פטור ממכרז בחינוך – הקלקול בהעדפת "תעשידע" בהכשרה מקצועית

משרד החינוך הודיע על כוונתו להעניק פטור ממכרז ל"תעשידע" בהפעלת תכנית להכשרה מקצועית במערכת החינוך. עו"ד אוריאל לין שלח מכתב תגובה הדורש משר החינוך למנוע אפליה כלפי ארגונים אחרים במניעה מהם לגשת למכרז. "כאן נעים" מדווח

חוק חובת מכרזים נועד לאפשר הזדמנות שווה לכל הארגונים הכשירים המעוניינים לשמש זכיינים להתמודד בתחום החינוך במגזר הציבורי. אבל ריבוי המקרים, בהם זוכים ארגונים בזיכיונות במכרזים מוטים מראש, או תחת איצטלא של ספק יחיד או של פטור ממכרז, שומט את הקרקע תחת ההזדמנות השווה.

המכרזים הם הכלי בהם משתמשת המדינה להעביר סמכויות ואחריות מהמגזר הציבורי לארגונים פרטיים וציבוריים. הם כלי ההפרטה של המגזר הציבורי. הקלקולים בשיטת המכרזים – מכרזים מוטים, ספק יחיד או פטור ממכרז – מאפשרים פרוטקציוניזם והענקת הטבות לארגונים מועדפים, הטבות שערכן הכספי גבוה.

משרד החינוך העניק ל"תעשידע", ארגון בשליטת התאחדות התעשיינים, פטור ממכרז בזכות להפעיל תוכנית להכשרה מקצועית ושילוב תלמידים בעבודה. לצורך זה הקצה משרד החינוך 275 מיליון ₪ בשלוש שנים.

עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר יצא חוצץ נגד התנהלות משרד החינוך בעניין העדפת "תעשידע" על פני ארגונים אחרים בתחום ההכשרה המקצועית באמצעות פטור ממכרז, אך הבעיה קיימת גם בתחומים רבים אחרים אותם משרד החינוך מעביר בזכיינות לארגונים מועדפים, וגם אותה יש לבקר ולהוקיע.

לפי פרטים המופיעים בכתבה ב"כאן נעים", פרסם משרד החינוך הודעה על כוונה להעביר ללא מכרז 78 מיליון ₪ בשנה ל"תעשידע". אוריאל לין שלח בתגובה מכתב לשר החינוך, עם עותק לחשב הכללי במשרד האוצר, וביקש ממנו להתערב ולבטל את הניסיון ליצור אפליה חמורה ולפגוע בגורמים רבים במשק היכולים להעניק את שירותי ההכשרה המקצועית ברמה איכותית וביעילות.

לעיון בכתבה ב"כאן נעים"

לקריאה נוספת: מעגלים פינות: המדינה עושה עסקות בהיקף של מיליארדי שקלים בפטור ממכרז

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply