איכות השלטון לוועדת המינויים: לא למינוי יאיר שמיר ליו"ר התעשייה האווירית

התנועה לאיכות השלטון פנתה ביום א' 5 בפברואר לוועדה לבחינת מינויים בכירים בשירות הציבורי בקריאה שלא למנות את יאיר שמיר ליו"ר התעשייה האווירית: "מקווים כי טובת הציבור תשמר… ותמנע פגיעה אנושה באמון הציבור במערכת השלטונית ובדך קבלת ההחלטות"

נוכח פרסומים חדשים מהם עולה כי הוועדה לבחינת מינויים בכירים בשירות הציבורי עתידה לדון במינויו של יאיר שמיר לתפקיד יו"ר התעשייה האווירית, פנתה התנועה לאיכות השלטון לוועדת המינויים במכתב והציגה עמדתה, לפיה החלטת ממשלה זו סותרת באופן מובהק את תכלית הוראות חוק החברות הממשלתיות, ואת הפסיקה הנלווית אליה, אשר נועדו לוודא כי מי שימונה לתפקיד בכיר בחברה ממשלתית יהיה נקי מניגודי עניינים ויהיה האדם המתאים ביותר לתפקיד מבחינה מקצועית.

לא זו אף זו, החלטת ממשלה זו פוגעת פגיעה קשה בשיקול דעתה ובעצמאותה של ועדת המינויים ומבקשת, הלכה למעשה, לבטל את החלטותיה ולהופכה לכלי ריק שעה שכל המלצה מקצועית ואובייקטיבית שזו מקבלת יכולה להשתנות בהינף יד על ידי שרים אשר הוצהר לגביהם, על ידי מר שמיר עצמו, כי הוא בעל זיקה כלפיהם.

מינויים פוליטיים מסוג המצטייר בהליך חריג זה הוכרו כרעה חולה של השירות הציבורי, וככאלו המהווים הפרת אמון מטעם הרשות המבצעת כלפי הציבור כולו.

לפיכך, ובנסיבות אלו מבקשת התנועה לאיכות השלטון כי ועדת המינויים תמשיך לעמוד על מקצועיותה ועל עצמאות שיקול דעתה ולא לשנות מהמלצתה שלא למנות את מר שמיר ליו"ר תע"א, זאת בין היתר, על סמך המלצותיה הקודמות וכן, על סמך סוגיות נוספות שלא נשקלו במלואן כגון, היעדר מקום בדירקטוריון החברה, תפקודו של מר שמיר בכהונתו בעבר כיו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית ועוד.

כן מבקשת התנועה כי הוועדה תסמוך ידיה על פסיקתו הענפה של בית המשפט העליון, ועל כך שהחלטות הועדה הוכרו כמקצועיות ונטולות פניות, וככאלו שטובת הציבור והאינטרס הציבורי עומדים לנגד עיניה. רק כך יובטח כי מי שימונה ליו"ר תע"א יהיה האדם המתאים ביותר ורק כך תובטח ההגנה על האינטרס הציבורי שבשמירה על טוהר המידות והמינהל התקין.

הודעה מאת רות מרגולין, דוברת התנועה לאיכות השלטון

Tags: , ,

Leave a Reply