חוזר מנכ"ל להעברת בעלות על בתי-ספר סותר את החוק

חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים בשיתוף עם משרד החינוך, הקובע את הנהלים להעברת בעלות על בתי-ספר, מנחה רשויות מקומיות איך להפריט בתי-ספר, אך מנוגד לחוקי החינוך: לחוק חינוך ממלכתי ולחוק חינוך חובה

[בוקסה=59048]משרד החינוך מבצע הליך הפרטה של בתי-ספר המנוגד לחוק חינוך ממלכתי הקובע כי החינוך הוא ממלכתי והוא ניתן על ידי המדינה על פי תכנית לימודים. הליך ההפרטה מנוגד גם לחוק חינוך חובה. הליך ההפרטה פורט בחוזר מנכל משרד הפנים בשיתוף משרד החינוך, והוא מנחה את הרשות המקומית איך להעביר בעלות על בית-ספר מרשות מקומית לבעלות של רשת חינוך או של גוף פרטי, או מבעלות לבעלות.

ב-15 במאי ערכה ועדת החינוך דיון בחוזר מנכ"ל זה, ובו השתתפו, בין השאר, נוסף לחברי כנסת, נציגי משרד החינוך ונציגי מרכז השלטון המקומי, נציגי רשתות חינוך (כמו רשת עתיד וקדימה מדע). אחד הטיעונים לפרסום חוזר כזה היה הנימוק שבלאו הכי בשטח מתרחש הליך של העברת בעלויות שהוא לא מוסדר. החוזר הזה בא להסדיר את העברת הבעלות, והוא יתבצע באמצעות מכרזים. במסווה של הסדרה מנסים לקבע את הפרטת בתי-ספר.

בדברי הסיכום לישיבה אמר היו"ר ח"כ יעקב מרגי בין השאר כי נושא העברת בעלות צריך להיות מוסדר בחקיקה ולא באמצעות חוזר מנכ"ל.

מכתב, ששלח עו"ד הרן רייכמן מהקליניקה למשפט ומדיניות החינוך באוניברסיטת חיפה לקראת הדיון בוועדת החינוך, מראה שהנוהל העולה בחוזר מנכ"ל זה סותר את החוקים בחינוך (חוק חינוך ממלכתי התשי"ג-1953 וחוק לימוד חובה התש"ט-1949).

לדברי רייכמן, הנוהל המוצג בחוזר מנכ"ל ×–×” "מהווה סמן לתהליך ההפרטה אשר עברה ועוברת מערכת החינוך שלא כדין"……. "על אף הוראות החוק הברורות…… משרד החינוך בחר לקיים הליך הפרטה והתפרקות מאחריות ללא כל סמכות שבדין."

הליך ההפרטה אינו חוקי. חוזר המנכ"ל סותר את החוק.

לעיון במכתב:

מכתב הרן רייכמן על חוזר מנכל משרד הפנים

כתבה: דליה

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply