לא להעסקה פוגענית בתחבורה ציבורית בחוק השבת

הצעת חוק השבת, שמתירה תחבורה ציבורית בשבת, לא מגדירה מהי תחבורה ציבורית, אינה מתייחסת למעמד חברות התחבורה ומתעדפת העסקה לא הוגנת בתחום. להלן מכתב של נמרוד זליגמן לח"כים המקדמים את הצעת חוק השבת

 לכבוד

ח"כ….

הנידון: חוסר העקביות ביחס למעמד חברות התחבורה הציבורית בחוק הצעת חוק השבת, התשע"ו–2016 פ/3340/20  בקידומך

א.ג.נ.

שלום רב,

קודם כל אני תומך בתחבורה ציבורית הוגנת בשבת ובחג.

בעירי, נצרת עילית ובנצרת השכנה, יש תחבורה ציבורית בשבת בעיר ועד למטרופולין חיפה כבר היום, המופעלת בידי 3 חברות שונות.

אני מסתכל על החוק הזה, שבאמת עושה צעד חשוב ברמת החירות. ושואל מהי הסיבה שבחוק לא נהוגה עקביות בנוגע למעמד חברות התחבורה הציבורית בהפעלת קווי התחבורה בשבת. עקביות זו חשובה,  מנקודת מבט של הגנה על עובדי התחבורה הציבורית ושמירה על בטיחות הנוסעים. תוקף לחשיבות זו, ניתן להכיר באמצעות הפיקוח שמפעילים ארגוני העובדים היציגים בחברות התחבורה הציבורית, אלו מהווים עוגן בהעלאת מעמדה של התחבורה הציבורית בישראל, תוך כדי בירור סוגיות בטיחות כגון – כשירות נהגים, כשירות כלי רכב, ומענה לצרכים העולים מהשטח.

בטוחני שנסכים כי חירות התנועה בשבת, אינה צריכה לעמוד כנגד חירות העובדים למקום עבודה הוגן, בשכר הוגן והתנאים הוגנים. נקודת מוצא לכללים אלו היא במסגרת חוזה העסקה בחברת תחבורה ציבורית, ולא בשאטלים או מוניות שירות. ר"ל, חוק זה מתעדף העסקה בשבת שאינה הוגנת ואינה במסגרת ענף התחבורה הציבורית.

אני אדגים את חוסר העקביות בחוק:

  •  בדברי ההסבר לחוק מצויין: "הצעת החוק מסדירה את שלל הסוגיות הנוגעות לשבת כיום המנוחה בזיקה לשבוע העבודה הישראלי, ובכלל זה את … התחבורה הציבורית ואת המסחר."
  • תחת סעיף הגדרות – לא מצויינת הגדרה לתחבורה ציבורית וכן לא מובא לעניין זה הגדרה של מהי תחבורה ציבורית לפי תקנות משרד התחבורה.
  • בסעיף 6.א. להצעת החוק מצויין בפירוש "רשות מקומית רשאית להפעיל בשבת קווי תחבורה ציבורית בתחומיה".
  • בסעיף 6.ב. מצויין "רשות מקומית תהיה רשאית להפעיל בליל שישי קווי תחבורה אל מוקדי בילוי וחזרה מהם." לא מצויין תחבורה ציבורית.
  • בסעיפים 6.ה. ו6.ו. מצויין כי "תתאפשר הפעלת קווי תחבורה בינעירונית בין ריכוזי אוכלוסייה, ובין אלה לבין אתרי תרבות, פנאי ובילוי מרכזיים. שר התחבורה, באישור ועדת הפנים של הכנסת, יתקין תקנות לרישוי קווי תחבורה בינעירונית שיפעלו בשבת." שוב, לא מצויין תחבורה ציבורית.

אבקשכם, לפעול לכך שפתרונות התחבורה בשבת יהיו בכפוף לענף התחבורה הציבורית, כדי להימנע כמה שאפשר מהעסקה פוגענית של נהגים וכל הדרוש לקיום תחבורה ציבורית הוגנת ברמה גבוהה בשבת ובחג.

נוסח החוק שפורסם, אליו התייחסתי

http://mishmar.org.il/page.php?p=19292

​העתקים: חה"כ מיקי זוהר, חה"כ מנואל טרכטנברג, חה"כ רחל עזריה, חה"כ אלעזר שטרן, חה"כ דב חנין, יושב-ראש ועדת משנה לתחבורה ציבורית, חה"כ איתן כבל, יו"ר ועדת הכלכלה, חה"כ שלי יחימוביץ', מתמודדת לראשות הסתדרות העובדים החדשה, עמי וטורי, חבר הנהגת ארגון כוח לעובדים

Tags: , , ,

Leave a Reply