חיים כץ, פתח מסגרות לפעוטות במזרח ירושלים כדי לאפשר לאמהות לעבוד

המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית בירושלים, ארגון העובדים מען, קבוצת המטפלות של ארגון העובדים מען פנו אל שר העבודה והרווחה מר חיים כץ ואל ראש עיריית ירושלים מר ניר ברקת בבקשה לפתוח מסגרות לפעוטות במזרח ירושלים ולאפשר לנשים לעבוד 

פתחו מסגרות לפעוטות במזרח ירושלים ואפשרו לנשים לעבוד

יום לפני הדיון שנערך ב-19.6בוועדת הכנסת למעמד האישה ולשוויון מגדרי בנושא המחסורבגנים לגיל הרך, הגישו המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית, ארגון העובדיםמען וקבוצת מטפלות פנייה לשר הרווחה והעבודה ולראש עיריית ירושליםבדרישה להפנות חלק משמעותי מתקציב המסגרות לגילאי 4-0 להקמתם של משפחתונים ומעונותיום במזרח ירושלים. זאת, כחלק מהמאמץ להיאבק באבטלת הנשים הקיצונית השוררתבירושלים המזרחית. הרקע לדיון הוא הכרזתו של שר הרווחה לאחרונה על תוספת של 150מעונות למערך מעונות היום לקראת שנת הלימודים הקרובה.

במזרח ירושלים ישנם כ30,000  ילדים בגילאים 4-0, אולם פועלים בה רק 3 מעונות יוםו-28 משפחתונים במימון ציבורי. נשות מזרח ירושלים סובלות מאבטלה קשה, רק 15% מהןמשתתפות בכוח העבודה. העדר מסגרות לגיל הרך מהווה חסם משמעותי לנשים המעוניינותלצאת לעבודה, והסרתו תאפשר לנשים רבות להשתלב בשוק העבודה.

בקרב נשות מזרח ירושלים נרשמת דרישה גדלה והולכת להשתלב בשוק העבודה ולצאתממעגל העוני. דוגמא לכך היא קבוצת המטפלות של ארגון העובדים מען, המארגנת נשיםשהוכשרו על ידי המדינה לעבוד במעונות יום, אך אין די מסגרות לגיל הרך שיקלטו אותןלעבודה. הפניית חלק מתקציב ההרחבה המתוכננת של מערך המעונות למזרח ירושליםתאפשר למטפלות ולנשים רבות לצאת ממעגל האבטלה והעוני לתעסוקה, ותאפשר רווחהגדולה יותר לילדי מזרח ירושלים.

עו"ד דנה גינוסר, הקליניקה לזכויות נשים בעבודה: "בהיעדר מסגרות לילדיםאימהותפשוט לא יכולות לצאת ולעבודנשים מספרות על ניסיונותיהן למצוא פתרונותכולם ארעיים,שלא מאפשרים להן למצוא עבודה קבועהלשכת התעסוקה לא מכירה בבעיהכאשר אישהנאלצת לסרב לעבוד כי אין לה מסגרת לילד/האו שהיא לוקחת את הילד/ה עמה ומפוטרתבשל כךבשני המקרים לשכת התעסוקה רושמת לה סירוב ושוללת ממנה את קצבתהאבטלההתקציבים לתמיכה במסגרות מסובסדות לגיל הרך בחברה הערבית אינם מגיעיםלמזרח ירושלים. המצב הנוכחי מהווה אפליה בוטה מצד המדינה ופוגע פגיעה קשהבזכותן של הנשים לשוויון הזדמנויות בתעסוקהבזכותם של הילדים לשוויון הזדמנויותבחינוך ובזכותן של המשפחות לקיום בכבוד. אנחנו דורשים שנתח משמעותי מתקציבהמעונות המוגדל יופנה למזרח ירושליםוכן שהמדינה תתמוך בהרחבה משמעותית שלמערך המשפחתוניםלכל הפחות בהיקף שישווה למערב העיר".

ארז וגנר, רכז סניף ארגון העובדים מען בירושלים: "ארגון העובדים מען מלווה שניםארוכות דורשות עבודה ממזרח ירושליםירושלים המזרחית סובלת מעוני קיצוני המקיףכ-80% מהמתגוררים בהלצערי החומות העומדות בפני נשים מירושלים המזרחית לבין שוקהעבודה הן כה גבוהותשהן דנות אותן לאבטלהחומה אחת כזאת היא העדר מסגרות לגילהרךופריצתה תקדם שינוי משמעותי ומבורך".

דועא אבו מאדי, קבוצת המטפלות של ארגון העובדים מען: "בוועדת הכנסת שמעתישהוקצה תקציב למסגרות לפעוטות במזרח ירושלים אבל הוא לא הועברלא ידוע מה עשואתוואולי הוא תקוע בעירייהתנו לנו לעבוד בגני ילדים ולאפשר לנשים אחרות לעבוד".

לפרטים נוספים על תעסוקת נשים בירושלים המזרחית ניתן לקרוא ב דו"ח ארגון העובדיםמען: "נידונות לאבטלה נשות ירושלים המזרחית במאבק להשתלבות בשוק העבודה", https://goo.gl/25ctaV

מכתב פנייה אל ראש העיר ושר הרווחה – מחסור חמור במסגרות לגיל הרח במזרח ירושלים (1)

הודעה מאת: מיכל שורץ, דוברת ארגון העובדים מען

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply