר האוצר = קדימה (ונעריו התחמנים)
  שרי הביטחון = עבודה (2 מלחמות בשנתיים)
  שרת החינוך = עבודה (ללא מילים)
  לא נשכח את מפלגות גיל וש"ס.

  אם נשווה למצע אולי קדימה עדיפה – היא לא מבטיחה כמעט דבר מתחייבת רק לכיסא ובכל זאת – קדנציה סוציאל דמוקרטית .

  גליה

 14. נמרוד ברנע :

  בל נשכח שגם ברשימת מרצ מוצבים לא מעט מועמדים לכנסת שהם סוציאליסטים וסוציאל-דמוקרטים לא רק בדיבורים אלא גם בביצועים, ובראשם אילן גילאון, ג'ומס ומוסי רז. ניצן הורוביץ עוד לא היה בעמדה ביצועית אבל עמדותיו הן סוציאליסטיות בהחלט.

 15. עבודה שחורה » ערן בן ימיני בתגובה להשוואת מצעי התעסוקה: מסכים עם הביקורת :

  […] עבודה ורווחה […]

 16. מתן :

  חוץ מגילאון – מה להם ולסוציאליזם?

 17. ירדן :

  עבודה מצויינת.
  בעניין המצע לעומת הבצע – הייתי אומר שדירוג רשימות המפלגות יכול למלא פה את החסר בתחום ה-מי תכלס יממש את ההבטחות.
  לדעתי זה מציג את המציאות בצורה הכי מהימנה. בחד"ש כולם סוציאליסטים, בתנועה הירוקה משהו קרוב, מר"צ מחולקת בין מספר סוציאל-דמוקרטים בולטים לליברליים, והעבודה מורכבת מרשימה ליברלית לצד כמה יונים. את ש"ס, אני מודה, אני לא מכיר כל כך.

 18. נדב פרץ :

  מצטער, אבל אני לא מקבל את האבחנות שלך לגבי מרצ והירוקה-מימד.
  מרצ לטעמי מורכבת בעיקר מסוציאל דמוקרטיים ומכאלה שלא ממש אכפת להם (היום, אחרי שביילין הלך). התנועה הירוקה מורכבת מסוציאל-דמוקרט מתון אחד, ומשניים שאין לי מושג איך מתבטאת התפיסה שלהם.

 19. לנדב :

  לפי האבחנה שלך היה צריך לשמוע ביסו"ד/מס"ד קולות רבים המציעים להצביע מרצ.

  בפועל, המעטים שחורגים מההצבעה המסורתית למפ' העבודה (לרוב הצבעה תוך יריקות וגועל מברק) הולכים לחד"ש או לתי"מ.

  מדוע ההתנגדות העזה / התעלמות ממרצ ביסו"ד? מה ההסבר לזה?

  אני מכיר דיבורים על אורון והפרטות, אורון ופגיעה בהסתדרות -איפה יש מידע רציני על זה?

 20. שרון AAA :

  הרתיעה ממרצ היא כנראה בגלל שהמילה סוציאלזם לא מופיעה במצע שלה ולא בקמפיין הבחירות שלה. הם משתמשים במושג 'אבטיח' ובמילה 'חברתי'.
  אני חושב שהמצע שלהם מדבר בפני עצמו. הם סוציאל-דמוקרטיים למרות שבקמפיין בחירות הם מכוונים יותר לאוכלוסיה צפונבונית

 21. יובל :

  ההשוואה והניתוח קצת פשטניים בעיני. קודם כל מצע זה לא מדד למשהו בפוליטיקה הישראלית, הרבה יותר חשוב לבדוק מה המפלגות עושות בפועל במושב הכנסת היוצאת (למשל התנגדות ש"ס לחוק הדיור הציבורי).
  להתייחס לדרישות של ש"ס בנושאי קצבאות ותעסוקה מבחינת מצע עושה שירות לש"ס. לו המפלגה היתה דוגלת בחינוך רציני לקהל מצביעה, רובם לא היו נזקקים לקצבאות לאחר מכן.

 22. נדב פרץ :

  יובל:
  קודם כל, אני מסכים שחשוב לבדוק מה המפלגות עשו בכנסת היוצאת. אני מבטיח לשמור לך את הכותרת הראשית ביום ראשון. אתה חושב שתספיק להכין את זה?

  שנית, אתה חוזר על המנטרה הקבועה לגבי ש"ס. העובדה היא שש"ס – בנושאי תעסוקה ורווחה – מציגה תוכניות משכנעות למדי. והטענה ש'אם יש חינוך, לא צריך קצבאות' היא טענה שהיא הכל חוץ מסוציאל דמוקרטית. גם לזקנים שאין להם פנסיה ונאלצים לחפש אוכל בזבל אתה מציע חינוך?

 23. יובל :

  נדב,
  מודה על ההצעה לכותרת הראשית…
  הלוואי והיתה לנו מדיניות עם יותר חמלה, סולידיות חברתית וסוציאליזם (ולא רק סוציאל דמוקרטיות מזוייפת) ולמרות הקצבאות לקשישים (שהן שערוריתיות) אני אחזור למה שאמרתי חינוך, חינוך, חינוך…ובשביל שבזקנתך לא תחפש אוכל בזבל..רצוי שתהיה לך עבודה שאפשר יהיה לחסוך מהמשכורת שלה. לא שש"ס אחראים למבנה שוק העבודה בישראל ולכך ש-50% מהעובדים לא מגיעים לסף המס המינימלי, אבל מי שיוצא מרשת אל המעיין, האפשרויות שלו מוגבלות בלאו הכי.
  ובנוגע למדיניות לפני מספר שנים ש"ס היא זאת שמינתה את יו"ר הביטוח הלאומי…האם הם החליטו למנות מומחה בעל שם, או מישהו שיבצע שינויים נחוצים בארגון ? לא…מי שקיבל את המינוי היה הרופא של המר"ן.

 24. אביבה :

  רוב האוכלוסויה מייחלת לזה והתקשורת דוממת, מה יהיה עם הקדמת גיל הפניסה כפי שהיה?

 25. אייל גרוס :

  המצע הרציני מעיד על ההתיחסות הרצינית וההבנה בנושאים
  http://www.notes.co.il/gross/52764.asp

 26. ענת :

  נדב – כל הכבוד על העבודה!
  רק תיקון אחד:
  במצע של חד"ש יש התייחסות מפורשת לנושא של עבודה מאורגנת בשני מקומות:
  1. שילוב עובדים זרים באיגודים המקצועיים.
  2. בסעיף ב6: "ביטול כל החוקים והתקנות הפוגעים בזכויות העובדים ובאיגודים המקצועיים; חקיקת חוק יסוד: זכויות חברתיות".
  זו אמנם לא פרוגרמה מפורטת בסוגיה, אבל ודאי לא מצדיקה את הציון "אין התייחסות".

 27. עבודה שחורה » בחירות 2009: כן למרצ, לא לעבודה :

  […] עבודה ורווחה […]

 28. כהן שמואל- יפו :

  כבר ב 2009 לא הזכרתם את קדימה שיצאה המפלגה הגדולה ביותר

  והוח ש הירוקים לצערי היה בזבוז קולות שמרצ לא קיבלה 7 מנדטים- אלה 3 ותוספת מנדט לחד"ש לא הכניסה אשה לכנסת וגם עזרה לימין כי חד"ש תמיד באופוזיציה

 29. נדב פרץ :

  שמואל: אני מפנה אותך לפסקה הפותחת של ההשוואה. לא התיימרתי להשוות בין כל המפלגות, אלא בין כל המפלגות שמתיימרות להיות סוציאל דמוקרטיות או חברתיות.

 30. דינה רחמני זילברשטיין :

  מצעי המפלגות

  איפה ניתן לקרוא את מצעי המפלגות המלאים?

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.