חוק הלאום, נשמת האומה וקופה של שרצים

לרגל המהומה התקשורתית-פוליטית מסביב לחקיקת חוק הלאום, עוסק השבוע הלשונאי רוביק רוזנטל, בעל הטור השבועי הזירה הלשונית, בעניין המלים לאום, עם, אומה.  יש בטור גם תוספות מעניינות

מה ההבדל בין לאום, עם ואומה, ספר חדש-ישן קושר בין מטבעות לשון לחיי החקלאים בארץ ישראל, וגלגולי האקס המיתולוגי

"חוק הלאום" עומד במרכזה של הסערה הפוליטית הנוכחית, ושל הדילמה החבוטה בין מדינה "יהודית ו/או דמוקרטית". חובבי האו/או ("אם היא יהודית היא לא דמוקרטית"; "אם היא של כל אזרחיה היא אינה יהודית") מנסים לשנות את המציאות במשחקי מילים ובהצהרות. נוריד מהמדף אידיאולוגיה מתאימה, וכל הבעיות יבואו על פתרונן. אלא שהחיים בעולם של מדינות לאום וקונפליקט היסטורי עמוק דורשים מתח ומורכבות: גם וגם. הציונות הייתה לאורך שנים ארוכות תנועה של גם וגם: גם לאומית וגם חותרת לפשרה. גם יהודית וגם דמוקרטית. גם מרכז וכתובת לעם היהודי, וגם ליברלית. דומה ששני צידי הקשת התעייפו מן ה"גם וגם", אבל בסתר לבם גם הם יודעים אולי שאין ברירה אחרת.

לקריאת המאמר השלם

Print Friendly, PDF & Email

Tags:

Leave a Reply