הפורום הישראלי לשמירה על החופים עתר נגד אישור תכנית "נמל המפרץ"

תכנית "נמל המפרץ" מאפשרת להקים בנמל החדש בסיס של מסוף תזקיקים, שמיועד עבור אחסון של פי 6 מכמות התזקיקים שאמורה לעבור מנמל הדלק הקיים. זאת מבלי שנבדקו אי פעם הסיכונים לסביבה והזיהום לאוכלוסיה. הפורום הישראלי לשמירה על החופים עתר נגד תכנית "נמל המפרץ"

מאת: חנה קופרמן

ביום ג'  30.07.19 התקיים בבית המשפט המחוזי בחיפה  דיון מקדים בעתירה של הפורום הישראלי לשמירה על החופים (עת"מ מס 47256-07-19) יחד עם שתי עתירות נגד אישור תכנית "נמל המפרץ" (תכנית מס' 304-0277111) על ידי וועדת המשנה לעררים במועצה הארצית לתכנון ובניה בהרכב שלושה שופטים. עתירת הפורום צורפה לדיון משותף עם העתירה של עיריית חיפה (עת"מ)  מס' – 32995-06-19 ) ולעתירה של מיכאל רטנר (עת"מ מס' 22673-07-19).

שלוש העתירות  נדונו ביחד ביום ג' 30.07.19 לאחר שבית-המשפט החליט לצרף את עתירת הפורום והעתירה של רטנר לעתירת עיריית חיפה. עיקרן של העתירות האחרות התמקד בתכנית להקמת שדה תעופה בשטח המתוכנן לנמל.

עתירת הפורום הוגשה ב-18.7.19 לאחר שנדחה הערר המשותף שהגיש הפורום יחד עם אלה נווה, מרכזת ארגון "אמהות ואבות מצילים את חיפה והקריות" נגד אישור התכנית— "נמל המפרץ- שטח תפעולי נמלי" מס' 304-0277111 בועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה.

בעתירה נטען שתכנית נמל המפרץ הייתה מחויבת לעשות סקר סיכונים מצרפי לחומרים מסוכנים (חומ"ס), אבל התכנית אושרה על ידי ועדת הערר בלי שסקר זה נעשה. כמו כן, אין התייחסות בתוכנית על כמויות אמת של חומרים מסוכנים.

יתר על כן התכנית אושרה תוך התעלמות מחוות דעת מאת בכירי רפאל לשעבר שהוגשה לה ע"י העותרת. אם התכנית תבוצע, היא תגדיל את הסכנה הקיימת באופן בלתי סביר לחיי מאות אלפי תושבים לאירוע שרשרת רב נפגעים מפיצוץ חומרים מסוכנים עקב תקלה שבשגרה, בזמן מלחמה, בפעילות טרור, בזמן רעידת אדמה ועוד.

נוסף לכך, סקר הסיכונים שכן נעשה לזיהום אוויר היה חלקי ולא כלל בחינה של זיהום מתכניות ענק חדשות כמו תכנית "קרקעות הצפון". בתכנית זו אושר אחסון של כ- 1.2מילין קוב דלקים ותזקיקים ליד כ- 20,000 טון גז נפיץ (גפ"ם) ,בשטח של 1,200 דונם הצמוד לבית הזיקוק בז"ן, דבר המאפשר הגדלה מאסיבית של התעשייה הפטרוכימית.

כך גם לא  נבחנו הסיכונים מתכנית תמ"א 37/ח לקליטת הגז מהמאגרים בה אושר אחסון כמויות גדולות של קונדנסט, המיועדות לזיקוק במפרץ חיפה בכל כמות שתוזרם מאסדות הגז. זאת  ללא יכולת לעצור את ההזרמה.  כך תגדל תעשיית הזיקוק במאות אחוזים, למרות התחלואה החריגה והזיהום הקשה הקיים.

קידום הקמת נמל המפרץ בשיטת הסלאמי, בחלקים חלקים, והעובדה שבדיקת הסיכונים של זיהום האוויר והחומרים המסוכנים נעשית ארבע שנים לאחר אישור תכנית "נמל המפרץ" (תמ"א 13/ב/1/1), מוכיחים "שהדבר נעשה כדי לאפשר את זירוזה והקמתה בבהילות, בשיטה המאפשרת למנוע עיכובים והתנגדויות ציבוריות בנושאי זיהום אוויר וסכנת החומרים המסוכנים העלולים לסנדל אותה, תוך העדפת שיקולים כלכליים ואסטרטגיים ובשם "חשיבות לאומית". "תכנון כולל" זה נתן עדיפות עליונה למימוש התשתיות הנמליות בחוסר סבירות קיצוני ובלי האיזונים הנדרשים לשמור על טובת הכלל ועל האינטרסים הבסיסיים ביותר של תושבי האזור. זאת, כשחובתה של המדינה והיזמית (חברת נמלי ישראל, חברת בת בבעלות מלאה של המדינה, להלן "משיבה 3")- לבחון את הסיכונים המצרפיים בתום לב, לפני קביעת עובדות בשטח בתכנית כה גדולה ובעלת סיכונים לבריאות, לחיי אדם,  לחופים ולסביבה של תושבי אזור מפרץ חיפה כמו גם על החיים ועתיד תושבי צפון הארץ והמדינה כולה." (הציטוט הוא מסעיף 16 בעתירה).

לפי תכנית נמל המפרץ נבנה בה בסיס של מסוף תזקיקים, שמיועד עבור אחסון של פי 6 מכמות התזקיקים שאמורה הייתה לעבור מנמל הדלק הקיים. זאת מבלי שנבדקו אי פעם הסיכונים והזיהומים בכך. למרות זאת ועדת הערר אישרה את התכנית. בנוסף, התכנית אושרה כאשר עדיין מותר לאחסן בה כמות גדולה של חומרים מסוכנים, וזאת מבלי שהוכח אי פעם  שהסיכונים מכך  לא יחרגו מחוץ לתחום התכנית ויסכנו את תושבי חיפה והקריות. סקר הסיכונים המצרפי החלקי של המשרד להגנת הסביבה, שפורסם לאחר אישור התכנית, הוכיח אפקט דומינו של מפעלים אחרים שישפיעו על שטח נמל המפרץ ומחזק את הטענה שהיה צריך לבחון את כלל התרחישים וכלל ההשפעות בין תשתיות התכנית והתשתיות מחוץ לה. מאות אלפי אנשים מצויים בטווח סיכון מאירועי החומרים המסוכנים מהתכנית.

האם לאור המידע הדרמטי הזה ההחלטה לאשר את התכנית היא תקינה? צריך לזכור. שהדיון בעררים ארע ללא היועץ הסביבתי של ועדות התכנון. המשרד להגנת הסביבה לא נכח בדיון בעררים ולאחר הדיונים בעררים לא הוצגו למשרד להגנת הסביבה כלל שאלות העוררים המהותיות. התכנית אושרה בניגוד לחוק מבלי שניתנו לציבור תשובות על סיכוניה וזיהומיה ומבלי שהוצגו לעניין זה נתונים רלוונטיים. אם התכנית תמשיך להתקדם ולהתממש בלי לבחון את סיכוני האמת, ייחרץ גורל  האזור והצפון כולו לדורות. לא ניתן יהיה לתקן ולהחזיר את הגלגל לאחור.

במהלך הדיון בעתירות שהתקיים ב-30.7.19 העלה אחד השופטים את הרעיון להחזיר את התכנית למועצה הארצית לתכנון ובניה: "מה דעתכם לאפשרות? — עלו פה כל מיני טענות שכתוצאה מתקלות דיוניות יש נושאים שלא זכו לדיון….. אבל השאלה היא מה דעתכם על האפשרות הזו שהנושא יבוא למליאת הועדה הארצית לשקול את כל הטענות ושזה ילך למליאת הועדה הארצית שתבחן?… המשרד להגנת הסביבה לא נמצא פה ולא ברור לנו עמדתו. שהמליאה תדון ותשתמע."

ב- 30/07/19  תם הדיון בעתירת עיריית חיפה והתקבלה החלטה. עתירת הפורום הישראלי נשארה פתוחה. תמליל הדיון אמור להתפרסם תוך עשרה ימים והתיק ממתין לפסק-דין.

מן הראוי לציין כי בזכות עתירת עיריית חיפה, ניתן צו הפסקת עבודות לנמל ונפתח לפורום הישראלי לשמירה על החופים צוהר כמשיבים בתיק להשמיע את הטיעונים הקריטיים בנושא סיכוני הזיהום, החומרים המסוכנים והרס חופי הקריות.

על רקע העובדה שעיקר הטיעונים של העירייה הוא בנושא שדה התעופה, המצב הוא כרגע שעתירת הפורום המונחת על שולחן בית המשפט היא העתירה היחידה ובה כל החומרים הרלוונטיים המעידים שבניגוד לחזות שניסתה חברת נמלי ישראל לייצר בזמן הדיון,  כאילו ומדובר בנמל סחורות תמים, אזי עתירת הפורום מציגה לבית המשפט ראיות חותכות על גודל סיכוני הזיהום והחומרים המסוכנים מהתכנית על כמיליון תושבי חיפה והקריות. סיכונים אלה פוגעים בזכויות הבסיסיות ביותר של כל אזרח לחיים בריאים, לביטחון ולסביבה נקייה. זוהי פגיעה אנושה ממנה התעלמה ועדת הערר בעת שאישררה את תכנית "נמל המפרץ" על כל סיכוניה.

הפורום לשמירה על החופים מאמין שבניגוד להתנהלות מוסדות התכנון, בית המשפט לא יושפע מאווירת הבהילות לה נכנעו ועדת הערר וועדה מחוזית חיפה. התקווה היא שהפעם ייעשה משפט צדק שיימנע אסון לאומי.

חנה קופרמן היא יו"ר הפורום הישראלי לשמירה על החופים

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply