המצוקה התקציבית בבתי-האבות הסיעודיים

מאחורי פרשת ההתעללות בבית האבות הסיעודי עומדת אלימות ממוסדת. המעשים הנפשעים שנעשו במחשכים והוצגו בתחקיר ערוץ 2 ראויים לחקירה משטרתית, אך חשוב גם לחקור את הזנחתם הפושעת של בתי האבות הסיעודיים, שנעשית כבר שנים לאור יום

מאת טל כרמון  

בבתי האבות הסיעודיים מאושפזים כ-22,000 קשישים. מבחינת תקנים, התקן הוא 12 אנשי צוות ל-36 דיירים. המצב הקשה שראינו בתחקירים שונים בשבועות האחרונים הוא שיקוף של שתי בעיות מרכזיות.

משרד הבריאות הוא שקובע את רמת ההשקעה המינימלית ליום אשפוז בבית אבות סיעודי באמצעות המכרזים שהוא מפרסם מידי שנה. הבעיה הראשונה שגורמת למחסור מתמיד בתחום, היא הפער בין התעריף, שקבע משרד הבריאות ליום אשפוז סיעודי, לבין העלות שלו בפועל: בעוד התעריף של משרד הבריאות עומד על 400 שקלים ליום אשפוז, העלות שלו בפועל, לפי איגוד בתי האבות (א.ב.א), עומדת על כ-550 שקלים, פער של 150 שקלים.

התעריף היומי הוא הסכום על פיו מתכווננת כל המערכת הכלכלית המממנת של אשפוז המטופל במוסד הסיעודי. לפי התעריף מחושבת ההשתתפות העצמית של המטופל, התשלום מהביטוח הסיעודי שיש לו (אם יש לו), השתתפות הביטוח הלאומי, השתתפות הרשות המקומית במקרים מסוימים והשתתפות משרד הבריאות. כל המערכת הזו משלימה את הסכום המשולם עבור יום אשפוז לכ-400 ש"ח. אבל העלות האמתית, ועוד יותר מכך, העלות הנדרשת כדי לעמוד בכל הדרישות, המוצדקות בפני עצמן, של משרד הבריאות מבתי האבות הסיעודיים, היא כ-550 ש"ח ביום.

בסך הכל, יוצר פער זה מחסור מצרפי של 400 מיליון שקלים לשנה. גם במכרז שהוציא משרד הבריאות השנה יש פערים מסוג זה. כרגע המכרז הוקפא מכיוון שארגון א.ב.א פנה לבית המשפט. הטענות המרכזיות נגד המכרז הם שמשרד הבריאות כושל במספר פרמטרים עיקריים: חוסר שקיפות, חוסר שיתוף פעולה וקביעת תעריפים נמוכה ללא אסמכתאות. במכרז האחרון שיצא משרד הבריאות הוסיף כמה שקלים בודדים לתעריף בעוד שמבחינת דרישות, המשרד הוסיף דרישות סף שעלותן מוערכת בכ-180 שקלים. כך שלמעשה, הפער בין התעריף לעלות צפוי לצמוח עוד יותר.

הבעיה השנייה היא סוגיית כוח האדם. בבתי האבות מועסקים כ-10,000 מטפלים. בוועדות שונות בכנסת שדנו בנושא הזה, חזרו ואמרו אנשי מקצוע מהתחום שיש מחסור של כ-5,000 עובדים עם הכשרה לעסוק בתחום הזה. כלומר כרגע מועסקים בבתי אבות 5,000 אנשים שאינם מוסמכים לעבודה סיעודית בבתי אבות.

להמשך קריאה

Tags: , , ,

Leave a Reply