הפורום לשמירה על החופים נגד תכנית חדשה שתגדיל את התעשייה הפטרוכימית לצרכי יצוא במפרץ חיפה

תכנית מתחם לוגיסטי נמלי ישראל (מספר 304-0314852) גובשה ללא סקרי סיכונים, ללא סקר השפעה על בריאות הציבור וללא סקר סיכונים. הפורום הישראלי לשמירה על החופים הגיש התנגדות לתכנית שתידון ביום שני 13.7.2020 בוועדה המחוזית לתכנון ובניה בחיפה

מאת: חנה קופרמן

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה בחיפה הפקידה להתנגדויות תכנית חדשה, אחת מני רבות בשלל התוכניות שחיבור כולן יחד בונה את התמונה הגדולה של הקמת תעשייה פטרוכימית גדולה במפרץ חיפה לצרכי ייצוא דרך נמל המפרץ.  שם התכנית: "תכנית מתחם לוגיסטי נמלי ישראל" (מספר 304-0314852). תכנית זו מאפשרת לאחסן חומרים מסוכנים, כולל דלקים בשטחי אחסון נרחבים במרחב הקישון בשטח של 1450 דונם. לשם השוואה, בתי זיקוק נפט (בז"ן) בנויים על שטח של 1400 דונם.

עו"ד יותם שלמה, מנהל הקליניקה לרגולציה סביבתית באוניברסיטת בר-אילן הגיש התנגדות לתכנית בשם "הפורום הישראלי לשמירה על החופים" בראשות גב' חנה קופרמן.

הנימוקים להתנגדות נעוצים בעובדה שהתכנית הופקדה להתנגדויות עם מספר ליקויים וביניהם אי בצוע סקר השפעה על הסביבה ועל אי בצוע סקר בריאות התושבים, כפי שדורשות הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

כמו כן, התכנית לא כוללת סקר סיכונים. איך אפשר לאחסן חומרים מסוכנים בלי לבצע סקר סיכונים באזור שכבר היום רווי בכמות חומרים דליקים ונפיצים המסכנים מאות אלפי תושבים בזמן תקלה או עקב פגיעה מכוונת בעימות צבאי עתידי?

ליקוי נוסף נעוץ בעובדה שאין בתכנית קביעה של סוג וכמות החומרים המסוכנים שיאוחסנו בשטחי האחסון.

תכנית זו מתעלמת מהנחייתו של מבקר המדינה בדו"ח שכתב על מפרץ חיפה. מבקר המדינה הורה שיש להימנע מהצגת תוכניות בשיטת הסלמי המפרקות את התמונה הגדולה ולקחת בחשבון את כל התוכניות שאושרו לגבי מפרץ חיפה. כך לגבי סקר סיכונים. יש צורך בסקר סיכונים מצרפי הלוקח בחשבון את הסיכונים הנובעים מכל התוכניות שאושרו לגבי מפרץ חיפה. כך גם לגבי תסקיר השפעה על הסביבה. הוא צריך להיות מצרפי תוך שהוא בוחן בראייה כוללת את ההשפעה המצרפית של כל התוכניות על הסביבה ועל בריאות התושבים.

ההתנגדות לתכנית בוחנת ליקויים נוספים.

לעיון במסמך ההתנגדות:

התנגדות הפורום לשמירה על החופים + תצהיר ונספח -עורף נמל חיפה- 304-03111852 (2).

לאור הליקויים הללו, המסמך מעלה את הבקשות האלה:

הוועדה מתבקשת להורות על הכנת תסקיר השפעה על הסביבה, ובכלל זה סקר מרחקי הפרדה

אין לאשר את התוכנית בטרם יערך סקר סיכונים לשטח הנמל, ובכלל זה בחינת סיכונים ל"אפקט דומינו". – הכולל בחינת תרחישים ביטחוניים, אירוע "שרשרת" עקב תקלה ופגעי טבע כמו רעידת אדמה.

על התוכנית לקבוע את סוג החומרים המסוכנים ולהגביל את כמותם, על בסיס תשתית עובדתית מלאה.

על התוכנית לפרט את היקף השטח של מתקנים הנדסיים.

הפקדת תוכנית זו בצד כל התוכניות הקודמות שאושרו משקפת את התמונה הגדולה המתוכננת לגבי מפרץ חיפה. מפרץ חיפה יהיה מקום משכנה של תעשייה פטרוכימית גדולה המוקמת בעיקרה לצרכי ייצוא ולא לצרכי אזרחי המדינה. בעלי התעשייה ירוויחו הון עתק, הזיהום והסיכונים הביטחוניים יהיו נחלתם של התושבים.

ההודעות בתקשורת על התכניות לסגירת בתי זיקוק נפט (בז"ן) הן הליך של יחסי-ציבור שאמור לטעת תקווה בלב שמפרץ חיפה ייפטר מזיהום הסביבה הכבד. תוכנית זו, יחד עם תוכניות אחרות שהוצגו בעבר, מלמדות שהמצב לא ישתפר. התכנית כוללת את צנרת הגז הטבעי (לפי תמ"א 37) המאפשרת להזרים לשטחי האחסון (לפי תמ"א 37- 2) כל כמות של תוצרי נפט הקונדנסט ממאגרי הגז- גפ"ם ותזקיקים-  דרך שטח בתי זיקוק נפט (בז"ן), עבור במתחם "קרקעות הצפון" בו אושרה תכנית לאחסון כ- 20,000  טון גפ"ם אותם ניתן יהיה לייצא דרך המתחם הלוגיסטי מנמל המפרץ למדינות אחרות.

המתחם הלוגיסטי עומד לשרת מתחמים פטרוכימיים חדשים המקודמים ברחבי הצפון—עבורם אושרה הקמת עשרות תחנות כוח המונעות בגז ובסולר המופק מקונדנסט- תוך הזרמת התזקיקים ישירות למתחם הלוגיסטי.

תוכנית זו, בצד תוכניות קודמות שאושרו, מעידה שהממשלה מקדמת את הגדלת התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה למרות הזיהום הקשה הקיים והתחלואה החריגה. יוזמת הממשלה מקודמת בהסתר, בפירוק התמונה הגדולה לתכניות חלקיות כדי למנוע התנגדויות. היא עושה זאת מאחורי גבם של התושבים בעזרת תקשורת המשתפת פעולה עם ההסתרה. האינטרסים הכלכליים גוברים על אינטרס שמירת בריאות הציבור. בריאות הציבור מוקרבת על מזבח האינטרסים הכלכליים.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

2 Responses to “הפורום לשמירה על החופים נגד תכנית חדשה שתגדיל את התעשייה הפטרוכימית לצרכי יצוא במפרץ חיפה”

 1. דליה הגיב:

  בחסות הקורונה ובהסתרת מידע מהציבור ממשיכה המדינה לפתח תעשיה פטרוכימית מזהמת במפרץ חיפה. זוהי תעשיה המיועדת ליצוא והיא תעשיר את הבעלים של הנמל ושל העוסקים בדבר. האזרחים ייענשו בזיהום אוויר וישלמו את המחיר בבריאותם. אנו הופכים למדינת עולם שלישי

 2. לוני הגיב:

  אנשים (וארגונים ירוקים) כותבים על "סגירת מפעלים מזהמים" כלאחר יד באותם יושבים באיזה בית קפה או עובדים מהבית בשלווה.
  מה איכפת להם, לא הפרנסה שלהם.
  אבל נסו רק להציע להקים מעון לחוסים בשכונת מגוריהם ותראו איך ה NIMBY נכנס לפעולה.
  אותם "מפעלים מזהמים" שמציעים לסגור כאן מספקים עבודה לאלפי עובדי כפיים שגם להם יש משפחות וילדים וגם הם רוצים להתפרנס בכבוד.
  סגירת מפעלים אלו משמעותה כמעט תמיד היפלטות משוק העבודה, על אחת כמה וכמה במשבר הכלכלי הנוכחי, ושום פיצויים מוגדלים – אם ניתנים בכלל – לא יועילו לטווח ארוך.
  אפשר, אולי, להכשיר מיעוט מהעובדים בתחום אחר ובתעשייה אחרת. לא פתרון מספק לרוב העובדים.

Leave a Reply