התנועה לאיכות השלטון עתרה נגד משרד האוצר על מניית הזהב של כיל

התנועה לאיכות השלטון בעתירת חופש מידע בבקשה לקבל דוח בדיקה בעניין הפרות, לכאורה, של תנאי מניית הזהב של המדינה בחברת "כימיקלים לישראל"

[בוקסה=41577]התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים כנגד משרד האוצר בעניין  הפרתם לכאורה של תנאי מניית הזהב ע"י חברת כי"ל וחברות הבת שלה. התנועה מבקשת מבית המשפט להורות למשרד האוצר למסור לידיה דוח בדיקה שנערך באגף החשב הכללי בעניין הפרות כנ"ל, בכי"ל ובחברות אחרות שבהן יש למדינה מניית זהב.

בעת הפרטת כי"ל הונפקו בה (ובחברות הבת שלה) מניות מדינה מיוחדות, המכונות "מניות זהב", אשר מטרתן להגן על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל במשאבי הטבע שהחברה מנהלת ומפתחת. בין היתר, תנאי מניית הזהב נועדו לשמור על מרכז עסקי החברה בישראל, לפקח על שליטת החברה באוצרות הטבע שהופקדו בידיה ולמנוע השתלטות גורמים עוינים על החברה.

בשנים האחרונות החלו להצטבר אינדיקציות העשויות להצביע על הפרת תנאי מניית הזהב על ידי כי"ל. במקביל, המדינה החלה להיערך לתום תקופת הזיכיון של מפעלי ים המלח (אחת מחברות הבת של כי"ל) בעוד מספר שנים, ובמסגרת זו נערך באגף החשב הכללי דוח בדיקה בעניין הפרות לכאורה של תנאי מניית הזהב על ידי כי"ל. מסמך זה עומד במרכז עתירת התנועה.

ביסוד בקשת המידע עומד אינטרס ציבורי מן המדרגה הראשונה: הצורך לחשוף דו"ח שעניינו קיומן של הפרות לכאורה של תנאי מניית הזהב, אשר העמידו בסיכון את האינטרסים החיוניים של המדינה. חשיפת המידע נדרשת בפרט כאשר בתקופה הקרובה אמורה להתקבל החלטה בנוגע לעתיד הזיכיון, שכן ככל שאכן בוצעו הפרות יש להבטיח כי הן תילקחנה בחשבון בהחלטה זו. עוצמתו של האינטרס הציבורי עולה ביתר שאת מקום שלהקצאת הזיכיון משמעויות כלכליות אדירות, והנכס נשוא הזיכיון – קניינו של הציבור הוא.

התנועה מדגישה בפני בית המשפט כי משרד האוצר לא טרח בשום שלב להכחיש אינטרס זה, לא כל שכן להציב כנגדו אינטרס הופכי, ואף לא טען כי המידע המבוקש אינו מצוי בידו – אלא פשוט התעלם מבקשת המידע ומתזכורות חוזרות ונשנות ששלחה התנועה. התנועה סבורה כי נוכח חשיבותו ואופיו הציבורי המובהק של המידע המבוקש, מן הראוי שמידע זה יובא בהקדם לידיעת הציבור – אשר המידע שייך לו.

הודעה מאת רות מרגולין דוברת התנועה לאיכות השלטון

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

One Response to “התנועה לאיכות השלטון עתרה נגד משרד האוצר על מניית הזהב של כיל”

 1. מיכאל לינדנבאום הגיב:

  מי שלא דורש הלאמה חוזרת של משאבי האומה שהופרטו ונשדדו ,שלא יתפלא שכל המערכת השלטונית עובדת לטובת הגנגסטרים של ההפרטה נגד האינטרסים של 8.5 מליוןישראלים.

  הדבר נכון לגבי כל השוד הגדול המתבצע מאז שנות השמונים.
  מי שדורש "תיקונים והשלמות" ,אבל נשאר לגמרי בתוך ההגיון הניאו-ליבראלי של גנגסטריזם דרך הפוליטיקה,הופך,בסופו של דבר למשת"פ של פושעי ההפרטה.
  ולשומע ינעם.
  כל המנגנון השלטוני והפוליטי שנתן ונותן את עושר המדינה לידי פלוטוקרטייה,מסיים בהשתעבדות לאלה שקיבלו במתנה את מפתח הזהב של עושר המדינה.
  אומה של קבצנים מרצון.

Leave a Reply