ההטיות בתסקיר השפעה על הסביבה – טורבינות עין חרוד

'תסקיר השפעה על הסביבה – טורבינות עין חרוד איחוד מחודש מרץ 2017' הוא עבודה מקיפה ויפה עם מספר הטיות לפי רוח המזמין

מאת: אמנון פורטוגלי

[בוקסה=60081]מדובר במיזם להקמת טורבינות רוח ענקיות צפונית מערבית לעין חרוד, (חלק ממיזמים דומים בגבע ובכפר יחזקאל). במיזם מתוכננות עד 5 טורבינות רוח מסוג וגודל ×–×”×” לייצור חשמל בהספק מותקן של ×›-3 מגוואט לטורבינה, ובהיקף כולל של עד 15 מגוואט. על פי הטכנולוגיה המוצעת כיום, גובה עמוד הטורבינה הוא ×›- 80 – 120 מטרים וקוטר הלהבים ×›- 110 – 130 מטרים (אורך הלהב ×›- 60 מטר). (עמ' 9, 73 בתסקיר)

תסקיר השפעה על הסביבה – טורבינות עין חרוד איחוד מרץ 2017

מהתסקיר עולות מספר נקודות ואציין חלק מהן:

 1. בטחון

בעמ' 65 בתסקיר נכתב: "בהתאם להוראות משרד הבטחון יש אישור לפריסת הטורבינות".

רק בהמשך (עמ' 123) כתוב שאישור צה"ל לתוכנית עין חרוד כולל התניה רוחבית לכלל התוכניות לטורבינות רוח.  הסיבה לכך מופיעה בתסקיר: "סיבוב להבי הטורבינות עשוי ליצור הפרעה בגלי הרדיו (RF)…..סיבוב להבי הטורבינות  עשוי ליצור הפרעה לגלים המשודרים על ידי אנטנות סלולריות.

פעילות טורבינות הרוח עשויה ליצור הפרעה בגלי הרדיו (RF), ולאנטנות סלולריות, שזו "'בעיה מאוד משמעותית שמפריעה לצה"ל". לפי פרסומים בעיתונות, הקמת חוות טורבינות רוח באזורים כמו רמת הגולן תפגע, על פי צה"ל, באינטרסים אסטרטגיים כבדי משקל וביכולת הפעולה שלו. לכן משרד הביטחון דורש למימון אמצעים טכנולוגיים שאמורים להבטיח שהפעלת המתקנים לא תפגע בפעילות המבצעית של חיל האוויר ומתנגד להקמת חוות רוח חדשות אלא אם ימצא פתרון כזה.

מדובר על מאות מיליוני שקלים לפיתוח ורכש מערכת טכנולוגית שתאפשר להתמודד עם הבעיה. להערכתי, הכספים יבואו ברובם המכריע מהציבור ולא מהיזמים, אם דרך תקציבים נוספים ואם בדרך של מחיר החשמל שחברת החשמל (קרי הציבור) ישלמו עבור החשמל או באמצעות סובסידיות סמויות. לא ברור מדוע דנים במימון זה ולא משיתים אותו על היזמים.

"יובל כנען, ראש תחום תכנון בטחוני במשרד הביטחון:  "אישרנו בהתניה הקמה של מתחמים שיספקו למעלה מ-800 מגה וואט, התנאי מאוד משמעותי – פיתוח ורכש לאמצעים טכנולוגים שיאפשרו להתמודד עם בעיה מאוד משמעותית שמפריעה לצה"ל עליה לא ניתן להרחיב, העניין פתיר ואנחנו פועלים להקים צוות ביו משרדי למימון המנגנון ×”×–×”, מדובר על מאות מיליוני שקלים שלא מתקציב הביטחון". (הדגשה שלי).

במשרד האנרגיה ציינו כי הנושא נידון ועדיין לא נפתר."

מקור: הודעת הכנסת על ישיבת ועדת המשנה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת שבוועדת המדע והטכנולוגיה מיום 18 בינואר 2017.

לדברי נציגת שר הבטחון נרקיס כנפו, בישיבת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ב- 5 לפברואר 2018:  "מאחר והסתבר לאחרונה כי אין כרגע כל תכנית או תהליך שאמור להביא לפתרון מימון הנושא הטכנולוגי אנו סבורים כי לא נכון להשלות את היזם בכך שהתכנית תמומש בסופו של דבר מאחר ומערכת הביטחון לא תסכים למתן היתר בנייה ללא הפתרון האמור".

משרד הביטחון דורש מאות מיליוני שקלים ממיזמי חשמל ירוק ברמת הגולן

פרויקט טורבינות הרוח בגולן בסכנה בשל הפסקת התמיכה של משרד הביטחון

 1. מהירות הרוח וייצור החשמל השנתי

לפי התסקיר, על פי נתוני הרוח שהתקבלו מהמדידות באתר, מהירות הרוח הממוצעת החודשית בשנה האחרונה (2006?) באתר בגובה 100 מטר נעה בין 4 ל- 7.5 מטר לשניה (עמ' 106).

לפי הנספח המטאורולוגי לתסקיר  "ניתוח הנתונים לאורך תקופה של 29 חודשים….מראה בצורה מובהקת את כיוון הרוח השולט (300-270 מע) וכן את הממוצע התקופתי כפי שנמדד, 6.1 מטר לשנייה.

לפי אטלס פוטנציאל הרוחות של השירות המטאורולוגי, מהירות הרוח הממוצעת השנתית באזורי מיקום הטורבינות, צפונית מערבית לעין חרוד, גבע וכפר יחזקאל, בגובה 100 מטר, נעה בין 5.51  ל-5.75 מטר לשנייה.  מהירות הנחשבת לסף התחתון של ההיתכנות הכלכלית לייצור חשמל מרוח.

סדרת הגרפים החודשיים למשך ועוצמת נשיבת הרוח לאורך שעות היממה, בנספח המטאורולוגי לתסקיר, מורים בברור שמהירות הרוח היא בשיאה בין השעות 12-18 ואחר כך הרוח דועכת, ובלילה כמעט ואין רוח.  גם הנתונים מחוות הרוח בגלבוע וברמת סירין מצביעים על משטר רוחות דומה, בלילה אין כמעט רוח.

ממצאים אלו מורים על הטענה השיקרית ב'דף לציבור' של היזמים, כאילו "לטכנולוגיית הרוח יתרונות רבים, בין היתר, מאחר והיא יכולה להשלים את שעות ייצור החשמל מאנרגיית השמש, בהתאם לביקוש." 

להערכת כותבי התסקיר, על בסיס מדידות שנערכו עד למועד כתיבת התסקיר, כל טורבינה תייצר חשמל בהיקף של כ- 7.4 GWh בשנה, וחוות הרוח בעין חרוד בהספק של 15 מגוואט, תוכל לייצר כ- 37 GWh בשנה. (עמ' 97,  98).

כלומר מדובר בכ- 2,470 שעות רוח אפקטיביות (מעל מהירות הרוח המינימלית) בשנה.

זו הערכה אופטימית וצריך לתת הסבר וסימוכין רציני למספר זה. להשוואה, מספר שעות הרוח האפקטיביות בחוות הרוח ברמת סירין ובמעלה גלבוע, בשנת 2018 היה פחות מ- 2,000 שעות.

אחד הנתונים החשובים בתסקיר הוא: "מהירות הרוח שמעליה אין שינוי במספר הסיבובים הינה 12 מטר לשניה". (עמ' 74), ובהמשך "בדר"כ נקבע הערך הנקוב של טורבינות גדולות ב- 13 מטר לשניה" (עמ' 101). הטורבינות שיותקנו בפרויקט הן בהספק של 3 מגוואט ומתוכננת למהירות של 12 מטר לשניה.

לפי הנספח המטאורולוגי לתסקיר, מהירות הרוח הממוצעת השנתית באזור המיזם ובגובה 100 מטר היא 6.1 מטר לשנייה,  מכאן אפשר לחשב את תפוקת החשמל במהירות זו, ההספק של כל טורבינה יהיה כ- 0.38 מגוואט בלבד, וכל טורבינה תייצר, לפי החישוב,  חשמל בהיקף של כ- 0.94 GWh בשנה.

16 הטורבינות המתוכננות בפרויקט כולו, בעין חרוד, גבע, וכפר יחזקאל, ייצרו, לפי החישוב, כ- 15  GWh בשנה. עשירית מהמספר שצוין ב'דף לציבור'

בניגוד לחישוב לעיל, לפי התסקיר, 16 הטורבינות המתוכננות בפרויקט כולו, בעין חרוד, גבע, וכפר יחזקאל, ייצרו כ- 120  GWh בשנה. אלא שגם כאן מדובר בכ- 20% פחות מהמספר שצוין ב'דף לציבור'

 1. רעש ואינפרה-סאונד.

לפי התסקיר, "ממדידות רעש שנערכו בסמוך לאזור הטורבינות המתוכנן עלו המסקנות הבאות……אתר הטורבינות אינו מהווה מקור רעש משמעותי בתדרי האינפרה-סאונד בסמוך למבנים המרוחקים כ- 1.5 ק"מ מאתר הטורבינות" (עמ' 118). אבל בהמשך התסקיר, בנספחים, מתברר שלא עשו מדידות בתדרי האינפרה-סאונד, אלא הסתמכו על מסמך של המשרד להגנת הסביבה בדרום אוסטרליה.

בנושא זה חשוב לקרוא את  הפרקים הרלבנטיים: רעש, ויברציות (רעידות) רעש בתדר נמוך (אינפרה-סאונד) בדו"ח 'השפעות טורבינות רוח על הבריאות והסביבה'  שכתבו ד'ר חגית אולנובסקי ד'ר ערן ברוקוביץ וד'ר דניאל מדר.

“מחקרים שבדקו את תחום תדרי הרעש שמייצרות הטורבינות ואת עוצמת הרעש, מצאו שהרעש המשמעותי ביותר הוא האינפרה-סאונד infrasound – תדרים מתחת ל- 20 הרץ, מתחת לסף השמיעה של האוזן האנושית…טורבינות הרוח ברחבי העולם נבנות בגובה רב יותר, והן גדולות יותר……ובהתאמה הטורבינות מפיקות אינפרה-סאונד חזק יותר; ובנוסף, אינפרה-סאונד מונחת באטמוספרה פחות מתדרים גבוהים יותר ולאזורים רחוקים יותר. כך שהרעש מגיע בעוצמה חזקה יותר ולאזורים רחוקים יותר…… אמנם בני אדם לא יכולים לשמוע אינפרה-סאונד, אולם לעוצמות גבוהות של אינפרה-סאונד יכולות להיות השפעות בריאותיות מזיקות על מערכת השמיעה".

 1. פגיעה בבעלי כנף, הרג ציפורים ועטלפים.

בתסקיר נכתב כי: "כחלק מתסקיר ההשפעה על הסביבה, נערך סקר ציפורים שנתי ייעודי עבור פרויקט זה [עין חרוד] ושתי תוכניות חוות רוח סמוכות נוספות ממערב, כפר יחזקאל וגבע. הסקר מובא בהרחבה – ראה: "סקר בעלי כנף" (עמ' 39 לתסקיר).

אלא שסקר בעלי כנף לא צורף לתסקיר, עם זאת, בהמשך נכתב בתסקיר: "לענין בעלי כנף, על פי ממצאי סקר בעלי הכנף שנערך עבור תוכנית זו הפגיעה הצפויה בבעלי כנף קטנה." (עמ' 109).

לאחרונה התברר שהיקף הרג הציפורים והעטלפים גבוה בהרבה מהתחזיות המחמירות ביותר.

מתוך פרוטוקול ישיבת הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון ב-6 למאי 2019:

"בחודשים האחרונים הצטברו נתונים מדאיגים לגבי פגיעה בעופות בחוות הטורבינות הקיימת בסירין. בשלושה חודשים נפגעו פרטים רבים של עופות דורסים שנמשכים לשטח בעקבות התפרצות נברנים בשדה הסמוך. היקף הפגיעה לא נצפה במודלים והוא גבוה בהרבה מהתחזיות המחמירות ביותר, כולל פגיעה במינים בסכנת הכחדה. כלומר, אם התסקיר [תסקיר ההשפעה על הסביבה שהוכן לפרויקט] חזה פגיעה מעל ערכי הסף המותרים רק על פי המודל, על סמך הנתונים שנאספו בחודשים האחרונים, הפגיעה צפויה להיות גבוהה לאין שיעור."

 1. שיתוף הציבור

פרק שלם בתסקיר מוקדש לשיתוף הציבור, ומתאר שאלונים שחולקו לתושבים ומבקרים באוקטובר ודצמבר 2015 (עמ' 125). כמעט כל השאלות מכוונות ומוטות להצדקת הקמת חוות הרוח באמצעות שימוש במושגים בעלי ערך חיובי או מטען רגשי גבוה והימנעות משאלות רלבנטיות בנושא.

לדוגמה, במקום "השפעת ממדי טורבינות הרוח על קו הנוף מייצרת נראות ומגבירה את המודעות לעשייה המקומית לייצור חשמל נקי",  אפשר היה לנסח את השאלה כך:

השפעת ממדי טורבינות הרוח על קו הנוף מייצרת נראות ומגבירה את המודעות להרס הנוף ולהיבטים השליליים של ייצור חשמל מאנרגית רוח.

אפשר היה להוסיף שאלה על הרג בעלי כנף ועטלפים שהם המדביר הטבעי הטוב ביותר שיש, על כך שהטורבינות מרחיקות דבורים וחרקים החיוניים להאבקת הגידולים החקלאיים. ד"ר דיואי קרון, מומחה לחרקים באוניברסיטת דלוור אומר בפשטות: "בלי דבורים אין יבולים".

הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון בישיבה ב-15 ליולי 2019, החליטה על דחיית התוכנית להקמת חוות טורבינות דגניה ב'.  טוב תעשה הועדה אם תחליט בדומה לכך ותדחה ותבטל את התוכנית להקמת חוות הרוח בעין חרוד, גבע, כפר יחזקאל, ומרום גולן.

מאמרים קודמים בסדרה

טורבינות רוח – חברות מקדמות ללא התחשבות בתושבים

מיזם טורבינות הרוח בעמק חרוד, מאמר שני

אמנון פורטוגלי

 1. https://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press180117-k.aspx
 1. http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV2.aspx?tid=2
 1. https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3762737,00.html
 1. https://www.haaretz.co.il/science/.premium-1.5725507
 1. https://www.govmap.gov.il/?c=236319.5,722101.72&z=1&b=9&app=app14
 1. https://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/torbinot.pdf
 1. https://www.blacklabor.org/?p=60081
 1. https://yigallaviv.com/2019/07/17/%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%a2%d7%9e%d7%a7-%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8-%d7%a9%d7%a0%d7%99/
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply