חשיפת כללי הצנזורה של הפייסבוק

כולנו משתמשים בפייסבוק אך אין לנו מידע אודות הכללים בהם משתמשת חברת פייסבוק. ח"כ רוויטל סוויד יזמה דיון על כך, שיתקיים בוועדת המדע והטכנולוגיה ביום שני 26 ביוני בשעה 10.30. להלן המכתב ששלחה ליו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין, בעניין

ג' בסיוון התשע"ז

28 במאי, 2017

6999

לכבוד

יו"ר הכנסת, ח"כ יולי יואל אדלשטיין

אדוני היושב ראש,

אבקש להעלות על סדר יומה של הכנסת הצעה דיון מהיר בנושא:

חשיפת כללי הצנזורה של פייסבוק

 דברי הסבר:

לאחרונה פורסם בעיתון "גרדיאן" כתבה ממנה עולה כי מסמכים פנימיים של הרשת החברתית פייסבוק חשפו את מדיניות הצנזורה של החברה. מהדברים עולה כי מדיניות הצנזורה המדויקת של החברה איננה ידועה לציבור.
המסמכים מלמדים שפייסבוק איננה עקבית בהסרה, תוכן רב מופץ ללא יכולת בקרה והכללים אינם תואמים מוסכמות חברתיות. כך יוצא שתכנים של התעללות בבעלי חיים, ניסיונות לפגיעה עצמית של גולשים, איומים באלימות ועוד אינם מוסרים. לפייסבוק חובת אחריות לביטחון משתמשיה ואת מדיניות הצנזורה עליה ליישם באופן שוויוני ושקוף לעיני ציבור המשתמשים בארץ.
נוכח חשיבות הדברים, המדיניות הבלתי ברורה וההסרה הסלקטיבית, יש לקיים דיון דחוף בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.

בכבוד רב,

חברת הכנסת רויטל סויד

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Leave a Reply