סידוק ההידראולי (פְרַקִינג) והשפעותיו על מקורות המים – פרק שני ואחרון

אמנון פורטוגלי מזכיר לנו את ההשפעות האפשריות של הפקת נפט בשיטת הסידוק ההידראולי, בעקבות דיונים שהתקיימו בועדת הטכנולוגיה של הכנסת (ועדת משנה לבחינה ומעקב)

דו"ח הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה

[בוקסה=58866]סיניה נתניהו, המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה, הגדירה היטב את המגבלות של דו"ח הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה לדיון שהתקיים בוועדה:

 • הדוח מאוד מוגבל להשפעות של הסידוק ההידראולי על מקורות המים.
 • בארה"ב יש 'התנהלות פיראטית' סביב הקידוחים, ויש גם היעדר ניהול קפדני בשטח של קידוחים. ×–×” לא יקרה בהכרח בישראל, שבה הדברים מאוד מפוקחים, מאוד מתנהלים כמו שצריך.
 • הזכויות על הקרקע בארצות הברית שונות מהזכויות על הקרקע במדינת ישראל. בארצות הברית הרבה פעמים הבעלות על הקרקע ועל המשאבים מתחת לקרקע היא פרטית.

לדברי סיניה נתניהו, הדוח לא עושה לפחות את חמשת הדברים הבאים:

 • הוא לא נועד ואינו נותן רשימה של תיעוד מלא של כל ההשפעות של סידוק הידראולי. יש השפעות אחרות שלאו דווקא קשורות במים.
 • הדוח אינו מהווה הערכת סיכונים או הערכה על השפעות על בריאות האדם או חשיפה של אנשים כתוצאה מפעילות של הסידוק ההידראולי.
 • הדוח אינו מתייחס לאתר ספציפי, ולכן לכל אתר ספציפי בישראל, אנחנו נצטרך ללמוד אותו לגופו של עניין.
 • הדוח אינו מזהה ואינו מעריך פרקטיקות ניהוליות מיטביות והוא גם לא מזהה או מעריך חלופות של מדיניות.
 • הדוח לא בא לקבוע, הוא שם את הממצאים על השולחן וקובעי המדיניות יצטרכו להסיק מסקנות ממנו.

סיניה נתניהו מדברת על  ארבע מסקנות ראשיות מהדוח:

 • סידוק הידראולי יכול להשפיע על מקורות מים לשתייה תחת נסיבות מסוימות, עם דגש על מסוימות, אי אפשר להגיד שזה דבר גורף.  תיאורטית וגם אמפירית הסידוק ההידראולי השפיע, היו מקרים שהראו שסידוק הידראולי השפיע על מקורות מים, אבל בדרך כלל ×–×” ×”×™×” שולי.
 • הדוגמאות להשפעה על מקורות המים זוהו בכל השלבים של שימוש במים בסידוק ההידראולי.  המשמעות היא שאנחנו לא יכולים להתרכז רק בחלק מהתהליך.  בכל חמשת התהליכים של שימוש במים לסידוק הידראולי, מקורות המים, השפכים, הכימיקלים, הטיפול בשפכים, הסילוק שלהם וכו', בכל אחד מהם אפשר לראות דוגמה של השפעה על מקורות המים.
 • השפעות של סידוק הידראולי יכולות להיות על התדירות ועל החומרה של זיהום מקורות המים. ×–×” תלוי בהרכב ובפעילות של תהליך הסידוק, ובגורמים מקומיים ואזוריים, בהידרוגיאולוגיה המקומית או האזורית. אם יש או אין מים, ניהול השפכים וכו' וכו'.
 • יש פערי נתונים מובהקים ואי ודאות ובגלל ×–×” אין יכולת לכמת את היקף או את תדירות ההשפעות ברחבי המדינה. כלומר אין אפשרות לומר אמירה מוחלטת.

שישה תרחישים
דו"ח הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה מציין שישה תרחישים שלטענתם הם היותר סבירים מבחינת תדירות וחומרת ההשפעה, הפוטנציאלית לפחות, בהם הם מציעים להתרכז.

 • שאיבת מים עבור שימוש בסידוק הידראולי, בזמנים ובמקומות עם זמינות נמוכה של מים, בייחוד באזורים עם מקורות מי תהום מוגבלים או מידלדלים, צריך לשים לב לעניין ×”×–×”. אם אין זמינות של מים, יש לשקול שוב מה עושים כאן.
 • ההזרקה של נוזלי הסידוק ההידראולי. כאן הבעייה היא בבארות שנקדחו ללא מה שבדו"×— קוראים לו אינטגריטי מכני. כאן צריך להיזהר שמי הסידוק האלה לא יגיעו למי תהום. מדובר על קידוחים רבים בארה"ב  שנעשו באופן פיראטי, ששם צפויות או שכבר יש בעיות.
 • לגבי השפכים של הנוזל ההידראולי ששואבים אחרי הסידוק ההידראולי בחזרה מהבאר. יש לשים לב כאשר מדובר בנפחים מאוד גדולים, במאות או אלפי ליטרים, או בריכוזים גבוהים של כימיקלים שעלולים להגיע למי תהום או למים עיליים.
 • יש לעתים בארות ייעודיות שמחדירים לתוכם את השפכים כאן צריך להיזהר מהחדרת נוזלים ישירות למי תהום, לשים לב, גם במקרים האלה, שזה לא ×™×’×™×¢ למי התהום.
 • הזרמת שפכים שלא טופלו כנדרש אל מקורות מים עיליים, צריך למנוע את ×–×” בכלל.
 • שפיכה או אחסון של שפכים במאגר לא מדופן שיכולים לגרום בסופו של דבר לזיהום של מי תהום.

סיכום
הסוכנות להגנת הסביבה בארה"ב מצאה ראיות לכך ש-fracking תרם לזיהום מי השתייה בכל שלבי תהליך הסידוק ההידראולי: רכישת מים לשימוש בתהליך הסידוק, ערבוב המים עם תוספים כימיים כדי ליצור נוזלי סידוק, הזרקת הנוזלים הכימיים לתת הקרקע,  איסוף השפכים שזורמים מתוך הבארות לאחר תהליך הסידוק, ואחסון השפכים.
אלא שראיות אלו אינן נתמכות באופן כמותי.

יש גם מחקרים, כמו לדוגמה של אבנר ונגוש, שמצאו זיהומים קונקרטיים במקורות מים בארה"ב כתוצאה מפעילות פרקינג.

בארה"ב נקדחו עד היום כמיליון קידוחים בטכנולוגיה של סידוק הדראולי. לא נראה לי שיש  עדויות על בעיות זיהום מים בסדרי גודל משמעותיים.  אם היו בעיות סיסטמיות משמעותיות היינו שומעים על כך הרבה יותר ורוב העדויות המובאות לכך הינן אקראיות, קיצוניות ואינן נתמכות כמותית.
זיהום מי השתייה המיוחס לתהליכי הפקת נפט וגז מפצלים בטכנולוגית סידוק הידראולי אינו נפוץ ואינו מערכתי.

http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press310117-ddd.aspx
https://cfpub.epa.gov/ncea/hfstudy/recordisplay.cfm?deid=332990
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-12/documents/hfdwa_executive_summary.pdf

http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Science/Pages/CommitteeProtocols.aspx

הפקת ×’×– מפצלי ×’×– – מהפיכת האנרגיה העולמית

מהפכת פצלי הנפט בעולם האנרגיה


http://www.ogfj.com/articles/print/volume-13/issue-12/features/improved-drilling-completion-and-breakeven-price.html
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es405118y

אמנון פורטוגלי הוא חוקר במרכז חזן במכון ון-ליר

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Leave a Reply