הנחיות לחיילים איך לא להיות חיות-אדם

לנוכח המקרים הרבים שהתפרסמו בעשורים האחרונים של התנהגות חייתית מצד חיילים כלפי אוכלוסיה אזרחית בשטחים, איש לא אמר להם איך עליהם להתנהג כלפי האוכלוסייה המתמרדת בשטחים כדי לא להיכשל בפשעי מלחמה ובמה שמוגדר כ"פשעים נגד האנושות"

מאת: אולק נצר

למי שמוחו ולבו לא הורעלו ברעל הקנאות, ברור שהיו ויש בין משרתי כוחות-הביטחון בשטחים כאלה שהאיפיון "חיות אדם" מתאים להם. אנשים כאלה יש בכל אומה ולשון. הבעיה היא, שגם אל-נוכח מאות ואלפי מקרים שהתפרסמו בעשורים האחרונים של התנהגות חייתית מצד החיילים שלנו איש לא אמר להם איך עליהם להתנהג כלפי האוכלוסייה המתמרדת בשטחים כדי לא להיכשל בפשעי מלחמה ובמה שמוגדר כ"פשעים נגד האנושות".

אם יבוא יום, ואלה האחראים עליהם יעמדו לדין, הם יימצאו אשמים על שלא מנעו התנהגות קלגסית-בריונית על ידי הוראות ברורות מה  אסור לעשות לאוכלוסיית האויב.  בעיניי, גם כל יפי-הנפש ששלחו את בניהם לשרת שם ו"למלא  את חובתם על הצד הטוב ביותר", יימצאו אשמים על שלא  אמרו להם במפורש איך עליהם למלא את החובה הזאת מבלי לחטוא בעבירות נגד עקרון "טוהר הנשק", כלומר להתנהג כמו "חיות אדם" או להיות שותפים לפשע על ידי חיפוי על  חבריהם.

מן המקרה האחרון, שבגללו השתמשה השדרנית אושרת קוטלר בביטוי "חיות אדם", כמו ממאות קודמיו, ברור לחלוטין שהנפשות הפועלות הללו נהגו על פי הנורמה המקובלת ביחידה שלהם, כלומר זה לא עניין של  "חריגים"; אז במקום לחכות שאלה שחינכו אותם והביאו את הצבא  למצב כזה יעשו משהו בנידון, כל אדם פטריוטי והגון, במיוחד כל הורה ומחנך , חייב לקחת על עצמו את התפקיד הזה של מניעת חייתיות בקרב אלה המשרתים שם. אני כאן מתחיל במצווה, כולם מוזמנים להעתיק, לשפץ כמובן, לשכפל ולחלק לחיילים שלכם.  הנה:

המדינה הטילה עליכם את התפקיד להשליט חוק וסדר על אוכלוסיה אזרחית. תפקידכם קשה ומחייב גבורה והסתכנות אחרת מאשר בקרב: התאפקות בשימוש באמצעי לחימה, גבורה בשמירה על החוק, על הכבוד האישי שלכם כלוחמים, כבוד המדינה, וכבוד האדם וחירותו.

אוכלוסיה זו היא ברובה עוינת ובתוכה קיימים גורמי טרור,  ואולם אסור לכם לנהוג באוכלוסיה המקומית הערבית כמו באויב כל עוד אינכם מגלים ביניהם אנשים המתנהגים כאויב, מסכנים חיים או מתפרעים.  זוהי המשמעות של טוהר-הנשק.

  • כאשר אינכם יודעים בדיוק מה מותר ומה אסור לכם לעשות לאזרחים בשטחים – תזכרו זאת: עליכם להתייחס אליהם בדיוק כמו שהייתם מתייחסים אילו היו אלה יהודים! אתם חייבים להגיב על פי מעשי האנשים בשטח ולא על פי ×–×” שאלה ערבים. לרבים בינינו יש דעות קדומות ושנאה כלפיהם – בתפקידכם כשומרי-חוק אסור לכם לפעול מתוך רגשות כאלה!
  • אסור לכם לציית לפקודה שהיא בלתי חוקית בעליל, כמו לירות באנשים בלתי חמושים, להרוג או להתעלל בשבויים.
  • כשומרי חוק, עליכם להתנגד בתוקף לביטויים של שנאה והסתה או איומים כלפי האוכלוסייה המקומית הפלסטינית מצד חבריכם, ×›×™ יש בכך משום הסתה לביצוע פשעי מלחמה. עליכם לומר להם שהם מסיתים לביצוע פשעים, ועלולים להסתבך עם החוק. במקרים שהסכנה נראית מוחשית עליכם לדווח על כך למפקדיכם.
  • עליכם להימנע מהתנהגות גסה, תוקפנית, אלימה ומשפילה כלפי האוכלוסייה בכל מצב שאיננו עימות אלים, כמו בביצוע חיפושים על גופו או בביתו של אדם, מעצרים וכל מצב שבו הם נתונים חסרי-אונים לחסדיכם.  עליכם להתנהג בתוקף אך בנימוס, כמו שאנחנו דורשים מאנשי המשטרה בארץ.  מותר לכם למלא את תפקידכם בכוח סביר כדי לבצע את המשימה למרות התנגדותם. אסור לכם לגרום להם עוול מיותר.  מותר לכם לנהוג בהם כמו שהייתם רוצים שינהגו בכם אילו הייתם במצבם.
  • זכרו: אתם מייצגים את מדינת ישראל כלפי האוכלוסייה שאיתה אנחנו רוצים להגיע למצב של חיים ושלום. כל התנהגות פסולה כלפיהם תחמיר את התנגדותם ותעודד, תחזק ותצדיק,  את גורמי הטרור!"
  • זכרו: גם האויב נברא בצלם אלוהים – גם ביחס אליו חל הפסוק "לפתח חטאת רובץ".

   ונשמרתם מאוד לנפשותיכם! 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Leave a Reply