השמרנות של פורום קהלת – הפרדה מגדרית

פורום קהלת פועל לקידום הפרדה מגדרית, למרות שיותר משליש מהאוכלוסייה החרדית המעוניינת בלימודים באקדמיה, מוכנים ללמוד באקדמיה ללא הפרדה מגדרית. הפרדה מגדרית מנוגדת לפסיקה של בית המשפט העליון והיא אנטי נאורה

מאת: אמנון פורטוגלי

הפרדה מגדרית ופורום קהלת

‏‏

פורום קהלת הוא מכון חשיבה בעל אידיאולוגיה לאומנית בצד הפוליטי ועם תפיסה כלכלית ימנית רדיקלית (ליברטאריאנית). עובדות שאינן תואמות את האידיאולוגיה של קהלת מבוטלות כרצון הכותבים, והאמת אינה מה שהיא באמת, אלא מה שאנשי קהלת רוצים שתהייה.

אני לא מסכים לתפיסת העולם של  ולשיטות של פורום קהלת בכלל ובנושא ההפרדה המגדרית בפרט.

בתחילת ינואר 2018 קיים 'פורום קהלת' כנס, יום-עיון, בנושא מסלולים בהפרדה בין המינים לחרדים באקדמיה.  המשתתפים בכנס נבחרו בקפידה בהתאם להשקפותיהם ואכן רובם לא התנגדו, בלשון המעטה, להפרדה מגדרית. "מהצד השני", כפי שקהלת כותב, הוזמנה פרופ' נויה רימלט, מאוניברסיטת חיפה שאמרה "שהפרדה מגדרית אינה צורך שכל גבר או אישה חרדים "נושאים" עמם."

בדף שפורסם לקראת הכנס נשאלו השאלות הבאות:

 • "האם ומתי הפרדה בין נשים וגברים מהווה אפליה?
 • האם בהפרדה בין נשים וגברים ייתכן 'נפרד אבל שווה' ?
 • באילו מצבים על המדינה להתערב ולהגביל פעילות בהפרדה?"

אלו הן שאלות טעונות בעלות משמעות אתית, ומטען אמוציונלי חזק, הנובעות ומורות על העמדות של קהלת בנושא ההפרדה המגדרית. שינויי נוסח בשאלות אלו היו יכולים להביא לתשובות שונות.

יתרה מזאת, לא צריך יום עיון כדי לדון בשאלות אלו, התשובות לשאלות אלו נתנו בעולם הנאור, בתרבות המערבית החל מתקופת הנאורות ובפסיקות בית המשפט העליון בארה"ב ובישראל.

 • הפרדה בין נשים וגברים מהווה אפליה. לא 'האם' ולא 'מתי' – תמיד.
 • לא ייתכן 'נפרד אבל שווה', לא בהפרדה בין נשים וגברים, לא בהפרדה בין שחורים ולבנים.

הדוקטרינה של 'נפרד אבל שווה', עברה מהעולם הנאור כבר ב-1954 כאשר בית המשפט העליון בארה"ב נתן לשאלה זו תשובה נחרצת, 'חינוך נפרד מפלה מעצם טיבו'.  

 • המדינה צריכה לאסור ולהתערב בכל מצב בו קיימת הפרדה במרחב הציבורי, לא רק 'להגביל' פעילות בהפרדה, אלא לאסור ולמנוע פעילות בהפרדה במרחב הציבורי.

בעולם ההפוך של פורום קהלת הפרדה מגדרית היא הנורמה.

בעולם של פורום קהלת החלטת המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) המגבילה הפרדה מגדרית היא בגדר של כפיית נורמות.

בעולם של פורום קהלת החלטת המל"ג המגבילה הפרדה מגדרית היא מנוגדת לחוק, ויוצרת אפליה.

בעולם של פורום קהלת החלטת המל"ג המגבילה הפרדה מגדרית מהווה פגיעה בחופש העיסוק, בחופש הדת ובזכות לחינוך, ופוגעת במאמצים לשלב את האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה.

לפי קהלת, על המל"ג לאפשר גישה למסלולים בהפרדה לכל מי שמעוניין בכך, ולהימנע ממה שהוא קורא 'כפייה תרבותית'.

בעולם הריאלי הפרדה מגדרית אינה נורמה. בעולם הריאלי היא מנוגדת לחוק, ויוצרת אפליה. בעולם הריאלי הפרדה מגדרית היא בגדר של כפייה תרבותית וכפיית נורמות.

בנובמבר 2018 פורסמה הצעת חוק המבקשת להסיר כל מגבלה על לימודים אקדמיים נפרדים לגברים ולנשים. את ההצעה הגישו ×—"×› יעקב מרגי (ש"ס), יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, וח"×› שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי) – שלדבריה שר החינוך, נפתלי בנט, תומך ביוזמה.

בהצעת החוק נכתב: "מטרת הצעת חוק זו להבהיר ×›×™ מוסד להשכלה גבוהה הוא בן חורין לקבוע מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים מטעמי דת".  הפעלת מוסדות או מסלולים אקדמיים נפרדים לגברים ולנשים "מטעמי דת" או למען "קידום אוכלוסיות מסוימות" לא תיחשב אפליה פסולה – ותוגדר חלק מ"חופש הפעולה" של כל מוסד אקדמי. זאת בניגוד למצב כיום, שלפיו המועצה להשכלה גבוהה (מל"×’) מאשרת את המסלולים הנפרדים ומגבילה את הזכאים להיכנס אליהם. חברי הכנסת כתבו ×›×™ "בנסיבות מסוימות ניתן לאפשר הפרדה מגדרית במרחב הציבורי על רקע אורח חיים דתי-תרבותי", וכי זו "התפיסה המקובלת בישראל" (???).

לא אתפלא אם פורום קהלת הוא הרוח החיה העומדת אחרי הצעת חוק זו.

אתר קהלת פרסם לאחר הכנס, מאמר: "סקר חדש: רוב החרדים לא מוכנים ללמוד במסגרת מעורבת באקדמיה". המאמר מורה על אחד המאפיינים של פורום קהלת ואנשיו בכלל ובנושא הפרדה מגדרית בפרט: אלו הן המסקנות שעליהן אנחנו מבססים את הממצאים, הנתונים וההנמקות שלנו.

בכנס הוצג סקר: “הסקר נעשה על ידי חברת "מדגם" בחודש דצמבר 2018, באמצעות האינטרנט, והוא כולל כ-680 חרדים. בחלוקה למין, ענו על הסקר מעט יותר נשים מגברים – אך החלוקה דומה לחלוקה באוכלוסייה – 51% נשים והשאר גברים.”

לפי הסקר, כ- 39% מהחרדים אינם מעוניינים כלל בלימודים אקדמאיים. אלו אינם רלבנטיים לדיון בהפרדה מגדרית בהשכלה הגבוהה.

מתוך כ- 61% החרדים השוקלים לימודים אקדמיים מעט פחות מ- 21% ענו כי היו מוכנים ללמוד במוסד ללא הפרדה כלל. והשאר ענו כי היו מוכנים ללמוד במוסד בו ישנה הפרדה בצורות שונות: בכיתות אך לא במרחב הציבורי של המוסד האקדמי, הפרדה בכיתות אך ההרצאות מועברות הן על ידי נשים והן על ידי גברים.

ד"ר אסף מלחי עשה את סקר עמדות הציבור החרדי כלפי לימודים אקדמיים עבור המל"ג. בדבריו בכנס קהלת, הסביר מדוע סקר כמו זה שנערך עבור קהלת בעייתי:

"סקרים אינטרנטיים בעייתיים כשלעצמם, אולם כאן [בקרב החרדים] נוסף החשש כי סקר כזה [הסקר שהוצג בכנס] בקרב מי שרואה באינטרנט כלי חשוד מבחינה ערכית עלול להפחית משמעותית את מהימנות ממצאיו. למשל, על פי סקרי הלמ"ס, רק 43% מהחרדים חשופים לאינטרנט….. לעומת זאת, הסקר שהובלתי התבסס על סקר טלפוני מקיף בקרב מדגם מייצג של 760 חרדים מכלל הזרמים של אוכלוסייה זו".

נתוני הסקר של חברת 'מדגם' שהציג קהלת, שונים מהותית מסקר עמדות שעשה ד"ר אסף מלחי שפורסם בינואר 2017 על ידי המל"ג.  פרופ' נבון נתח את הממצאים בסקר המל"ג.  לפי הניתוח של פרופ' נבון חלק גדול, כ- 63%, מתוך האוכלוסייה חרדית המעוניינת בלימודים באקדמיה, דורש הפרדה מגדרית, ובלי הפרדה מגדרית הם לא ילמדו, ומצד שני חלק ניכר, כ- 37% מהאוכלוסייה החרדית, המעוניינים בלימודים באקדמיה, גברים ונשים חרדיות, ילמדו גם בלי הפרדה מגדרית. כלומר יותר משליש – 37% מקבוצת החרדים הרלבנטית, ילמדו גם בלי הפרדה מגדרית.

קהלת לא דן ולא ניסה להסביר את הפערים בין הסקר של 'מדגם' שהוצג בכנס לבין הסקר של אסף מלחי שהיה הבסיס להחלטת המל"ג.

בעולם של פורום קהלת הפרדה מגדרית היא הנורמה, שמקורה באידיאולוגיה שלו, ולא בעולם הריאלי.והנורמה הזו מכתיבה את הממצאים, ההנמקות והטיעונים שעליהם מבסס פורום קהלת את התמיכה שלו בהפרדה מגדרית.

לקריאה נוספת, מאמרים שפורסמו לאחרונה על הפרדה מגדרית:

הפרדה מגדרית באקדמיה: פגיעה בשוויון או מאבק שגוי?

https://www.makorrishon.co.il/judaism/75357/

אנחנו הולכים לקראת מציאות שבה הנשים יהיו החריג בחברה

https://www.makorrishon.co.il/magazine/dyukan/55525/

הפרדה מגדרית אינה מוסרית, וחותרת תחת אושיות המדינה

http://www.blacklabor.org/?p=59544

לא להיכנע לדרישת הרבנים להפרדה מגדרית באקדמיה

http://www.blacklabor.org/?p=59618

הפרדה מגדרית חותרת תחת אושיות המדינה

http://www.blacklabor.org/?p=59851

אמנון פורטוגלי, מרכז חזן

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

4 Responses to “השמרנות של פורום קהלת – הפרדה מגדרית”

 1. עוזי אורנן הגיב:

  העולם שלנו, התרבות שלנו, אורח החיים שלנו – כולם כוללים שוויון והיסוד הראשון בין בני אדם הוא שיוויון בין בני החברה, והיא כוללת הבדלים במין (או במגדר). ראשית השיוויון בחברה שלנו. היסוד ×”×–×” – שיוויון במין בין בני אנשים ונשים אינו סובל שום שינוי, כלומר גברים ונשים שווים בזכויותיהם בכל דבר ועניין, ואסור להסכים להכניס לחברה שלנו תוכנית לחוסר שיוויון בשום פנים. ×–×” הבסיס של חיינו ושל אמונותינו, ולכן יש לדחות כל שמץ של אי-שוויון, ושם איסור על אשה לעשות כל מה שגבר מורשה.

 2. עוזי אורנן הגיב:

  הכותרת הנכונה: "נגד כל הפליה מגדרית"
  בכותרת שלמעלה נפלו שגדיאות,
  וכאן השגיאות תוקנו. אנא החליפו את הכותרת למה שכתבתי כאן
  עוזי אורנן

 3. מערכת עבודה שחורה הגיב:

  שלום עוזי אורנן
  תודה על הערתך. נפרסם שוב את המאמר בכותרת שאתה מציע. אם נחליף את הכותרת, התגובות באתר ובפייסבוק ייעלמו.

 4. אמנון פורטוגלי הגיב:

  העולם שלנו, התרבות שלנו, אורח החיים שלנו – כולם כוללים שוויון והיסוד הראשון בין בני אדם הוא שיוויון בין בני החברה, והיא כוללת הבדלים במין (או במגדר).

  מדינת ישראל הוקמה על בסיס ערך השוויון ומחויבות לעקרונות מגילת האו"ם. אצטט ממגילת העצמאות:
  "מדינת ישראל…..תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות."

  יש הבדל עצום בין מי שמנהיג הפרדה ואפליה מגדרית בד' אמותיו, לבין מי שרוצה לכפות הפרדה ואפליה מגדרית על אחרים. מי שרוצה לכפות הפרדה ואפליה מגדרית במוסדות ההשכלה הגבוהה יתכבד וילמד באוניברסיטה הפתוחה, או במוסדות זרים בהם נהוגה הפרדה מגדרית, או במוסדות אקדמאיים בחו'ל באמצעות האינטרנט.

  אסור להסכים להכניס לחברה שלנו תוכנית להפרדה מגדרית לחוסר שיוויון בשום פנים. זה הבסיס של חיינו ושל אמונותינו, ולכן יש לדחות כל שמץ של אי-שוויון, ושם איסור על אשה לעשות כל מה שגבר מורשה לעשות.

Leave a Reply