כשלי הניהול העצמי בבתי-הספר – "גב לחינוך" במכתב למשרד החינוך

ביום שני 8 במאי התקיים דיון בוועדת החינוך על הניהול העצמי. משרד החינוך ממשיך במגמה לקדם את חקיקת החוק. להלן מכתב מנציג "גב לחינוך" המתריע על הכשלים

 [בוקסה=58566]חוק ניהול עצמי של בתי הספר הממלכתיים היסודיים

לכבוד, רחל אלניר, מנהלת המינהל לניהול עצמי משרד החינוך

לכבוד,עו"ד לירון ספרד, יועמ"ש משרד החינוך, והאחראי על ניסוח חוק ניהול עצמי

מיכל מנקס, סמנכ"ל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי

עו"ד מירב ישראלי, יועמ"ש וועדת החינוך, כנסת ישראל

בהמשך לדיון שהתקיים אתמול 8.5.17 בוועדת החינוך של הכנסת בנושא הניהול העצמי והצעת חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך)(תיקון מס' 4)(חשבונות ניהול עצמי), התשע"ו-2016 ובהמשך לדבריי בפני הוועדה.

הנני להתריע בפניכם על הליקויים והסכנות הנובעות משינוי ותיקון החוק.

  1. בטיחות בתי הספר

עפ"י חוק פיקוח בתי הספר המצריך רישיון לניהול בתי ספר. (בתי הספר היסודיים הממלכתיים (הכלולים ב"ניהול העצמי") אינם נדרשים לרישיון (סעיף 2 א 3)). כדי לקבל את הרישיון, על בתי הספר לעמוד בתנאי הרישיון ובניהם סעיף 9 א 4 "תנאי הבטיחות בבית הספר", משרד החינוך הוציא "חוזר רשימה מנחה לעריכת מבדק בבית ספר" ובו נכללות כל הדרישות לעמידה בתנאי סעיף זה.

עד להפעלת הניהול העצמי שמתבסס על החלטת הממשלה מתאריך 13.3.11 הרשויות המקומיות היו אחראיות על "תנאי הבטיחות בבית הספר" בבתי הספר שהוחרגו מחוק פיקוח בתי הספר.

בהסכם ההבנות של הניהול העצמי כפי שנחתמו עם הרשויות המקומיות, סעיף 8 "העברת תחומי אחריות מנהלתיים הגדרת אחריות, סקר מבנה והפרדת מונים" הועברה כל האחריות על הבטיחות למעט שדרוג תשתיות ושיפוצי עומק אל מנהלת בית הספר.

מנהלי בתי הספר שמעולם לא הוכשרו לכך ואינם מודעים לכך, אינם עומדים באף דרישה של "חוזר רשימה מנחה לעריכת מבדק בבית ספר" ונדרשים ע"י מינהלת הניהול העצמי להוציא את כל כספי הניהול העצמי למטרות פדגוגיות בלבד.

שלושה ילדים נהרגו כשמתקן סל מסוג בסקט 2000 נפל עליהם, מנהלת בית הספר אביב בתל אביב הואשמה בגרימת מוות ברשלנות מכוון שבית ספרה נוהל בניהול עצמי, בתאריך 5.12.15 נפל מתקן נוסף מסוג ×–×” בבית ספר הדרור במבשרת ציון (בנס לא נפגע איש), בתחקיר שעשה מר רותם זהבי האחראי על הבטיחות במשרד החינוך, נכתב: "מתקני "בסקט 2000 " מיוצרים ומוצבים ברחבי הארץ החל משנות ×” – 90. באותן שנים הייצור והצבת המתקנים לא נעשו עפ"×™ תקנים אשר הוגדרו רק בשנים האחרונות (דוגמת תקן 5515 למתקני ספורט)" "נכון להיום מוצבים ברחבי הארץ אלפי מתקני כדורסל מסוג זה (מודגש במקור), במרכזי ספורט,"ספורטקים", במוסדות חינוך ובמסגרות שונות אחרות".

  1. אחריות פלילית

העברת אחריות כל כך כבידה של ניהול עצמי אל כתפי מנהלת ומזכירת בית הספר ללא מתן כלים משפטיים והגנות משפטיות לטובת אישים אלו ובני משפחתם, גובלת בהפקרות מוחלטת. (מנהלת בית הספר אביב בתל אביב, נאלצה להוציא את חסכונותיה המשפחתיים ולאסוף תרומות כדי לעמוד במטלה זו (ביטוח "ענבל" אינו מתאים להעמדות לדין מסוג זה)) הדרישות ממנהלות בתי הספר לגייס כספים נוספים לבית הספר ע"י השכרת חדרים, איסוף תרומות וניהול כוח אדם נוסף (מבלי שהוכשרו לכך), בביצוע פעולות אלו עלולות מנהלות ומזכירות בתי הספר לעבור על אין סוף עבירות פליליות כולל הלבנת הון וניהול כספי טרור !!!

  1. חוסר בכוח אדם מיומן

העומס הרב המוטל על מנהלת בית הספר (ראה דוח המחקר שהוגש למדען הראשי של משרד החינוך ע"י פרופ' יזהר אופלטקה מאוניברסיטת תל אביב)  אינו נותן בידה את הזמן המספיק והמתאים לניהול בית ספר בניהול עצמי, מזכירת בית הספר הבודדת שאינה מנהלת חשבונות מוסמכת, אשר גם זמנה עמוס, גם ללא הניהול העצמי, אינה מסוגלת לעזור בניהול עצמי של מיליוני ₪.
בשונה מאוד מבתי הספר העל יסודיים, בהם המנהל מוקף בצוות רחב של אנשי מקצוע, בית הספר היסודי מנוהל ע"י מנהלת אחת ומזכירה אחת, הוספת משימה כל קשה של ניהול עצמי מסכנת את תלמידי בית הספר גם ברמה הבטיחותית וגם ברמה הפדגוגית.

  1. התנהלות וביצוע

אנו מוחים נמרצות על צורת ההתנהלות והכנסת הניהול העצמי אל בתי הספר, התחיל בדוח מבקר המדינה על ניהול עצמי כושל, המשיך בהחלטת הממשלה על פיילוט במספר בתי הספר ומסתיים בצורה של חקיקה משנית בחוק  רשויות מקומיות. מהלך כ"כ דרמטי של עתיד החינוך במדינת ישראל אמור להיות בחקיקה ראשית על אף הביצוע בשטח בניגוד לכל חוק וסדר.

בתי הספר, לדעתנו, אמורים להתנהל בצורה שקופה ובטוחה, ע"י כוח אדם מתאים, בהגדרת התאגדות חוקית (עמותה או תאגיד).

בכבוד רב, איציק בלוי

גב לחינוך – העורף של מנהלי בתי הספר

העתק:

מבקר המדינה

מנכ"ל משרד החינוך

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Leave a Reply