חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

המחדל של הממשלה, אין די גז להפעלת תחנות הכוח הקיימות (מאמר שני מתוך שנים)

נושאים התמונה הגדולה, כלכלה ותקציב ב 9.07.18 6:46

מצעד האיוולת, מדברים על יצוא גז ומפעילים את תחנות הכוח בדלקים יקרים ומזהמים בשל מחסור בגז…
מאת: אמנון פורטוגלי

המחדל של הממשלה, אין די גז להפעלת תחנות הכוח הקיימות (מאמר ראשון מתוך שנים)

מצעד האיוולת, מדברים על יצוא גז ומפעילים את תחנות הכוח בדלקים יקרים ומזהמים בשל מחסור בגז... מאת: אמנון פורטוגלי

לקריאה נוספת

על רקע המחסור בגז בישראל, הדיבורים על ייצוא גז מישראל נשמעים מופרכים. משרד האנרגיה טוען שאסור להזיז את אסדת לוייתן מכיון שזה יחייב דחייה בחיבור ובאספקת גז טבעי משדה הגז לויתן, ולכן לדחיה בהשבתת תחנות הכוח הפחמיות בחדרה.  אבל אותו משרד לא פעל להגדלת תפוקת הגז משדה הגז תמר, והוא שאחראי לכך שמזה כשנתיים אין אספקת גז המספיקה להפעלת תחנות הכוח הגזיות הקיימות בגז (ולא בסולר), ולהמשך הפעלת תחנות הכוח הפחמיות.    

מי האחראי למחדל הזה?
מתי משרד האנרגיה יפעל לפי נתוני אמת ולא לפי תקוות שווא ולא לפי האינטרסים של תאגידי הגז? 

הערה: יש אי התאמה קטנה בין המספרים מסיבות של קירובים, יעילות תחנות הכוח השונות, והערכות שונות לערך האנרגטי של BCM  גז.

לקריאה נוספת:
צריך לחשוב מחדש על הנחות היסוד של "מתווה הגז", ולהתאים אותן למציאות הנוכחית ולצרכי משק החשמל
http://www.tashtiot.co.il/2016/08/15/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%96-4/

מתווה הגז השליך למעשה לפח את תוכנית ההרחבה של מאגר תמר http://energynews.co.il/?p=23727

 נתונים וחישובים
הנתונים והחישובים לקוחים ומבוססים על דוחות חברת החשמל, ישראמקו, דלק קידוחים ו- או.פי.סי אנרגיה.

דוחות ישראמקו ל-2017
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1151001-1152000/P1151275-00.pdf

"להערכת השותפות, היקף השימוש בגז טבעי בישראל בשנת 2017 , הסתכם בכ- 10.4  BCM……

…….יצוין, כי במהלך השנים 2017-2016 במועדים מסוימים, בעיקר בשעות ביקושי השיא לחשמל בעונות החורף והקיץ, ביקושי השוק בישראל היו גבוהים מיכולת ההפקה השעתית המקסימאלית של פרויקט תמר, ועל-כן לא היה בידי השותפים בפרויקט תמר לספק במועדים אלה את מלוא הביקושים."
(סעיף 6.1.5 עמ' 11 – 12)

יכולת אספקת הגז מפרויקט תמר (הכולל את מתקני פרויקט תמר, מערכות המדחסים ומערכות ההולכה והטיפול של פרויקט ים תטיס ששודרגו והותאמו לשימוש בפרויקט תמר) למערכת ההולכה של נתג"ז, עומדת על כ- BCF 1.1 ליום בהפקה מקסימאלית.
(עמ' 32)

הכנסות ישראמקו ב-2017 ממכירות גז מתמר לחברת החשמל היו 284.9 מיליוני דולר, ומהמכירות ליצרני החשמל הפרטיים, היו 185.5 מיליוני דולר.
(סעיף 7.5.4 עמ' 61)

נתונים אלו מתרגמים לאספקת גז לייצור חשמל ב-2017 בהיקף כולל של כ-  8.64 BCM. מזה לחברת החשמל כ- 4.76 BCM,  וליצרני החשמל הפרטיים כ- 3.88 BCM.

מכירות הגז הטבעי מפרויקט תמר הסתכמו בשנת 2017 ב- 9.72 BCM
(סעיף 7.9 עמ' 71)

חישובים:

חלקה של השותפות במכירות הגז לחברת החשמל, לפי מחיר של 5.9 דולר ליחידת אנרגיה, היה 48.3 מיליוני יחידות אנרגיה, כ- 1.368 BCM,  וסך מכירות הגז מתמר לחברת החשמל עמד על  4.76  BCM.

חלקה של השותפות במכירות הגז ליצרני החשמל הפרטיים, לפי מחיר של 4.7 דולר ליחידת אנרגיה, היה 39 מיליוני יחידות אנרגיה, כ- 1.115 BCM,  וסך מכירות הגז מתמר ליצרני החשמל הפרטיים עמד על  3.88  BCM.
(סעיף 7.5.4 עמ' 61)

לפי נתוני ישראמקו, התעשיה הישראלית צרכה כ-1.1 BCM  בשנת 2017

אספקת גז לייצור חשמל בהיקף של כ-  8.64 BCM מאפשרת הפעלת תחנות כוח גזיות יעילות, במחזור משולב, בהיקף של כ- 5,500 – 5,700 מגוואט, פחות בהרבה מיכולת ייצור החשמל בארץ מתחנות כוח גזיות (כולל יצרני חשמל פרטיים), העומדת על כ- 11,700 מגוואט.

במונחי חברת החשמל מדובר באספקת גז לייצור חשמל בישראל (לחברת החשמל וליצרני החשמל הפרטיים), בהיקף של כ- 34,500 MMBTU לשעה בממוצע, מתוך זה אספקת גז לחברת החשמל בהיקף של כ- 19,000 MMBTU לשעה בממוצע.

דוחות חברת החשמל ל-2017

https://www.iec.co.il/investors/DocLib1/meshulav1217.pdf
נכון ליום  31 דצמבר 2017
סך הכל יחידות קיטוריות מוסבות לגז  1,622 MW
סך הכל טורבינות גז תעשייתיות 1,570 MW
סך הכל טורבינת גז סילוניות  540 MW
סך הכל יחידות במחזור משולב  5,081 MW

סך כל ההספק של תחנות כוח הפועלות על גז בחברת החשמל 8,813 MW
סך כל הספק יחידות ייצור בחברה  13,617 MW
(סעיף 7.1.1 עמ' 15)

סך יצור החשמל ע"י חברת החשמל ב- 2017  48,788,000 MWH
(סעיף 6.5 עמ' 12)

מזה חשמל מתחנות כוח גזיות 48.5+5.0%, כלומר – 26,100,000 MWH
(סעיף 7.9.2 עמ' 30)

התפלגות הייצור (באחוזים) לפי סוגי הדלקים ששימשו במקטע הייצור לייצור חשמל בשנת  2017 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר.

גז טבעי  48.5%
גז נוזלי 5.0%
(סעיף 7.9.2 עמ' 30)

בשנת 2017 שיא הביקוש בכלל המשק היה 12,741 מגוואט, שיא ביקוש זה נמדד ביום 26 ביולי 2017
מזה, יצור על-ידי החברה 9,643 מגוואט,  כולל תחנות כוח פחמיות ותחנות כוח השורפות סולר.
(סעיף 7.5 עמ' 24)

בשנת 2017 צרכה החברה כ- 3.3 מיליון טון גז טבעי (לא כולל גז טבעי נוזלי). בנוסף צרכה החברה כ- 0.4 מיליון טון גז טבעי נוזלי. סה"כ 3.7 מיליון טון גז טבעי
טון גז מחושב לפי מקדם המרה של 52.4 יחידות MMBTU לטון.
(סעיף 7.9.4 עמ' 31)

חישובים: בשנת 2017 צרכה החברה כ- 3.3 * 52.4 = 173 מיליון יחידות MMBTU של גז טבעי, כ-19,700 MMBTU של גז טבעי לשעה, (כ- 4.9 BCM לשנה) כמות זו מאפשרת שימוש בתחנות כוח גזיות בהספק של כ- 3.200 מגוואט. 

בנוסף ייבאה החברה כ- 0.4*52.4 = 21 מיליון יחידות MMBTU של גז טבעי נוזלי, כ- 2,400 MMBTU של גז טבעי לשעה, (כ- 0.6  BCM לשנה) כמות זו מאפשרת שימוש בתחנות כוח גזיות בהספק של כ- 400 מגוואט.

לפי דוחות ישראמקו, התפוקה של תמר ב-2017 הסתכמה בכ- 10.4  BCM, מזה 4.76 BCM לחברת החשמל, ו- 3.88 BCM ליצרני החשמל הפרטיים.  התאמה טובה לנתוני חברת החשמל.

כמות הגז שסופקה לחברת החשמל ממאגר תמר ומייבוא הגז איפשרה שימוש בתחנות כוח גזיות בהיקף של 3,600 MW,  זה כאשר לחברת החשמל יש תחנות כוח הפועלות על גז בהספק של 8,813 MW.

הגז מתמר המסופק לחברת החשמל מספיק להפעיל רק כ- 36% מהיכולת המותקנת של חברת החשמל

המשמעות של המחסור בגז היא שחברת החשמל חייבת להפעיל את תחנות הכוח הפחמיות.

אם היו מגדילים את אספקת הגז לחברת החשמל ב- 5 BCM  לשנה, חברת החשמל היתה יכולה לייצר יותר חשמל בתחנות הכוח הגזיות הקיימות, ולהגיע לייצור חשמל בהיקף של כ- 7,000 מגוואט בתחנות הכוח הגזיות בלבד.

דלק קידוחים דוחות לשנת 2014
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/954001-955000/P954940-00.pdf

"נכון למועד פרסום הדוח, עוסקת השותפות בעיקר…… בקידום ובתכנון של הרחבה נוספת של מערך ההפקה של פרויקט תמר…….."
(סעיף 2.3 עמ' א-2, בעיף 7.2 עמ' א- 17)

"ביום 5.5.2014 חתמו שותפי תמר על מכתב כוונות בלתי מחייב עם חברת SA Gas Fenosa Union  (UFG), על פיו מנהלים הצדדים משא ומתן על הסכם מחייב לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר ל- UFG  בהיקף משוער של כ -4.5 BCM  לשנה, למשך תקופה של 15 שנה……. אספקת הגז בהתאם להסכם המחייב (אם וככל שייחתם) תחייב את שותפי תמר להרחיב את יכולת האספקה מפרויקט תמר באופן ניכר. לאור הנ"ל בוחנת השותפות בין היתר, את האפשרות להרחיב את פרויקט תמר באופן שיאפשר להגדיל את יכולת אספקת הגז השנתית המקסימאלית בפרויקט לכ- 20.4 BCM לשנה עם יכולת אספקה מקסימאלית לשוק המקומי בהיקף של כ-16 BCM  לשנה. הרחבת יכולת האספקה מתוכננת לכלול שלושה קידוחי הפקה נוספים (לרבות באר תמר SW) אשר יחוברו למערך ההפקה, וכן צינור אספקה נוסף משדה תמר לפלטפורמת תמר"
(סעיף 7.4.4 ג' 'פרויקט ההרחבה' עמ' א-48)

Delek Drilling
https://www.delekdrilling.co.il/en/project/tamar-gas-field

 The Tamar expansion project
Tamar Partners plan to carry out a significant expansion project over the coming years, with the goal of meeting the growing demand of the Israeli economy and increasing the export capacity of the field. As part of the project, three additional production wells will be drilled – beyond the five existing wells, the processing platforms of Tamar and Yam Tethys will be upgraded, and a further pipeline will be laid, the third in number, from the field to the platforms.

The expansion project, whose cost is estimated at approximately 1.5 to 2 billion dollars, will allow an increase in the production capacity of the reservoir to about 20.4 BCM annually, to fully meet the total demand of the domestic and export markets.

או.פי.סי אנרגיה דוחות ל-2017
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1154001-1155000/P1154802-00.pdf

במועד הדוח מפעילה הקבוצה תחנת כוח קונבנציונלית במישור רותם בהספק מותקן של כ- 466 מגה וואט.
(סעיף 2.1 עמ' 8)

החברה מכרה חשמל ב-2017 בהיקף של 1.260 מיליארד שקל, המיתרגם ל- 75 מיליון יחידות אנרגיה MMBTU
(סעיף 8.4 עמ' 46)

צריכת הגז של רותם וחדרה בשנת 2017 עמדה על כ- 26,310,699 MMBTU ומחיר הגז הממוצע בשנת 2017 עמד על 4.7 דולר ל-MMBTU בשנת 2017
(סעיף 2.7 עמ' 113)

חישובים:
אספקת הגז לתחנת הכוח רותם בהספק מותקן של כ- 466 מגה וואט, היתה  3,000 MMBTU לשעה, שווי ערך ל- 0.75 BCM לשנה.  מכאן שבמקרה של או.פי.סי אנרגיה, נדרש גז בהיקף של 1 BCM  לתחנת כוח של 620 מגוואט.

דוח ועדת צמח
http://archive.energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/NGReportSep12.pdf

 

[1]  https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1151001-1152000/P1151275-00.pdf

[2]  https://www.iec.co.il/investors/DocLib1/meshulav1217.pdf

[3]  https://www.iec.co.il/investors/DocLib1/meshulav1217.pdf

[4]  https://www.iec.co.il/investors/DocLib1/meshulav1217.pdf

[5]  https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/954001-955000/P954940-00.pdf

[6]  https://www.iec.co.il/investors/DocLib1/meshulav1217.pdf

[7]  https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/954001-955000/P954940-00.pdf

[8]  https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1151001-1152000/P1151275-00.pdf

 

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , ,

2 תגובות

 1. חתול חשמלי :

  המספרים בכתבה נכונים אבל המסקנות לא ממש.

  הגז הטבעי משמש בגדול לתפעול תחנות הכח במחזור משולב. התחנות הגזיות האחרות הן בעלות נצילות אנרגיה נמוכה ולכן או שכבר לא משתמשים בהן בכלל (התחנות הקיטוריות באשכול) או שהן לשימוש peak generation, זאת אומרת משתמשים בהן רק במקרים של צריכה גבוהה. במילים אחרות, גם אם היה עוד הרבה גז במשק מחר זה לא היה משנה את משוואת ייצור החשמל כי עדיין היו משתמשים בפחם כי המחיר שלו כחומר גלם לייצור חשמל נמוך משמעותית מאשר ייצור בגז בטורבינות במחזור פתוח. בנתיים יש מספיק גז עבור התחנות המחזמ״יות הקיימות בנוסף לטורבינות במחזור פתוח שמחוברות לרשת החלוקה למעט כמה שעות בשנה. כדי שניתן יהיה להחליף את ייצור החשמל בפחם מגז יש צורך לבנות עוד תחנות כח במחזור משולב. ישנן מספר תחנות כאלו שנבנות כיום אבל הן לא יהיו מוכנות עד שליוותן יכנס לשוק בכל מקרה כך שזה לא משנה.

  בקשר למחסור אמיתי בגז אז כן, יש מצבי קיצון שבהן אין מספיק גז במשק אבל מדובר בכמה שעות בשנה. מדובר בכמויות די זניחות.

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

  ההסבר בתגובה 1 דורש הסבר –
  כמה שעות בשנה יש צריכה גבוהה?
  ולמה בעצם הכוונה "צריכה גבוהה"?
  ומהו הפער המשמעותי בין הפחם לגז, שמצדיק את השימוש בפחם?
  ומנין מגיע הפחם בניגוד לגז?

  ומה פירוש "גם אם היה עוד הרבה גז"?
  ובכמה שעות חסר מדובר – מה פירוש "כמה שעות"?

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.