"קדימה מדע" – הפגיעה בתלמידים ובמורים בתכנית "שלבים"

ביום שני 30 באוקטובר קיימה ועדת החינוך ישיבת מעקב אחר תפקוד משרד החינוך ו"קדימה מדע" בשירות הלימודי והטיפולי בילדים החולים הלומדים בביתם. להלן מכתב של מורה שנשלח ליו"ר ועדת החינוך. המלין על מעמד הילדים החולים במערכת החינוך ועל התנהלות "קדימה מדע" כלפי המורים

לכבוד יו"ר ועדת החינוך של הכנסת

באמצעות דואר אלקטרוני

א.ג.נ

.                                הנדון:  דיון בוועדה בעניין תכנית שלבים של קדימה מדע

שלום רב,

אני מורה בתכנית שלבים של קדימה מדע ומבקש להביא לידיעתכם שני אספקטים חשובים בעיני לקראת הישיבה הקרובה .

אני מורה וותיק ,מהפריפריה ,שבה הקשיים גדולים עוד יותר בהשוואה למתרחש במרכז הארץ.

  1. המנהלת לשעבר של תכנית שלבים, גב' גילה איש, שפרשה לאחר פחות משנה בתפקיד, שלחה מכתב פרידה לכלל העובדים. במכתב היא כותבת : "….אני אפרד מכם ואחזור למערכת החינוך…..". אם גב' איש חוזרת למערכת החינוך, משמעו שתכנית שלבים איננה חלק ממערכת החינוך, על פי תפישתה.!

  ואם כך הוא- לאיזו מערכת שייכת התכנית?

ובכן, עלי לומר, בכאב רב, שקדימה מדע מתנהלת כמי ששייכת למערכת הביטוח.

מערכת בה הגישה היא להתייחס בזלזול ללקוחות– התלמידים במקרה שלנו, למנוע ככל שניתן את הזכויות המגיעות להם ולהתיש עד כדי ייאוש את כל מי שנאבק לקבל את זכויותיו על פי חוק .

כי העיקר הוא להרוויח כמה שיותר, ומדובר בחברה לתועלת הציבור!

אנחנו חווים את הפגיעה בתלמידים ובהוריהם יום יום וליבינו נחמץ.

אני יכול להעיד שמצב זה לא היה לפני כניסתה של קדימה מדע, לא כלפי התלמידים ולא כלפי העובדים כפי שאתייחס בסעיף הבא.

  1. קדימה מדע מגייסת מורים חדשים למרות שלמורים ותיקים אין עבודה.

נראה שהיא מעוניינת להחליף את המורים הוותיקים והמנוסים במורים חדשים שלא מכירים את הסטנדרטים שהיו ולא מעיזים לומר את דברם.  ההנהלה מעוניינת להקים צוות מפוחד וצייתני שישרת נאמנה את תפישת העולם שלה ,כפי שתיארתי לעיל.

בפעולה זו עושה קדימה מדע מהלך של פירוק ארגון שעבד באופן מקצועי ,עם מחויבות ואחריות.

אני חושב שאין לה כל זכות לנהוג כך ופעולה זו מצטרפת לשורת העוולות שקדימה מדע צוברת לעצמה מאז כניסתה לתכנית בינואר 2015.

וראייה לכך שמהלכים אימים על כל מי שמעז לומר את דעתו היא שאני לא רק שלא מעז להזדהות, אני גם שולח מכתבי זה באמצעות גורם שלישי, שמא יזהו אותי.

  האם כך צריכה להראות מערכת שעוסקת בחינוך?!

 האם כך צריכה להראות מערכת שעוסקת בחינוך לילדים חולים?!

בברכה

איש  חינוך עצוב ומודאג מאוד

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

2 Responses to “"קדימה מדע" – הפגיעה בתלמידים ובמורים בתכנית "שלבים"”

  1. פעיל חברתי הגיב:

    שר החינוך מתפאר בהישגי החמש יחידות, אולם שכח שהתעלמות מילדים חולים מראה בדיוק כמה אטום הוא… וכמה לא מעניין אותו להיות אנושי.
    אלפי ילדים חולים הפכו שקופים באחריות שר חינוך אחד שעדיין חושב שיהיה ראש ממשלה

  2. מורה ותיק שהיה שם הגיב:

    אכן במשך 25 שנים ניתן סיוע על ידי אירגון תללי"ם שזאת הייתה משימתו היחידה ומטרת הקמתו על ידי משרד החינוך : תמיכה לימודית בתלמידים חולים וחיבורם לצד הבריא של החיים ללימודים. מנהלי האירגון ביושר רב הודיעו שיתקשו לטפל בנושא מתן סיעות וטיפולים רפואיים ואין זאת התמחותם ולכן סרבו לגשת למכרז האחרון במתכונתו הם הציעו דרכים רבות לפיתרון מכובד אבל אנשי משרד החינוך התעקשו והעבירו את הפרויקט לידי קדימה מדע. אחרי שלוש שנים עצובות לילדים נראה שהם עדין אינם מקבלים שרותי חינוך ראויים בבית. תללי"ם כבר לא קיימת ומשרד החינוך הפסיד את כל הידע שנרכש בה בתמיכתו במשך 25 שנים. . כמה עצוב!

Leave a Reply