התנועה לאיכות השלטון לשרת המשפטים: למנוע ריקון מתוכן של חוק הריכוזיות

היום (11 בספטמבר) תדון ועדת הכספים על חוק הריכוזיות. התנועה לאיכות השלטון פונה לשרת המשפטים איילת שקד לקדם תיקוני חקיקה שימנעו ריקון מתוכן של חוק הריכוזיות

 התנועה לאיכות השלטון פנתה לשרת המשפטים, איילת שקד, נוכח הפרסומים האחרונים על עסקת הרכישה המסתמנת בקבוצת אי. די. בי. אשר מגלמת סתירה ברורה למול חוק הריכוזיות, ומממשת פרצה בו: "מדובר בבעיה רוחבית אשר מצביעה על פתח לריקון מתוכן של חוק הריכוזיות. לכן, יש לבחון בדחיפות תיקון חקיקה אשר יאפשר להשיג את המטרה שלשמה נחקק חוק הריכוזיות – מלחמה בריכוזיות במשק הישראלי ומניעת שליטה באמצעות מבנה החזקות פירמידאלי"

החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 קובע כי על חברות הפועלות במבנה פירמידאלי לצמצם את שכבותיהן למספר שלא יעלה על שלוש, לכל המאוחר בדצמבר 2017; זאת, עד לצמצום הסופי לשתי שכבות בפירמידה בדצמבר 2019.

הפרסומים אודות עסקת אי. די. בי. – במסגרתה תוקם חברה פרטית אליה יתכנסו חלק משכבות הפירמידה, במיוחד לשם עקיפת חוק הריכוזיות ותוך רכישת החברה הקיימת באמצעות הלוואה – מצביעים על קיומה של פרצה בחוק, אשר בהעדר נקיטת צעדים אקטיביים ומיידיים – תרוקן מתוכן את חוק הריכוזיות ואת האיסור על מבנה החזקות פיראמידלי אשר נקבע בו. כך, לא יוכל החוק להשיג את מטרתו, ואילו המאמצים והמשאבים הרבים שהושקעו במלחמה בריכוזיות לאורך השנים האחרונות יהיו לריק.

נוכח האמור, פנתה התנועה לאיכות השלטון לשרת המשפטים, לפעול לאלתר לתיקון הפרצה בחוק – באמצעות אימוץ פתרונות שייצרו תמריץ שלילי לבעלי שליטה לפעול באמצעות מבנה החזקות משורשר או יאסרו מבנה כזה, מכל סוג שהוא, בחוק ובאופן מפורש. לשרה הוצגו שלושה פתרונות: מיסוי דיבידנדים בין חברות, שינוי ההגדרה של "חברת שכבה" ויצירת התאמה בין הבעלות להחזקה לעניין זכויות ההצבעה בחברה.

התנועה אינה מבקשת להביע תמיכה ספציפית בפתרון כזה או אחר, אך כל אחד מהפתרונות שהוצגו עשוי לסייע למלחמה בריכוזיות ולמניעת הפרצה האמורה.

לשרת המשפטים, מכוח חובתה לפי כללי המשפט המינהלי לפעול בסבירות, עומדת החובה שלא לעמוד מנגד בעת הזו – ולנוכח האפשרות הממשית שהחלה מיושמת במשק הישראלי, לפעול בדחיפות על מנת לשקול את הפתרונות שהוצגו או פתרונות נוספים, ולמנוע את סיכול יישומו של חוק הריכוזיות.

באם לא יקודמו הפתרונות האמורים או כל פתרון אחר שישיג תוצאה זהה, הדבר יביא לסיכול מטרת חוק הריכוזיות. לכן, על שרת המשפטים מוטלת החובה לפעול לאלתר כדי להבטיח שהמשאבים הרבים שהושקעו בפתרון בעיית הריכוזיות לא היו לשווא.

הודעה מאת התנועה לאיכות השלטון

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Leave a Reply