מי שכח מה זה להיות יהודי ?

מי שמתפאר בזהות יהודית הנשענת על לאומנות צרה , ראיית היהודי כנעלה  יותר מ"הגוי", התנערות מחובה כלפי "האחר" הנוכרי  אינו יותר יהודי מהיהודי החילוני המצוי. מי יהודי יותר? זה שיהדותו דורשת אדנות ושליטה או מי שבמרכז זהותו היהודית ניצב חזון השלום ו"תיקון עולם"?

מאת: גבי אנדי

די להפנמת השקרים של הימין "השמאל שכח מה זה להיות יהודים"

לחישת נתניהו לרב כדורי - 1997. מה שקרה הוא שהשמאל שכח להיות עצמו ולהילחם במשמיציו ובמעלילים עליו, הנסיון של גבאי להפוך את הקערה נסתיים כפי שנסתיים, יש בזה משהו אחר, עמוק ונמשך שנים רבות מאת: יעקב לקס

לקריאה נוספת

נפתח במספר "עובדות יהודיות" ….

1.כאשר הלל הזקן נדרש לתמצת את " כל התורה" לעקרון שאדם מסוגל להפנים בעמדו על רגל אחת , הוא השיב (בארמית) "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך". הוא לא התייחס ל"עם סגולה" או לחשיבות הפסיקה הרבנית אלא לערך אוניברסלי.

  1. אנחנו עם של פליטים בני פליטים בני פליטים—ושרדנו עד הלום רק מפני שממשלות ועמים שונים ניאותו לקבל אותנו כמבקשי מקלט , אף-על-פי שיכלו לדחות אותנו בנימוק- המכשיר- כל-מעשה- נבלה של "עניי עירך קודמים". ודווקא העם היהודי מכונה במקורותינו "רחמנים בני רחמנים"…
  2. אין מצווה בתורה המופיעה יותר פעמים מהחובה להתייחס בהגינות ל"גר" –עד כדי "ואהבת את הגר"– בנימוק של "כי גרים הייתם בארץ מצרים". חז"ל אמנם פירשו את "הגר" כגר צדק ( נוכרי שהתגייר )– אך ברור לכל אדם בעל יושר אינטלקטואלי מינימלי שזהו סילוף, שהרי לא היינו "גרי צדק" של הדת המצרית בהיותנו במצרים.
  3. ההלכה התפתחה שוב ושוב במהלך שנות קיומנו כעם—ואחד מהגורמים העיקריים לכך היה התפיסות הערכיות המשתנות של חכמינו. אין הסבר הגיוני אחר, למשל, לביטול של סקילה למוות של "בן סורר ומורה" והשמדת כל התושבים ובעלי החיים ב"עיר הנידחת" –וגם להמרת "עין תחת עין" לפיצוי כספי הולם. תקנות רבנו גרשום "מאור הגולה" שעסקו בעיקר בקידום מעמדן וזכויותיהן של נשים יהודיות היא דוגמא נוספת.
  4. התורה מתריעה נגד "מעונן ומנחש ומכשף"—ואנשי הקבלה המעשית תמיד התקבלו במידה בריאה של הסתייגות מצד חכמינו. אגב, הרמב"ם התריע במפורש נגד ראיית המזוזה כקמע.

ובכן…

אין ספק שיהודים שהשכלתם היהודית דלה ועניינם בנושאים יהודיים זניח לוקים בחסר—אך מי שמתפאר בזהות יהודית הנשענת, בין השאר, על לאומנות צרה , ראיית היהודי כבעל "נשמה אלוהית" נעלה  יותר מ"הנשמה הבהמית" הסתמית של הגוי, התנגדות לתמורות על רקע "ליברלי" ( כניסוח הוגה הדעות החדשה ציפי חוטובלי ), התנערות מכל חובה כלפי "האחר"  הנוכרי  וקרבה לרבנים "מחוללי ניסים" אינו אדם בעל זיכרון יהודי מפותח יותר או בעל אורח חיים יהודי משמעותי יותר מהיהודי החילוני המצוי.

איך יכול יהודי המתיימר "להכיר מה זה להיות יהודי" להתעלל  בפליטי חרב מאריתריאה וסודאן הנמצאים בתוכנו כבר לא-מעט שנים  ולמנוע מהם להגיש בקשה למעמד של פליטים מוגנים ? ולהוסיף חטא על פשע, איך הוא מסוגל לתמוך בגירושם לארצות מוצאם או "מדינה שלישית" שאינה אלא דלת מסתובבת ביודעו שמדובר בגזרה שתוביל לאסונות –כולל מוות– לרבים מהם, כפי שהוכח בגירוש ההמוני לדרום סודאן  ובמקריהם של אלה שהתפתו בעבר לעבור ל"מדינית אפריקאית שלישית"? אם יש משמעות כלשהי למורשת שלנו , אין מעשה לא-יהודי ואף אנטי-יהודי מובהק יותר מזה. קיימת אמנם מציאות בעייתית בדרום תל-אביב — אפילו ללא הדמגוגיה וההגזמה של אלה הדורשים "גירוש"— אך דווקא לשם כך קיימת ממשלה , המחויבת בטיפול  מושכל ולא בהפקרה ובהסתה.

ומי יהודי  "פחות אותנטי": זה שמקפיד לנשק מזוזות עד כדי טירוף אך פוגע בזולת, או זה שמקפיד לנהוג על פי העיקרון של הלל הזקן אך לא מנשק מזוזות? אותו אדם המטיח קללות ואיומים על זוגות מעורבים בשם המאבק ב"התבוללות" או זה המסרב לנהוג כלפיהם בעוינות ובאלימות והמקבל אותם על בסיס אנושי ?

ומי יותר "חרדים לעתיד העם": אותם חוגים המקשים ככל שניתן על אלה שנרשמו לגיור ומחייבים אותם לעשות שקר בנפשם כדי "לבוא בקהל ישראל", או אלה המקיימים תהליך גיור ידידותי ללא כפייה של אמונות ונוהגים, שמרבית המועמדים מתכחשים להם בלבם ויזדרזו להיפטר מהם לאחר השלמת התהליך? אלה המתפארים "בסטנדרטים הגבוהים" שלהם שמנעו גיור מעשרות אלפי עולים "מזרע ישראל" עד כה, או אלה הרואים בדחייתם מעשה עוול?

ומי יהודי "נאמן יותר": מי שמתעקש על הדרת נשים מחוויות יהודיות מרגשות—אמירת "קדיש" במניין , עליה לתורה ,ריקוד עם ספר תורה  , התעטפות בטלית וכיו"ב—או אלה הדורשים לאפשר להן להיות שותפות לחוויות האלה? מי שאוסר על נשים חילוניות  שנוסעות בשבת להדליק נרות שבת,  לאחר כניסת יום המנוחה, ובכך מונעים מהן את החוויה– או אלה המעודדים זאת כדי לאפשר להן לחוות עונג שבת על פי דרכן? מי שדורש מבת משפחה של מנוח להתרחק מקברו ולא לשאת דברי הספד או לומר  "קדיש" –או אלה המעודדים אותה להשתתף כפי רצונה במעמד הטעון?

ומי יהודי "אמיתי יותר": מי שנוקט פעולות כדי לגרום לערבים לחוש מושפלים, מדוכאים ומקופחים במדינת היהודים או מי שמתאמץ  לאפשר להם להרגיש שווים בפני החוק ומקובלים בפני בני העם הדומיננטי כאחד? מי שגורר אותנו לסכסוך אלים סביב הר הבית ולמהלכים  הזויים האמורים להחיש את בנייתו של בית המקדש השלישי או מי שנמנע מכך ביודעו שהיהדות שהתפתחה לאחר חורבן הבית ערכית פי כמה וכמה מקודמתה? מי שיהדותו דורשת אדנות ושליטה או מי שבמרכז זהותו היהודית ניצב חזון השלום ו"תיקון עולם"?

ומילה לאבי גבאי : האם אתה באמת חושב שרבים ממצביעי הליכוד יעדיפו את מפלגת העבודה אם היא תצטייר כ"ליכוד ב' " ? הרי יש להם המוצר האוריגינלי. רק מי שיעמוד ללא חת ויפגין נאמנות לערכיו הדמוקרטיים וההומניסטיים—שיש להם מקום של כבוד במורשת היהדות הרבה מההשתלחות הלאומנית והכוחנית של  חברי הקואליציה השלטת—יוכל לנהל מאבק של ממש ביום פקודה.

Tags: , , ,

Leave a Reply