איכות השלטון בעתירה לבג"ץ: להורות על חקירת חשד לביצוע עבירות במסגרת "פרשה 2000"

התנועה לאיכות השלטון עתרה ב-22 במרץ לבג"ץ כנגד הממונה על ההגבלים העסקיים, היועמ"ש וראש הממשלה, בבקשה למתן צו על תנאי לחקירת חשד לביצוע עבירות מתחום ההגבלים העסקיים בפרשת שיחות נתניהו-מוזס ("פרשה 2000")

עם פרסום תוכן המגעים והשיחות בין מר נתניהו למר נוני מוזס במסגרת "פרשה 2000", לפני למעלה מחודשיים, פנתה התנועה לממונה על ההגבלים העסקיים (ולאחר מכן גם ליועמ"ש) בדרישה לחקור עבירות מתחום ההגבלים העסקיים, הכרוכות, על פי החשש, בפרשה זו. זאת, מאחר שמטרת אותן שיחות אשר התקיימו, לכאורה, בין ראש הממשלה למו"ל ידיעות אחרונות, הייתה להביא להחלשת התחרות בין שני גופי תקשורת מרכזיים בשוק התקשורת בישראל ('ידיעות אחרונות' ו'ישראל היום') באופן העולה על פניו כדי עבירה ו/או עבירה נגזרת מתחום ההגבלים העסקיים.

כמו כן מבקשת התנועה מבית המשפט להוציא צו ביניים המורה ליועמ"ש להימנע מקבלת החלטה סופית בעניין הגשת או אי-הגשת כתבי אישום כנגד מי מהמעורבים במסגרת "פרשה 2000", וזאת עד אשר העתירה תתברר ותוכרע.

הפרסומים ביחס לפרשת "2000" מעלים, על פני הדברים, חשד לביצוע של עבירות מתחום ההגבלים העסקיים – ובין היתר: הסדר כובל, ניסיון, סיוע או שידול לעריכת הסדר כובל, קשירת קשר לביצוע פשע, ועבירות נוספות מתחום הפגיעה בתחרות – מצד מי מבין הצדדים למגעים. ייתכן כי קיימות ראיות נוספות, אשר לא פורסמו, המעלות חשדות מסוג זה ביחס לגורמים נוספים במערכות השונות.

בעתירה צוין כי הראיות שפורסמו לציבור חלקיות, אך אין ספק בדבר קיומם של מגעים שמטרתם הגבלת התחרות בשוק התקשורת; וכמו כן קיימות מספר אינדיקציות לכך שהתקיים ממשק בין ראש הממשלה ל'ישראל היום' סביב המגעים וסביב חקיקת חוק ישראל היום, באופן שמגביר את החשש לביצוע עבירות כאמור. הראיות המלאות מצויות בפני גורמי האכיפה, ויש הכרח לקיים חקירה יסודית של החשדות המתוארים, על ידי חוקרים המתמחים בתחום ההגבלים העסקיים.

 

בעתירה הודגש כי על אף הראיות שהונחו בפני הממונה על ההגבלים העסקיים והיועמ"ש בעניין זה, השניים נמנעים וממאנים לקבל את ההחלטה אשר חובה עליהם לקבל ולהורות על חקירת חשדות אלו. הימנעותם זו נעדרת סבירות במידה קיצונית, ויוצרת פגיעה קשה בהליך הפלילי, באמון הציבור ברשויות אכיפת החוק ובאינטרס הציבורי הרחב.

מעמדם הציבורי הגבוה של הגורמים המעורבים ב"פרשה 2000", והנזק העצום שפרסום תוכן המגעים הסב לאמון הציבור במערכת הדמוקרטית ובמניעיהם של המשתתפים בה, לאחר שנחשפה לעיני כל מציאות של "יד רוחצת יד" בלב הממשק בין הממשל לתקשורת – מטילים על הממונה על ההגבלים העסקיים ועל היועמ"ש את האחריות והחובה לפעול במהירות הנדרשת לשם השבת אמון הציבור במוסדות הממשל, תוך מיצוי הדין עם המעורבים בפרשה באופן שוויוני ותוך בחינת כל הכיוונים והחשדות הרלוונטיים.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Leave a Reply