postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » החלטה ממשלתית – טורבינות רוח בלי מדידות רוח – חלק ראשון

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

החלטה ממשלתית – טורבינות רוח בלי מדידות רוח – חלק ראשון

נושאים התמונה הגדולה, כלכלה ותקציב ב 24.09.17 23:54

גילגולה של החלטה ממשלתית – הקמת טורבינות רוח בלי ידיעת פוטנציאל הרוח בישראל. סקירת מדיניות רשות החשמל על שימוש באנרגיות מתחדשות (אנרגיית הרוח ואנרגיה סולארית) ויישומה בפועל

מאת: אמנון פורטוגלי

על ההתפתחויות האחרונות בתחום האנרגיות המתחדשות בעולם – חלק ראשון

השילוב של ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות לייצור חשמל, להקטנת צריכת החשמל והדלק, ולאיחסון אנרגיה יביא לשינוי מהותי בשוקי החשמל. קצב ההתפתחות של טכנולוגיות אלו יביא להוזלת ייצור חשמל מאנרגית שמש ורוח. סקירה בת שלושה חלקים על ההתפתחויות בתחום האנרגיות המתחדשות בעולם מאת: אמנון פורטוגלי

לקריאה נוספת

בדצמבר 2016 אישרה מליאת רשות החשמל את המעבר למכרזים בתחום האנרגיה סולארית המבוססים על תחרות במחירי החשמל בלבד, למעשה הפסקת הסובסידיות והגנות הינוקא לתעשייה זו. הזוכים במכרזים יהיו המציעים אשר יספקו חשמל סולארי בתעריפים הנמוכים ביותר.

מלוא הטנא ברכות למליאה וליו"ר הרשות על החלטה זו ומדיניות זו.

מדיניות זו אינה נהוגה עדיין בתחום אנרגית הרוח הממשיך ליהנות מסובסידיות בדמות מחיר גבוה מובטח לחשמל המופק מהן.

באפריל 2016 אישרה מליאת רשות החשמל רישיונות ייצור לשני פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיות רוח, חוות סירין ומעלה גלבוע, המכילים 25 טורבינות רוח בהספק מצטבר של 21.3 מגוואט בתעריף של 48.51 אגורות לקוט"ש [1].  ב- 20 לפברואר 2017, החליטה רשות החשמל כי התעריף ליצור חשמל מאנרגיית רוח למתקנים בהספק עולה מעל  50 קילוואט יהייה בתחום 37.01 – 31.73 אגורות לקוט"ש [2].

להשוואה, ב-20 למרץ 2017 נמסר כי המחיר הזוכה במכרז של רשות החשמל להקמת מתקני ייצור חשמל סולאריים עומד על 19.9 אגורות לקוט"ש,  מתחת לעלות ייצור החשמל הקונבנציונלי (בגז טבעי ופחם) ונמוך משמעותית מהמחיר המובטח ליצור חשמל מאנרגיית רוח.

בעולם בו מחיר החשמל המיוצר מאנרגיה מתחדשת סולארית  נמוך מעלויות יצור החשמל הקונבנציונלי (בגז טבעי ופחם), אין כל צורך לסבסד את אנרגית הרוח.

אם בכל זאת מחליטים לתמוך ולסבסד הקמת טורבינות רוח לייצור חשמל, חייבים לבצע מדידות ובדיקות שיבטיחו כי יש הגיון מבחינת המדינה בהקמת טורבינות אלו.

במסמך מדיניות לקידום תכניות להקמת טורבינות רוח לייצור חשמל מ- 2012 נכתב: "ללא מדידות מפורטות במיקום המיועד להקמת הטורבינה, לא ניתן להעריך את פוטנציאל ייצור החשמל במקום ואת בחירת הטכנולוגיה האופטימאלית לתנאי הרוח."  אלא שעל פי עדות מומחי המדינה, מדידות כאלו לא בוצעו.

 אין לאשר הקמת טורבינות רוח ללא מדידות רוח בשטח הרלבנטי במשך שנה לפחות.

 רקע

בינואר 2009 החליטה הממשלה לקבוע  יעד  מנחה  לייצור חשמל  מאנרגיה  מתחדשת בהיקף  של  10% מצורכי האנרגיה בחשמל של  המדינה לשנת 2020.[3]

בהתאם לכך ערך ב-2010, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בחינה של הטכנולוגיות השונות האפשריות לייצור חשמל על ידי אנרגיה מתחדשת, וקבע יעדים להיקפים הדרושים בכל טכנולוגיה על מנת לעמוד ביעד הממשלתי.  היקף ההקמה הדרוש של טורבינות רוח נקבע ל-800 מגוואט עד לשנת 2020 [4]. מכסה בהיקף זה אושרה על ידי הרשות לשרותים ציבוריים – חשמל [5].

היקף זה לא התבסס על בחינה של פוטנציאל הקמת טורבינות רוח במתחמים רלוונטיים מבחינת משטר הרוחות ובהתחשב באילוצים החלים על שטחים אלו [6].

ההיבטים התכנוניים הנגזרים מהצורך לקדם הקמת טורבינות רוח נבחנו על ידי מינהל התכנון  באמצעות מסמך מדיניות לקידום תכניות להקמת טורבינות רוח לייצור חשמל [7].  המועצה הארצית לתכנון ולבניה דנה במסמך בישיבה ביום 3 לאפריל 2012, אימצה את עקרונותיו והמלצותיו והורתה על הכנת תכנית מתאר ארצית לטורבינות רוח )תמ"א 10/ד/12) וכן על הקמת צוות בינמשרדי שיעסוק באיתור מתחמים, בחינת תאי שטח בעלי פוטנציאל להקמת חוות טורבינות רוח גדולות [8].

בפברואר 2014 הגישו עורכי התמ"א [9] והצוות הבינמשרדי [10] את המסמכים הנ"ל למועצה הארצית לתכנון ולבנייה. בחודש אוגוסט 2014 אושרה התכנית בממשלה [11].

בשנת 2015 ולקראת ועידת האקלים בפריז שזומנה בדצמבר 2015 בהשתתפות רוב מדינות העולם, קבעה ממשלת ישראל  (החלטה 542) יעד לאומי להפחתת פליטות גזי החממה עד שנת 2030 וייעול צריכת האנרגיה במשק. על פי החלטת הממשלה, הפחתת הפליטות תיעשה בשתי פעימות – בשנת 2025 תוגבל פליטת גזי החממה ל-8.8 טון לנפש ואילו בשנת 2030  תוחמר ההגבלה ל- 7.7 טון גזי חממה לנפש. הממשלה קבעה גם יעד לאומי לצמצום צריכת החשמל ב-17% עד שנת 2030 ביחס להיקף הצריכה הצפוי באותה שנה. בנוסף, הוגדרו יעדים לאומיים באנרגיות מתחדשות ונקבע כי היקף יייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת יעמוד על 13% עד סוף שנת 2025, ו-17% לפחות מהיקף הייצור עד סוף שנת 2030 .[12]

בעקבות החלטות אלו מקדמות חברות העוסקות בתחום אנרגית הרוח תכניות במתחמים שהומלצו במסמך של הצוות הבינמשרדי.

אמנון פורטוגלי, מרכז חזן במכון-ון ליר

לקריאת  החלק השני

לקריאת החלק השלישי

[1]  https://pua.gov.il/Publications/PressReleases/Pages/mashav_ruah.aspx

[2]  https://pua.gov.il/rates/6/documents/10-6.7z.pdf

[3]  http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2009/Pages/des4450.aspx

[4]  http://energy.gov.il/subjects/re/documents/renewables.pdf

[5]  http://www.greenrg.org.il/assets/docs/wind%20destrebution%20and%20transfer%20oct%202011.pdf

[6]  http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/envplanning/documents/wind-turbines/wt-potential-locations2014.pdf

[7]  http://www.kkl.org.il/files/hebrew_files/curses/statorika/tech_info/Wind_Turbines_9.5.2012.pdf

[8]  http://bonim.pnim.gov.il/News/pages/windturbines.aspx

[9]  http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/envplanning/documents/wind-turbines/wind-turbines-master-plan10.pdf

[10]  http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/envplanning/documents/wind-turbines/wt-potential-locations2014.pdf

[11]  http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des1995.aspx

[12]  http://energy.gov.il/Subjects/RE/Pages/GxmsMniRenewableEnergyAbout.aspx

 

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , ,

2 תגובות

  1. עבודה שחורה » החלטה ממשלתית – טורבינות רוח בלי מדידות רוח – חלק שלישי :

    […] לקריאת החלק הראשון […]

  2. עבודה שחורה » החלטה ממשלתית – טורבינות רוח בלי מדידות רוח – חלק שני :

    […] עבודה שחורה » החלטה ממשלתית – טורבינות רוח בלי מדידות רוח – חלק שלישי על החלטה ממשלתית – טורבינות רוח בלי מדידות רוח – חלק ראשו… […]

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.