האגודה לזכויות האזרח לוועדת החוקה: לא לייקר אגרות בבתי המשפט

ביום שני 12 ביוני בשעה 11.00 תקיים ועדת החוקה, חוק ומשפט דיון באישור התקנות להטלת אגרות על בקשות המוגשות לבתי משפט השלום והמחוזי. הדיון יהיה במסגרת הצ"ח תקנות בתי המשפט (אגרות)(תיקון מס'), התשע"ז-2017

האגודה לזכויות האזרח, יחד עם התנועה למלחמה בעוני הציגה עמדתה בעניין: הטלת אגרות על בקשות ביניים  בבתי המשפט השלום והמחוזי תייקר באופן משמעותי את ניהולם של הליכים משפטיים. הכבדה זו לא תשפיע על דרך ניהול התיק על ידי בעלי הדין החזקים (המדינה, הפטורה מתשלום אגרה, בנקים, חברות סלולר וחברות מסחריות גדולות אחרות), אך תביא לפגיעה בנגישות למשפט של מתדיינים מאוכלוסיות מוחלשות וממעמד הביניים, אשר מגבלות כלכליות עלולות להביא אותם לוויתור על הגשת בקשות החיוניות לניהול התיק. לכאורה המטרה של התקנות הללו היא למנוע הליכי סרק על מנת לייעל את עבודת בית המשפט, אולם לא רק שמטרה זו אינה מאוזנת עם הפגיעה הקשה בזכות היסוד של הגישה לערכאות, אלא שיעילותה גם מוטלת בספק. לעומת זאת – חלופות אפשריות לא נלקחו בחשבון ולא קודמו.

במהלך השנים האחרונות הוועדה כבר דנה מספר פעמים בהצעות לתקנות דומות לאלו והחליטה שלא לאשרן. הארגונים קוראים לוועדה שלא לאשר את התקנות גם הפעם הזאת, ולהגן על הזכות הבסיסית של האוכלוסיות המוחלשות ביותר לנגישות למשפט ולצדק. להרחבה

Tags: , ,

Leave a Reply