הפרטת רשויות – הפרטת התוכנית לתשתית לאומית בתחום ייצור חשמל

החלטת ממשלה מראשית אפריל הפריטה למעשה את התוכנית לתשתית לאומית בתחום ייצור חשמל מגז טבעי, ומסמיכה יצרני חשמל פרטיים להכין תכנית לתשתית לאומית ליצור חשמל מגז טבעי במטרה ליצור שוק עבור מפיקי הגז, ללא התחשבות בנזקים לסביבה ולאדם

מאת: אמנון פורטוגלי‏

ב-2 לאפריל השנה נמסר על החלטת ממשלה בכותרת הבומבסטית והשיקרית "עידוד מאגרים קטנים ובינוניים והכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי", כאילו שקיים מצב של שעת חירום במשק הגז הטבעי.

למעשה מדובר על הסדרי הקצאת גז במשק כאשר תהייה שעת חירום.

בהזדמנות זו,  הוכנסה בתוך ההחלטה הפרטה בעלת חשיבות עצומה. הפרטת התוכנית לתשתית לאומית בתחום ייצור חשמל מגז טבעי.

בראש פרק "תכנון תחנות מבוססות ×’×– טבעי ואנרגיה מתחדשת ליצירת מלאי תכניות למשק החשמל", נכתב: "בהתאם לסמכותה …… קובעת הממשלה תנאים -וקריטריונים להסמכה להכנת תכנית לתשתית לאומית לייצור חשמל ולהגשת התכנית לוועדה לתשתיות לאומיות."

"התכנית היא לתחנת כוח לייצור חשמל בגז טבעי או לתחנת כוח לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת או תחנת כוח לייצור חשמל באגירה."  (בהמשך המסמך מדובר רק על תחנת כוח לייצור חשמל בגז טבעי)

"להסמיך את הגופים המפורטים בנספח 5 להחלטה זו לפי סעיף 76 ב)×’( לחוק התכנון והבנייה, להכין תכנית לתשתית לאומית ולהגישה לוועדה לתשתיות לאומיות…… לאתרים לייצור חשמל קונבנציונאלי באמצעות ×’×– טבעי במרכז ובצפון, או לצורך הרחבת תחנות כוח קיימות"

ההחלטה מבטלת למעשה את תוכנית המתאר הארצית לאיתור מתחמים לתחנות כוח, שכבר סימנה חמישה מתחמים כאלו.

אפשר היה לחשוב שהגופים המוסמכים המפורטים בנספח, יהיו המועצה הלאומית לכלכלה, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, שיפעילו במדת הצורך,  משרדי תכנון המומחים בנושא, תאגידים העוסקים בתכנון אסטרטגי, וכו'.  אלא שלא כך הדבר, מי שיוסמך להכין את התכנית לתשתית לאומית יהיו יצרני החשמל הפרטיים.

נתנו לחתולים השמנים לא רק לשמור על השמנת אלא גם להכין את השמנת.

נספח 5 בהחלטת הממשלה: "הסמכת גופים להכין תוכנית תשתית לאומית"-

"…….להסמיך את הגופים הבאים לפי סעיף 76 ב')×’'( לחוק התכנון והבנייה, להכין תכנית לתשתית לאומית לפרויקט ליצור חשמל מגז טבעי (הדגשה שלי א.פ.) ולהגישה לוועדה לתשתיות לאומיות".

כאן באה רשימה של תאגידים כמו  אור אנרגיות כוח (דליה) בע"מ, אדלטק אנרגיה ותשתיות בע"מ, איי.סי. פאואר ישראל בע"מ, ודוראד אנרגיה בע"מ, ורשימת מקומות כמו: קיבוץ גן שמואל, מושב שדה יעקב, מושב מולדת, קיבוץ ניר דוד, רמת צבי, צור נתן, כפר חסידים, יד חנה, ומקומות נוספים.

להחלטת הממשלה הזו יש משמעויות עצומות המוסתרות במסך העשן של "הכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי". בהחלטה זו הממשלה למעשה הפריטה את התוכנית לתשתית לאומית בתחום ייצור חשמל מגז טבעי. היא מסמיכה ייצרני חשמל פרטיים להכין תכנית לתשתית לאומית ליצור חשמל מגז טבעי.

ההחלטה תאפשר הקמת תחנות כח פרטיות בהליך מהיר דרך ועדת התשתיות הלאומיות, ולא דרך ערוצי תכנון ראשיים.  יזמי חשמל פרטיים יוכלו להקים תחנות כח פרטיות מבוססות גז טבעי בהליך מהיר, יוכלו לבקש את אישור הפרויקטים בוועדה לתשתיות לאומיות תוך עקיפת הוועדות המקומיות והמחוזיות, ללא צורך מקדים  קבלת רישיון מותנה ואישור ממשלה.

תאגידים אלו פועלים משיקולי רווח בלבד ללא כל התחשבות באינטרסים של המדינה ותושביה, ללא התחשבות ביישובים, במוסדות, בחקלאות ובסביבה, והרווחים הצפויים להם עצומים.

כל מה שנדרש מהם  למעשה, זה להראות 'זיקה' של היזם לקרקע עליה תוקם תחנת הכח הפרטית, לדוגמה באמצעות הסכם כלשהו עם מחזיקי הקרקע, בדרך כלל יישובים חקלאיים.

בעקבות החלטת הממשלה מאפריל, יזמים ויצרני חשמל פרטיים פועלים במהירות כדי להשיג 'זיקה' לקרקע,

הם עושים זאת באמצעות חתימת הסכמים עם בעלי זכויות לקרקע באזור חקלאים, אגודות שיתופיות, מושבים, קיבוצים ואחרים במטרה לקבל את אישור הוועדה לתשתיות לאומיות להקמת תחנות כח הפועלות על גז, או טורבינות רוח.

ההחלטה עוררה חשש ופחד מוצדקים של התושבים בעמק יזרעאל, בעמק בית שאן ובגליל התחתון לאורך קו הגז.  היא  העמידה את החקלאים, המושבים והקיבוצים בבעיה מול היזמים הפרטיים, בעלי ההון שמתכננים להקים תחנות כוח.

אלו שחותמים עם היזמים עושים זאת מאילוצים אישיים או קבוצתיים, בהרבה מקרים תוך פגיעה קשה בשכניהם, וללא הסתכלות לטווח הארוך.

אדגיש את הפגיעה האנושה מהזיהום ומהנזקים הבריאותיים והסביבתיים של תחנות הכח והטורבינות.

הפגיעה בתנאי החיים ובאופי האזור וכל זה בלי עבודת הכנה רצינית שעברה בקרה של נציגי ציבור ומומחים.

לדוגמה:  מיקום אופטימאלי של תחנות כח עם פגיעה מינימלית בתושבים

אין ספק שהמניע להחלטת הממשלה הזו הוא יצירת שוק עבור מפיקי הגז.

זו החלטה המראה שהממשלה וראשי משרד האנרגיה הפכו שבויים לגז ולמשרתי האינטרסים של טייקוני הגז, ויצרני החשמל הפרטיים. שהממשלה וראשי משרד האנרגיה נמצאים אחרי ההתפתחויות behind the curve  באנרגיה סולארית.

יש להדגיש, כיום ובעתיד הקרוב אין צורך בהקמת תחנות כח נוספות ליצור חשמל מגז טבעי,  כיום יש כושר ייצור חשמל קונבנציונלי עודף ביותר מ-20% משיא הביקוש לחשמל.  כושר ייצור החשמל כיום עומד על כ-13,600 מגווט בחברת החשמל, כ-3,400 אצל יצרני חשמל פרטיים וכ-1,000 מגווט באנרגיה מתחדשת. שיא הביקוש היה כ-12,750 מגווט בסוף יולי.

גם השבתת תחנות הכוח הפחמיות הישנות בחדרה, לא משנה מציאות זו, ובכל מקרה אפשר וצריך להקים במקומן תחנות כוח סולאריות. (ראו פה ופה)

יתרה מזאת, גם אם נקבל את ההנחה שצריך להקים תחנות כוח נוספות, לדוגמה, בגלל השבתת תחנות הכוח הפחמיות הישנות בחדרה, אפשר וצריך להקים במקומן תחנות כוח סולאריות. כיום, חשמל סולארי בישראל זול יותר מחשמל המיוצר בתחנות כח רגילות, ומחירו ימשיך לרדת עוד יותר בשנים הקרובות.

במרץ 2017 הודיעה רשות החשמל כי במכרז של רשות החשמל להקמת מתקני ייצור חשמל סולאריים המחיר הזוכה עומד על 19.9 אגורות לקוט"ש, "לראשונה בתולדות משק החשמל בישראל ירד התעריף הסולארי מתחת לעלות ייצור החשמל הקונבנציונלי (בגז טבעי ופחם)."

המחיר נמוך מהמחיר לקוט"ש המוכר לחברת החשמל, העומד על 26 אגורות לקוט"ש. המחיר נמוך מהמחיר של יחידות הייצור היעילות ביותר, השורפות גז, המייצרות חשמל ב-21-23 אגורות לקוט"ש.

חוני קבלו, ראש תחום אנרגיות מתחדשות ברשות החשמל:

"אנחנו ב-2017 ולכן אני לא יודע אם זה יפתיע אתכם שהויכוח הזה [בין ייצור חשמל סולארי וקונבנציונלי] נגמר. הוא נגמר משתי סיבות: הראשונה היא שגם אם מערכות מסוימות [סולאריות] יכולות לקום ב-19 אגורות זה שונה בהרבה ממה שהיה פעם"

לכן אין לאשר הקמת תחנות כוח קונבנציונליות הפועלות על גז עד שיוקמו תחנות כח ומתקנים סולאריים חדשים בהיקף של  כ- 3,000 מגוואט.

הפתרון האמיתי והנכון, הוא אנרגיה סולארית בעיקר על גגות, מאגרי מים, ובשילוב בשטחים חקלאיים.

ייצור חשמל מאנרגיה סולארית זול יותר מייצור חשמל קונבנציונלי (בגז טבעי ופחם). ומחירו ימשיך לרדת בשנים הבאות. עלות הקמת מתקנים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית זולה יותר, זמן ההקמה שלהם מהיר יותר, וניתן להקימם בצורה מודולרית.

יש לבטל את הפרק המסמיך ייצרני חשמל פרטיים להכין תכנית לתשתית לאומית ליצור חשמל מגז טבעי, ולחזור לתוכנית המתאר הארצית לאיתור מתחמים לתחנות כוח.

אמנון פורטוגלי – מרכז חזן במכון ון-ליר

כתבת "המפצח" של אבי עמית בערוץ 10 מ-19.8.2017 בה מופיע אמנון פורטוגלי

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

4 Responses to “הפרטת רשויות – הפרטת התוכנית לתשתית לאומית בתחום ייצור חשמל”

 1. לקסי הגיב:

  התירוץ לעיסקת הצוללות היה שאולי מרקל לא תיבחר מחדש ויורשיה לא יהיו "נחמדים" כמוה לשגיונות של ביבי.
  התירוץ הזה הופנם עכשו והם מזדרזים להרוס כל מה שעוד לא הספיקו, כי הם יודעים שאין להם מחר.

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  מריחה אחת גדולה – שאול מרידור על הכאוס תיכנוני בעקבות החלטת הממשלה מאפריל 2017 בענין הקמת תחנות כוח המבוססות על גז טבעי
  http://energynews.co.il/?p=24931

 3. […] על דברי מרידור כתבתי במאמר ‘מריחה אחת גדולה’ http://energynews.co.il/?p=24931 על החלטת הממשלה כתבתי במאמר ‘הפרטת רשויות – הפרטת התוכנית לתשתית לאומית בתחום ייצור חשמל’. http://www.blacklabor.org/?p=59288 […]

 4. […] מים’ שניתנו ×¢”×™ משרדי הממשלה ושאול מרידור, כאן, כאן, וכאן, ייצור חשמל פרטי הוא ‘בוננזה מהסרטים’ מקור […]

Leave a Reply