האם להכניס טלפונים סלולריים לשימוש בשיעורים בבתי-ספר? – חלק ג'

מה אומרים חוזרי מנכ"ל משרד החינוך על השימוש בטלפונים סלולאריים. נדרשת הסדרה באמצעות חקיקה שתבטיח את טובת התלמידים ואת בריאותם

מאת: דליה בלומנפלד

האם להכניס טלפונים סלולריים לשימוש בשיעורים בבתי-ספר? - חלק ב'

הוועדה לזכויות הילד דנה בהכנסת טלפונים ניידים לבתי-ספר. הדיון בישיבה הוא צעד פרלמנטארי ראשון לקידום היוזמה להכניס שימוש בטלפונים סלולאריים בתוך שיעורי הלימוד בבתי הספר בישראל. מה אמרו המתנגדים ליוזמה ומה פסקה יו"ר הוועדה מאת: דליה בלומנפלד

לקריאה נוספת

חוזר מנכ"ל משרד החינוך בשם שימוש תלמידים באמצעי קצה לצורכי למידה אוסר שימוש בטלפונים בכיתות. חוזר המנכ"ל פורסם ב-1 בספטמבר 2016 לאחר עתירה לבגצ שהגישו קבוצת הורים ושני פרופסורים לחינוך – גבריאל סלומון וח"כ יוסי יונה – באמצעות עו"ד הרן רייכמן מהקליניקה למשפטים באוניברסיטת חיפה בספטמבר 2015. העתירה היא נגד תכנית הלימוד של משרד החינוך בשם      byod – bring your own device(הבא את המכשיר האישי שלך), המחייבת הורים לרכוש מכשיר קצה טכנולוגי – טאבלט, סמארטפון או מחשב נייד.

חוזר המנכ"ל הנ"ל אוסר שימוש בטלפון סלולארי למטרות למידה בבית הספר. להלן הנוסח בעניין:

פעילות פדגוגית תתבצע באמצעות מחשב או מחשב לוח (טאבלט). בשלב זה לא תאושר פעילות פדגוגית באמצעות אמצעי קצה אחר (כגון טלפון סלולרי חכם וכדומה) עד שתושלם בחינת הנושא על ידי המשרד ויפורסמו הנחיות מתאימות." (ראו פה סעיף 2.3 )

דברי הרקע בסעיף 2.3 בחוזר זה מסבירים את הסכנות בשימוש בטלפונים סלולאריים:

"הטלפון הסלולארי מאפשר תקשורת אלחוטית באמצעות קרינה אלקטרומגנטית בטווח של גלי רדיו.

לשימוש הנרחב בטלפון הסלולארי כמכשיר המאפשר תקשורת טכנולוגית מתקדמת יש השלכות על הבריאות.

בחודש מאי 2011 הגדיר ארגון הבריאות העולמי את הקרינה הנפלטת מטלפונים סלולאריים כמסרטן אפשרי.

משרד הבריאות אימץ את עקרון הזהירות המונעת בדגש על אוכלוסיית הילדים ובני הנוער.

מעבר לסכנה הבריאותית בשימוש בטכנולוגיה סלולארית יש לשימוש בטכנולוגיה זאת השלכות חברתיות והתנהגותיות במוסד החינוכי.

יש לאזן בין בחירת התלמיד והוריו להשתמש בטלפון סלולארי לבין ההשלכות הבריאותיות והחברתיות של שימוש זה בעיקר על ידי הקניית הרגלי שימוש נכונים ומושכלים. מטרת סעיף זה היא לצמצם את החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו ומיקרוגל."

חוזר המנכ"ל הזה אוסר שימוש בטלפון סלולארי, אבל ח"כ יפעת שאשא ביטון ועופר רימון פועלים כדי להתיר את השימוש בו במוסדות החינוך למרות ההשלכות החברתיות וההתנהגותיות ולמרות הסכנה הבריאותית בשימוש בטכנולוגיה סלולארית.

חוזר מנכ"ל בשם: "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר – השלכות בריאותיות ובטיחותיות" מנחה את מוסדות החינוך להעדיף התקנה של רשת חוטית ולא אלחוטית. אם יש בעיה בהתקנת רשת חוטית, אפשר להתקין רשת אלחוטית בכפוף למגבלות, וגם לדאוג לבדיקות קרינה. להלן הנוסח:

"במוסדות החינוך יש להעדיף התקנה של רשת חוטית בצורה שלא תיצור מפגע בטיחותי הנובע מהתקנתה ומהשימוש בה, כמפורט בסעיף 1 של הנספח "התקנת רשת חוטית ורשת אלחוטית בבתי הספר ושימוש בהן".

4.2    במקרים שקיימת בעיה להתקין רשת חוטית בלבד, אפשר להתקין רשת אלחוטית בכפוף למגבלות …….

כמו כן על בתי הספר לקיים בדיקות קרינה ולדאוג לקיים הנחיות של משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה"

למרות הסכנות ברשת אלחוטית, עופר רימון מעוניין להכניס תכנית המחייבת שימוש בה ומציין שניתן להפעיל אכיפה ובקרה לשימוש מושכל ברשת האלחוטית.

היוזמה להכניס טלפונים סלולאריים לבתי-ספר מתעלמת מהסכנות ומהחסרונות. אך למרות זאת, נראה כי משרד החינוך מקדם את השימוש בטלפונים סלולאריים. על פניו נראה כי הקידום מבוצע בדרכים עקלקלות. מן הראוי היה להתחיל בדיון בוועדת החינוך, אך זה לא קרה. דיון ראשון על כך נעשה בוועדה לזכויות הילד ושם נאמר כי היוזמה צריכה להיות נדונה בוועדת החינוך. נוסף לכך, כדי לקדם את היוזמה נדרשים שינויים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך: ביטול סעיפים וניסוח סעיפים חדשים המותאמים ליוזמה הנ"ל.

התופעות של חוזרי מנכ"ל המשתנים חדשות לבקרים, חוזרי מנכ"ל הנכתבים ומבוטלים, ניידות של תקנות שלא ברור שהן לטובת התלמידים – כל אלה מובילים למסקנה שנדרשת הסדרה באמצעות חקיקה שתבטיח את טובת התלמיד ובראש וראשונה את בריאותו.

לקריאה נוספת:

סקירה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא זה

לקריאת חלק א'

לקריאת חלק ב'

Tags: , , , , ,

Leave a Reply