קרן המטבע ממליצה שפקידים יובילו תקציב מדינה ולא נבחרי-ציבור

מי צריך דמוקרטיה? קרן המטבע ממליצה שאת התקציב יובילו פקידים. במסמך שהוציאה ממליצה הקרן להקים 'מועצות פיסקאליות' שמטרתן להפעיל לחץ על ממשלות לצמצם בהוצאות בהתאם לחוקים הפיסקאליים. בישראל הצעות מסוג זה נפסלו, אך יש להן ציבור תומכים לא מבוטל

מאת יונתן קירשנבאום 

מומחים במקום נבחרים

קביעת תקציב המדינה הוא ההחלטה הגורלית ביותר שמקבלת הרשות המחוקקת, ויש לה השפעה מכרעת על החיים של כולנו. איך הייתם מרגישים אם מי שהיה מקבל את ההחלטות האלו היה גוף של פקידים, לא נבחרי ציבור? נייר עמדה שפרסמה קרן המטבע העולמית ממליץ להעביר חלק נכבד מהאחריות הפיסקלית לידי מועצות מומחים, שאינם נבחרת באופן דמוקרטי, שיקבלו למעשה סמכות גדולה בקביעת המדיניות התקציבית של המדינות בהן יוקמו. בישראל הצעות כאלו נבחנו ונדחו בעבר, אך יש להן תמיכה לא מבוטלת בקרב כלכלנים וגורמים במערכת הפוליטית.

בשנים האחרונות הולכת ומתגברת הקריאה להקים "מועצות פיסקליות", שמטרתן "לפקח" על ההוצאות הציבוריות של הממשלות הנבחרות, ולרוב, תחת המונח "אחריות פיסקלית",  לדאוג לכך שהממשלה מיישמת מדיניות של צמצום תקציבי. לפני מספר ימים פרסמה קרן המטבע הבינלאומית דו"ח בנושא חוקים פיסקליים, כשאחת ההמלצות המרכזיות שמופיעות בדו"ח היא הקמתן של מועצות פיסקליות. במדינות רבות בעולם הרעיון הזה כבר מיושם: גוף עצמאי, חיצוני לממשלה ומאוייש על ידי פקידים, שתפקידו לדווח לציבור על חריגות תקציביות של הממשלה, ולדאוג לציות של הממשלה לכללים הפיסקליים.

לכאורה, למועצות מסוג זה אין יכולת קבלת החלטות ממשית, ומטרתן היא לתפקד רק כ"כלב שמירה תקציבי". עם זאת, צריך לזכור שאותם גופים ממונים בדיוק כדי ללחוץ על הממשלות לצמצם את התקציבים שלהם, כמעין מנוף ללחץ ציבורי. למעשה, מדובר בעוד דרך ללחוץ על מדינות העולם ליישם מדינות צנע- צמצום תקציבי- בלי לשאול את אזרחי אותן המדינות, ומבלי שיצטרכו לעמוד במבחן הבוחר.

בישראל לא קיים גוף כזה, אבל הרעיון עלה כבר מספר פעמים בעבר. ב-2013 לחצה קרן המטבע על ישראל להקים מועצה פיסקלית, כשטעות בתחזיות של משרד האוצר הביא לעליה של 4% בגירעון. אז הצליח משרד האוצר למנוע את הקמת הגוף, ולפני מספר חודשים ועדת קוצ'יק (הידועה בתור "הועדה לבחינת מבנה הנהלת האוצר") שקלה להמליץ על הקמת גוף כזה בישראל. בעולם הולכים וגוברים הקולות הקוראים להעניק לאותם הגופים יכולת להשפיע באופן ישיר על התקציב, על ידי הטלת וטו על החלטות הממשלה. האם בעתיד נהיה בשליטה על התקציב שלנו, או שפקידים יחליטו עליו בשבילנו?

'אובייקטיביות' ניאו ליברלית

באליטה הכלכלית העולמית מתקיימת מזה שנים שיחה ערה על תפקידם של אותן מועצות פיסקליות. "כבר העברנו את השליטה על מדיניות הריבית לבנקים המרכזיים העצמאיים" כתב לפני מספר שנים הכלכלן הבריטי סיימון וורן לואיס, "האם העברת השליטה לגוף חיצוני יכול לשחק תפקיד גם בשליטה על ההוצאה והחוב הלאומיים?". כיום עוד לא קיימות מועצות בעלות שליטה ישירה על תקציב המדינה, אך מבחינת כלכלנים רבים, זהו הצעד הבא בריסון התקציב.

מועצות מהסוג הזה קיימות כבר היום ב-39 מדינות בעולם, כאשר קרן המטבע דוחפת להקמתן פחות או יותר בכל המדינות איתן היא מקיימת קשר.

להמשך קריאה

http://www.davar1.co.il/121161/?utm_source=fb&utm_medium=121161&utm_campaign=d1

 

Tags: , ,

Leave a Reply