מצב החקלאות והרפורמה בחקלאות – פגיעה באזרחים הצרכנים

הרפורמה בחקלאות שמביאה להקטנת כמות התוצרת החקלאית הגדלה בישראל , למרות גידול האוכלוסייה, ומגדילה את היבוא החקלאי, פוגעת בביטחון התזונתי של האזרחים ובאבן הפינה של המפעל הציוני

מאת: דוד סנדובסקי

בראש משרד החקלאות עומד השר עודד פורר, חבר סיעת  ישראל ביתנו  בראשות שר האוצר אביגדור ליברמן. גולת הכותרת של השר היא יוזמתו בשם השר ליברמן להכנסת רפורמה מהותית בחקלאות הישראלית. לרפורמה זו ,שרוצים להסדירה בחוק ההסדרים החדש למשק לסוף 2021, מתנגדים כל גורמי ההתיישבות החקלאית ונציגויות  ההתיישבויות החקלאיות והחקלאים וכן גורמים אגרונומיים מקצועיים. הרפורמה  מנוגדת לרעיון הציוני המכונן ,שלפיו החקלאות היא אבן הפינה של המפעל הציוני בכל הנוגע להקמת מדינת ישראל.הריבונית.

נראה שבמערכת  הקואליציונית נוצר בלם לתוכניות ליברמן ופורר,שכנראה תמותנה  מאד  בעיקר בלחץ המפלגות:" העבודה", "כחול-לבן", מר"ץ.

עיקרה של הרפורמה הוא פתיחה רחבה של יבוא ויצוא חקלאי חופשי לישראל. הממשלה תשמוט את  מטריית ההגנה מהמדינה ,שלה נזקקים החקלאים הישראלים , כמו עמיתיהם  במדינות העולם, שפועלים בתנאי אי ודאות לא קלים . הפועלים החקלאים הישראליים מתמודדים עם אילוצים כלכליים אובייקטיביים וסובייקטיביים. הם. צריכים להתמודד בתנאי אי יציבות וודאות עם אילוצי תחרות, מצבי קושי כלכליים, ביטחוניים , רגולטוריים, אקלימיים ,(כולל הנדסת אקלים,)וכן עם אילוצי  מימון, הקצאת מכסות מים ומכסות עובדים זרים וכן עם  קשיי אקלים, מזיקים, תשומות חקלאיות שיש ליבאן בזמן הנחוץ.

ראינו בשנים האחרונות כיצד נסקו מחירי האבוקדו לשחקים וגרמו להעלמות פרי זה מהשווקים הישראלים , עקב חוסר רגולציה.זה נגרם עקב עליית מחירים בארה"ב המועדפת בשל כך על ידי חקלאי ישראל ליצוא האבוקדו אליה .זה נגרם עקב מחסור באבוקדו אמריקאי ומייצוא לארה"ב , שיספק את הצריכה הגוברת בשוק האמריקאי.

זינוק המחירים של פירות וירקות בישראל ×”×™×” מודגש בתקופת ×—×’×™ תשרי 2021. בהמשך שנה זו  אחרי החגים , מתחילה שנת שמיטה חקלאית יהודית , שיש למתן אותה. מחירי הפירות הישראלים נוסקים השמיימה בשל חוסר תחרות משוכללת ומווסתת על ידי ממשלת ישראל . דבר ×–×” גורם כשלון ועיוות שוק עקב אי מעורבות ממשלתית, והיא מגובה  בגישות כלכליות  קיצוניות קפיטליסטיות ליברטיאניות , כולל עקרונות הסדר העולמי החדש, שמוחדרות לישראל על ידי השקעת משאבים גדולים בהינדוס תודעה . מקורם  של המשאבים להינדוס התודעה בכל הספקטרום הפוליטי הישראלי  –  בעולם היהודי הגלובלי.

גם הפיכת רשתות שיווק המזון הגדולות לדומיננטיות יותר בשוק הישראלי-גורם להן להתחכם בפעילותן ולעוות את האיזונים והבלמים הנדרשים בשוק משוכלל. זה כולל חכירת משקים חקלאיים  לצורך שליטה ביבולים השנתיים  תוך פגיעה בעקרונות התחרות וההגבלים העסקיים , שנגרמים על ידם. השליטה כוללת גם את המגדלים עצמם .זה נעשה בשיטות ניאו פיאודליות ליברטיאניות . הכול כדי להכתיב את המחירים  ואת התחלקות הרווחים בשוקי התוצרת החקלאית הישראלית. כמובן שזה מנוגד לאינטרסים של  משקי הבית הצרכניים .

לאחרונה נודע על קניית פטנטים חקלאיים וזכויות יוצרים וקניין רוחני של המדינה שמומנו בכספיה – על ידי רשתות שיווק ,הכול כדי להשיג יתרונות ושליטה בשוק  ובמחירים בו, תוך מניעת תחרות. כל זאת על ידי השתלטות על זנים חדשים , שעלותם לצרכן צריכה הייתה  להיות מוזלת. מדובר במעשים פוגעניים בצרכן הישראלי. יש צורך בהתערבות החשב הכללי במשרד האוצר האחראי לכל נכסי המדינה כולל קנייניה הרוחניים והפטנטים לצורך יצירת איזונים ובלמים. גם ביקורת המדינה אמורה להיכנס לעובי הקורה.

המדיניות שמביאה להקטנת כמות התוצרת החקלאית , למרות גידול האוכלוסייה, פוגעת גם ביצרני השימורים.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר חייבים להקצות מגוון משאבים לחיזוק החקלאות והביטחון התזונתי. עליו לדאוג לפיתוח  והשבחות טכנולוגיות –מדעיות חקלאיות. מדובר במשימת מאקרו איסטרטגית ציונית-לאומית.

הערים והרשויות המקומיות צריכות להקים שווקי דוכנים המוכרים ישירות את תוצרתם לציבור הצרכנים שלא על בסיס יומי קבוע .זאת בסגנון "שווקי-איכרים".(השוק העירוני החדש בעיר רחובות בשלבי פתיחה הוא דוגמא לכך).

גם בעידן הגלובלי ובסדר העולמי החדש אין  היתכנות ל"בטחון-לאומי" ריבוני ישראלי-ציוני ללא "ביטחון-תזונתי" מבוסס על תוצרת הארץ.

*כותב  המאמר הוא בנו של נתן סנדובסקי,מראשוני האגרונומים  המדריכים והחוקרים במדינת ישראל העצמאית.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

2 Responses to “מצב החקלאות והרפורמה בחקלאות – פגיעה באזרחים הצרכנים”

  1. תמר בן יוסף הגיב:

    מעולה.

  2. ק. טוכולסקי הגיב:

    קריאה חשובה
    המדיניות של הממשלה בחקלאות הרסנית.

Leave a Reply