מנדלבליט וניצן, מדוע אינכם משיבים למכתב בעניין הגשת כתב אישום נגד גופשטיין ראש להב"ה

המרכז הרפורמי לדת ומדינה והמטה למאבק בגזענות פנו במכתב לעו"ד שי ניצן- פרקליט המדינה ועו"ד אביחי מנדלבליט- היועץ המשפטי לממשלה בעניין הסחבת בהעמדתו לדין של בנצי גופשטיין, ראש ארגון להב"ה המסית לאלימות נגד ערבים. מענה למכתב לא הגיע. זה המכתב השלישי באותו עניין

28 אוגוסט 2018

י"ז אלול תשע"ח

לכבוד עו"ד שי ניצן, פרקליט המדינה, באמצעות פקס

לכבוד עו"ד אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות פקס

שלום רב,

הנדון: העמדתו לדין של בן ציון גופשטיין

סימוכין: מכתבינו מימים 17.5.18 ו-18.6.18

מכתב מלשכת היועץ המשפטי לממשלה מיום 21.5.18

מכתב מלשכת פרקליט המדינה מיום 8.8.18

בשם המרכז הרפורמי לדת ומדינה, הזרוע המשפטית והציבורית של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, ובשם המטה למאבק בגזענות, הריני לשוב ולפנות אליכם בנושא הנדון כדלקמן:

 1. כזכור, במסגרת העתירה בבג"ץ 5430/17 הודעתם כי בתאריך 13.11.17 נמסרה לבן ציון גופשטיין הודעה מטעם פרקליטות המדינה על כך שנשקלת העמדתו לדין בכפוף לעריכת שימוע, בחשד לביצוע עבירות הסתה לאלימות, הסתה לגזענות, הסתה לטרור, וכן בחשד לשיבוש מהלכי משפט.
 2. בתאריך 8.3.18 נערך לבן ציון גופשטיין שימוע כאמור, בנוכחות בא כוחו, בפני פרקליט מחוז ירושלים-פלילי. בהודעה שהוגשה לבית המשפט על ידי המדינה ביום 11.3.18 צוין כי עיקרי השימוע יועברו לכלל הגורמים הרלבנטיים והמלצותיהם יועברו להכרעתכם לשם קבלת החלטה סופית באשר להגשת כתב אישום בעניינו של גופשטיין.
 3. במכתבינו שבסימוכין פנינו אליכם בבקשה לדעת האם התקבלה הכרעה על ידכם באשר להגשת כתב האישום כנגד בן ציון גופשטיין, אולם בקשותינו נותרו ללא כל מענה מהותי מטעמכם.
 4. ייאמר מיד – מצב דברים בו טרם קיבלתם הכרעה ביחס להגשת כתב אישום בעניינו של גופשטיין, על אף שחלפו תשעה חודשים מיום שהוחלט לשקול את העמדתו לדין וחלפו למעלה מחמישה חודשים ממועד השימוע, עולה כדי התנהלות הנגועה בחוסר סבירות קיצוני. נזכיר, כי ההחלטה על העמדתו של גושפטיין לדין פלילי מחודש נובמבר 2017, התקבלה לאחר שנים ארוכות של סחבת מצדכם, והיא מתייחסת לשש התבטאויות, חלקן התבטאויות שנאמרו בשנים 2012-2013. ברי כי נקיטת הליכים שנים ארוכות לאחר שההתבטאויות נאמרו, עולה אף היא כדי התנהלות בלתי ראויה ובלתי סבירה.
 5. זאת ועוד, בכל יום שחולף ללא שמתקבלת הכרעתכם בדבר העמדתו לדין של גופשטיין, הנכם מאפשרים, הלכה למעשה, לגופשטיין ולחברי ארגון להב"ה שבראשו הוא עומד, להמשיך בפעילותם האלימה המסוכנת והמסיתה לגזענות ולאלימות נגד ערבים – פעילות שלא רק שאינם חדלים ממנה, אלא הם ממשיכים לעסוק בה ביתר שאת.
 6. כך, ממשיך גופשטיין כל העת לעסוק בהסתה חמורה לגזענות ולאלימות נגד ערבים, הן במרחב הציבורי, והן במרחב האינטרנטי באמצעות חשבון הטוויטר ועמודי הפייסבוק השונים המופעלים על ידו או על ידי מי מטעמו בהם מרבה גופשטיין, בין היתר, לצטט את מאיר כהנא באמירות גזעניות קשות וחמורות. כך למשל, ביום 21.5.2018 פורסם ציוץ בחשבון הטוויטר של גופשטיין בו נכתב כך: "אין ערבי מתון או ערבי קיצוני. קיים ערבי פיקח או ערבי טיפש. הערבי הטיפש אומר בגלוי מה שבלבו – לחסל את המדינה היהודית. הפיקח כבר למד שלא לגלות את מה שהוא חושב. (הרב מאיר כהנא הי"ד – אפליקצית ציטוט יומי של הרב כהנא)" להלן קישורית לציוץ:https://twitter.com/kahane_zadak/status/998789624561532928
 7. כך, גם ממשיך גופשטיין לעסוק בהקמה ובהפעלת דוכנים של ארגון להב"ה במרחב הציבורי, בפרט בירושלים שם מדי חמישי בערב מוקם בכיכר ציון דוכן של הארגון בו נמכרות חולצות ארגון להב"ה, מחולקים פלאיירים של הארגון, ומשנתו הגזענית המסיתה והאלימה של הארגון מופצת. ביום 11.7.18, לאחר פניות רבות מטעם הח"מ אל עיריית ירושלים בנושא, ניתן ע"י עיריית ירושלים דו"ח לארגון להב"ה בגין הצבה בלתי חוקית של דוכן של הארגון במרחב הציבורי, ואף הובהר לבן ציון גופשטיין כי בפעם הבאה בה יוצב דוכן של הארגון באופן בלתי חוקי הדוכן יוחרם ויינתנו קנסות. דא עקא, כי עיריית ירושלים אינה ממהרת לנקוט בכל אמצעי האכיפה העומדים לרשותה, ומשכך, גופשטיין ממשיך להקים ולהפעיל מדי יום ה' בערב בכיכר ציון דוכנים בלתי חוקיים של להב"ה.
 8. גופשטיין אף ממשיך לעסוק בהסתה גזענית באמצעות עריכת כנסים ובאמצעות הפצת סרטונים על בסיס שבועי בערוץ היו-טיוב שלו. להלן קישורית לכנס הצפוי להתקיים ביום 29.8.18 שמבקש למנוע קשרים בין יהודיות לערבים תוך הפחדה ואיומים על מה יקרה לבחורה שתקיים מערכת יחסים עם ערבי:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2226877697534463&set=a.1445801012308806&type=3&theater

להלן קישורית לערוץ היו-טיוב של גושפטיין אליו ממשיך גופשטיין להעלות תכנים מסיתים:

https://www.youtube.com/user/benzion444

 1. נראה אפוא, כי ללא העמדתו לדין פלילי, ימשיך בן ציון גופשטיין להפיץ את משנתו הגזענית והפסולה באין כל מפריע וללא כל מורא.
 2. יתרה מכך, התמהמהותכם מעבירה מסר נרפה מצד רשויות אכיפת החוק ביחס להסתה גזענית ותקיפות על רקע גזעני, יש בה משום מתן גושפנקא לפעילותו הגזענית של גופשטיין, והיא אף עלולה להביא לכך שההסתה והאלימות נגד ערבים רק ילכו ויגברו – בעוצמתן, בהיקפן ובתדירותן – הסתה שמתוצאותיה החמורות לא ניתן להתעלם שעה שאנו שומעים השכם והערב על אירועי אלימות קשים וחמורים במסגרתם אזרחים ערבים מותקפים וזאת אך על רקע היותם ערבים. כך לדוגמא רק לפני ימים אחדים הותקפו באלימות קשה 3 תושבי שפרעם בחוף הים בקריית חיים וזאת אך על רקע היותם ערבים.[1]
 3. לאור כל האמור לעיל, נבקש כי תודיעונו בדחיפות את החלטתכם באשר להגשת כתב אישום כנגד בן ציון גופשטיין.
 4. להתייחסותכם הבהולה אודה.

בכבוד רב,

אורי נרוב, עו"ד

העתקים:

עו"ד נורית ליטמן, המשנה לפרקליט המדינה (עניינים מיוחדים)

עו"ד דני ויטמן, פרקליט מחוז ירושלים (פלילי)

[1] https://www.haaretz.co.il/news/local/1.6412422

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply