חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

התנועה לאיכות השלטון: להפסיק את הדיונים בהצעת חוק הגליל

נושאים כלכלה ותקציב, משפט ופלילים ב 20.03.17 0:51

התנועה לאיכות השלטון קוראת ליו"ר הכנסת להורות על הפסקת הדיונים בהצעת חוק הגליל בשל הליך לא תקין הסותר את חוק-יסוד: משק המדינה

לקראת הדיון ביום שני, ה-20.3.17, בוועדת הכנסת, בדבר הצעת החוק להארכת תוקף חוק הגליל, התנועה לאיכות השלטון קוראת ליו"ר הכנסת להורות על הפסקת הדיונים בהצעת החוק ועל הסרתה מסדר היום של הכנסת, לאחר שזו לא עברה בקריאה ראשונה. זאת, כיוון שהצעת החוק מהווה הצעת חוק תקציבית הדורשת קולותיהם של 50 חברי כנסת לפחות בקריאה ראשונה ולא 28 בלבד כפי שהצביעו ביום 30.1.17.

ביום 30.1.2017 עברה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת הצעת חוק פרטית להארכת תוקפו של "חוק הגליל", הקובע הסדר העברת תשלומי סובסידיה לחקלאים בענף הלול, מגדלי פטמים וביצי מאכל, המתגוררים ביישובי הגליל. בהמשך הליכי החקיקה, ניסו מספר חברי כנסת להרחיב את הצעת החוק ולעגן דרכה מסלול לא שייך ונעדר בסיס חוקי בשם "חלף פטם", אשר מופעל על ידי משרד החקלאות ומעניק סובסידיות מהמדינה לאנשים אשר עסקו בעבר בגידול פטם אף אם חדלו לעשות זאת, מסיבות עלומות ומפוקפקות. לעמדת התנועה, בהעברת הצעת החוק בקריאה הראשונה נפל פגם ויש להורות על הפסקת קידומה, וזאת מהטעמים הבאים.

סעיף 3ג לחוק-יסוד: משק המדינה מגדיר "הצעת חוק תקציבית" כהצעת חוק שעומדת בשלושה תנאים מצטברים: הוגשה שלא בידי הממשלה; בביצועה כרוכה עלות תקציבית של 6,027,309 שקלים חדשים או יותר בשנת תקציב; והממשלה לא נתנה הסכמתה לעלות התקציבית של הצעת החוק. במידה שהצעת חוק עומדת בשלושת תנאים אלו, קובע הסעיף כי יש להעבירה ברוב מיוחד של 50 חברי כנסת לפחות.

בהצעת החוק להארכת תוקף חוק הגליל מתקיימים ללא ספק שני התנאים הראשונים – אכן מדובר בהצעת חוק פרטית שלא הוגשה על ידי הממשלה,  ועלות יישומה, לכל הדעת, גבוהה בהרבה מהרף לקביעה לפיה הצעת חוק היא תקציבית. באשר לתנאי האחרון, לפיו נדרשת הסכמה ממשלתית לעלות התקציבית של הצעת החוק, נראה בבירור כי טרם הקריאה הראשונה הממשלה לא נתנה הסכמתה לעלות זאת.

לפי נוסח החלטת ממשלה 2297, אשר תיקפה החלטה של ועדת השרים לחקיקה נכתב כי הממשלה מאשרת תמיכה בחוק בקריאה הטרומית בלבד, כאשר המשך הליכי החקיקה מותנה בהקמת צוות בין – משרדי אשר יבחן את נוסח החוק. החלטה זו מוכיחה כי וועדת השרים ובעקבותיה הממשלה, ראו בהקמת הצוות הבינמשרדי ופעילותו כצעד מהותי בדרך לחקיקת החוק החדש, ולא כצעד טכני בלבד, וכן תולה את הסכמת הממשלה לכל הליך חקיקתי נוסף בהסכמתו.

מאז החלטת הממשלה הראשונה בעניין התמיכה בהצעת החוק בשלב הקריאה הטרומית, לא התקבלה שום החלטת ממשלה נוספת בעניין ולא ניתנה הסכמה מטעמה כנדרש לפי החלטת וועדת השרים. החלטת וועדת הכספים להעלאת החוק לקריאה ראשונה, בתמיכת ששה חברי כנסת בלבד, אינה מהווה תחליף להחלטת ממשלה בנושא, וסותרת את הסכמת ועדת השרים האמורה, ובכך בוודאי לא מהווה הסכמת הממשלה לנושא.

כיוון שהממשלה לא נתנה הסכמתה להצעת החוק במתכונת הנוכחית, הושלם התנאי האחרון ולכן הצעת החוק להארכת חוק הגליל מהווה הצעת חוק תקציבית בהתאם לחוק-יסוד: משק המדינה.

כאמור, בקריאה הראשונה שהתקיימה ביום 30.1.17 הצביעו 28 חברי-כנסת בלבד בעד הצעת החוק וכיוון שעליה להיות מאושרת על ידי 50 חברי-כנסת, בזאת הצעת החוק נפלה. לפי תקנון הכנסת, החל מיום זה אין לדון בכנסת בהצעת חוק זהה או דומה בעיקרה למשך ששה חודשים. לכן, אנו קוראים בזאת להפסיק לאלתר את הדיונים בכנסת על הצעת החוק להארכת חוק הגליל, לפחות לפרק הזמן המוגדר לכך בתקנון הכנסת, שכן היא סותרת את חוק-יסוד: משק המדינה.

ובאותו עניין:

התנועה לאיכות השלטון קוראת לחברי ועדת הכנסת לעצור את המחטף החקיקתי שבהכנסת נושא חדש של עיגון מסלול סובסידיות חסר בסיס חוקי שמעניק לקבוצת אנשים מצומצמת, אשר נכללו בשנות ה-90 ברשימת מגדלי פטם, ואשר כיום אינם עוסקים בגידול פטם ואף חלקם העבירו את "זכאותם" ליורשיהם או לאחרים, לתוך הצעת החוק המבקשת להאריך את תוקפו של "חוק הגליל".

ביום 17.1.2017 עברה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת הצעת חוק פרטית להארכת תוקפו של "חוק הגליל", הקובע הסדר העברת תשלומי סובסידיה לחקלאים בענף הלול, מגדלי פטמים וביצי מאכל, המתגוררים ביישובי הגליל. בעוד הצעת החוק המקורית, שעברה בקריאה הראשונה, כללה שורה אחת בלבד, שקבעה כי מועד סיום תוקפו יוארך מ-2017 ל-2027, הצעת החוק שהובאה בפני וועדת הכספים לצורך העברתה לקריאה שנייה ושלישית (ואשר הועברה למשתתפים כשעתיים בלבד טרם הדיון), כללה ארבעה עמודים מלאים, וניסיון לבצע מחטף חקיקתי של ממש, בעיגון מסלול מפוקפק, נפרד וחיצוני לחוק המכונה מסלול "חלף פטם".

מסלול "חלף פטם" הוא הסדר אשר נעדר כל קשר לחוק הגליל, מעולם לא היה קשור להסדרים שנוצרו מכוח החוקונעדר כל בסיס חוקי באופן כללי. המסלול, אשר מופעל על ידי משרד החקלאות, קובע כי מגדלי פטם אשר נכללו כמקבלי סובסידיות לפי מכסה שנקבעה להם בשנת 1996, ימשיכו לקבל סובסידיות מהמדינה, אף אם הפסיקו להגשים את מטרות החוק וחדלו מלגדל פטם. כך, למעשה, מעניקה המדינה "מתנות" בסכומים של כ-30,000 ₪ בשנה בממוצע לכל משק הכלול ב"הסדר", ללא תכלית ברורה וללא קשר לתחום עיסוקם.

תקנון הכנסת קובע, כי בדיונים לקראת העלאת הצעת חוק להצבעה שנייה ושלישית במליאה, רשאית הוועדה הרלבנטית לתקן, "ללטש" ו"להשלים" פרטים, בכדי לייצר חקיקה איכותית ויעילה, אך נאסר עליה "להגניב" הסדרים שלמים ובלתי שייכים, אשר עולים כדי "נושא חדש". בענייננו, הצעת החוק המקורית נעדרת כל קשר נושאי להצעת החוק החדשה, שכן מדובר בהסדרים שונים בתכלית אשר אחד מהם מיועד להעניק סובסידיות למגדלי פטם, ואילו השני מעניק כספים מסיבות עלומות לאנשים ללא כל דרישה להחזקת משק חקלאי פעיל, והלכה למעשה מהווה "כרטיס פיס זוכה", בצידו אין שום התחייבות, בסכום של עוד מאה אלף ₪ לכל משק.

על כן, התנועה קוראת לחברי ועדת הכנסת לא לתת יד להכנסתו של מסלול "חלף פטם" לחוק הגליל "בדלת האחורית", ולמנוע מחטף אשר עומד בניגוד מוחלט לאינטרס הציבורי ולכל נורמה של מנהל תקין.

הודעות מאת התנועה לאיכות השלטון

נערך על ידי דליה
תגיות: , , ,

תגובה אחת

 1. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

  יצחון! אחרי מאבק ארוך של התנועה, אתמול הכנסת שמה סוף להסדר ההזוי בו המדינה חילקה מיליוני שקלים בשנה לחקלאים עבור זכותם שלא לגדל עוף!
  הכנסת אישרה אתמול עדכון לחוק הגליל, שמעניק סובסידיות למגדלי עוף בצפון הארץ, אבל בסוף לא הכלילה בו את סעיף החלף-פטם: מדובר בסעיף שהיה אמור לעגן בחוק הסדר בן עשרים שנה, לפיו חקלאים שכבר אינם מגדלים עופות ממשיכים לקבל מהמדינה עשרות אלפי שקלים בכל שנה – כדי שיוכלו להמשיך, ובכן, לא לגדל עופות.
  בפשרה שהושגה בזכות ההסתייגויות שהגישו חברי הכנסת רוזנטל וגליק, בשנה הבאה יוענקו סובסידיות חד פעמיות בשווי של שלוש שנים, והחל משנת 2021 רק מי שיחזיק במשק עופות פעיל יהיה זכאי למענק. ובמילים אחרות: בשעה טובה המדינה מפסיקה לשלם לחקלאים-לשעבר עבור זכותם שלא לעבוד.
  בהזמנות זו אנחנו רוצים להגיד כל הכבוד ענק לח"כ מיקי רוזנטל שהוביל את המאבק בכנסת מתחילתו, ולח"כ Yehudah Glick שברגע הקריטי יצא נגד המשמעת הסיעתית באומץ לב פוליטי בלתי רגיל, כדי לעשות מה את שנכון וצודק. בנוסף חשוב לנו להודות גם לכם הגולשים, על שעזרתם לנו להפיץ את דבר המאבק ברשת ועל שהפגזתם במיילים את חברי וועדת הכספים והכנסת – הלחץ הציבורי עבד!
  מהפייסבוק של התנועה לאיכות השלטון מ-23 במרץ בצהריים

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.