כיצד חוסלה התשתית האקדמית של המרצים בישראל ?

השבוע יצאו האוצר ומשרד החינוך בספין כאילו המל״ג וות"ת פועלות תחת ״לחץ פוליטי״ וראוי לפרקם, זאת כדי להסתיר מהציבור את קריסתם הכספית של המל״ג והוות"ת ורצון האוצר בעצמו לחסלן עקב הנטל הכספי העצום שיצרו על האוצר

מאת: אבי זלינגר

למי שלא יודע המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) והוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) הם ״גופים חדלי פרעון״ שרוב תקציבם (חצי) כיום שמגיע ל 12 מיליארד שקל בשנה, משועבד לטובת מימון הפנסיות התקציביות של המרצים הוותיקים באוניברסיטאות, על חשבון תקנים לדוקטורנטים צעירים -דור העתיד .

אזהרה !! תזכרו תמיד שהספין על הציבור תמיד יהיה בכותרת כי רוב הציבור קורא רק כותרות.

בפועל צומח פה דור של מרצי קבלן/ דוקטורנטים על תנאי, בשעה שבקור רוח וההסתרה הושמדה העילית העתידית מדעית אוניברסיטאית של מדינת ישראל לטובת תשלום פנסיות של 15,000-20.000 נטו לאלפי מרצים וותיקים, והמרצים הצעירים נאלצים להסתפק בשיירים/ הבטחה פיקטיבית לתקנים .

השבוע יצאו האוצר ומשרד החינוך בספין כאילו המל״ג (המועצה להשכלה גבוהה) וות"ת פועלות תחת ״לחץ פוליטי״ וראוי לפרקם, זאת כדי להסתיר מהציבור את קריסתם הכספית של המל״ג והות"ת ורצון האוצר בעצמו לחסלן עקב הנטל הכספי העצום שיצרו על האוצר.

קצת היסטוריה : בשנת 2003 כשהמדינה הלאימה את קרנות הפנסיה ההסתדרותית ואחרות שפשטו רגל באמצעות המפקח אייל הן שלוש שניגש עם צווי הלאמה למשרדיהם , היתה לאוניברסיטאות הזדמנות להכנס לתוכנית הפנסיה הממשלתית תמורת גילוי נאות של מצבן ותוכנית התייעלות .

אך האוניברסיטאות הסתירו את מצבן הכספי מהמדינה ורק התמוטטות הבורסות בעולם בשנת 2008 חשפה את הפסדיהן, את העסקאות עם מיידוף ומכירת תיק המניות בשיא השפל על ידי אוניברסיטת תל אביב (ליאורה מרידור).

פקידי האוצר נתקפו בהלם כשגילו כי החובות האקטואריים לפנסיה של האוניברסיטאות מתקרבים ל 35 מיליארד שקלים, ורק המדינה יכולה להצילן.

כדי להנשימן ולהצילם מפשיטת רגל, כבר בשנת 2009 המציא משרד החינוך את ספין החזרת ״המוחות האקדמיים״ לישראל כשבפועל הועברו כספים לתשלומי פנסיה מופקרים במסווה של ״תקנים למוחות שברחו לחו״ל״ .

בשנים האחרונות מחוסר תקציב מעודדים המל"ג וות״ת הקמת אוניברסיטאיות פרטיות החל מאוניברסיטת אריאל ב 2013 ועתה אושר למרכז הבין תחומי להפוך לאוניברסיטה פרטית כל זאת בשעה שהם מצהירים על מדיניות הפוכה .

הטענה ( הספין ) החדש המושמע בתקשורת הוא שאוניברסיטאות פרטיות יותר איכותיות בשעה שכל האליטה המדעית/ אקדמית של ישראל צמחה באוניברסיטות ציבוריות החל משנת 1920 בה הוקמה האוניברסיטה העברת על ידי ד״ר יהודה מגנס.

נצטט את דבריו של בנט ״תפוקת המחקר בארץ תגדל ללא שקל על חשבון משלם המיסים״ ונייצר יותר דוקטורנטים בחינם .

למעשה הפרטת החינוך או הקפצת שכר הלימוד ל 35,000 לשנה שוללת חינוך משכבות רבות, אך מאפשרת לפתוח במימון פרטי מחלקות ולהוריד את נטל התקציב מהמל״ג והוותת מהמממן- האוצר.

ספין נוסף קבוע וידוע של האוצר הוא כי ״תתפתח תחרות ״ בין האוניברסיטאות הפרטיות לציבוריות, בשעה שהאוצר פועל בכל הכוח לחסל את האוניברסיטאות הציבוריות שיושבות על תקציב האוצר ולהכפיל את שכר הלימוד .

להמשך קריאה

לקריאה נוספת: "האוניברסיטאות מתכננות להפיל על הציבור מחצית מההתחייבות לפנסיה של המרצים"

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply