"יש דין" – עתירה לבגצ נגד העתקת עמונה לאדמות בבעלות פלסטינית

המנהל האזרחי פרסם כי מתנחלי המאחז הבלתי מורשה עמונה, שנדרשים לפנות את המאחז על פי החלטת בגצ, יעתיקו את מבני המאחז לחלקות אדמה בבעלות פלסטינית. בעלי האדמות ו"יש דין" עתרו לבגצ נגד ההחלטה

באוגוסט 2016 פרסם המנהל האזרחי מפה הכוללת 35 חלקות שנמצאות מסביב למאחז הבלתי מורשה עמונה,  חלקן במרחק מטרים ספורים ממיקומו המקורי, שנבחנת האפשרות להכריז עליהן כעל "נכסים נטושים" ולהעתיק אליהן את מבני המאחז.

בתחילת ספטמבר 2016 הגישו בעלי אדמות מסילוואד, עין יברוד וטייבה, בסיוע יש דין, את התנגדויותיהם להכרזה המוצעת בנוגע לכשני שליש מהחלקות  שנבחנו. למנהל הוצגו צילומי אוויר המוכיחים כי רובן המכריע של החלקות היו מעובדות באופן רציף בשנות ה-80' וה-90', עד להקמת המאחז. בחודשים שלאחר מכן הוגשה שורה ארוכה של התנגדויות גם לשאר החלקות שבפרסום.

המנהל לא דחה את ההתנגדויות, אולם החליט לנקוט בהליך משפטי שלא נעשה בו שימוש בעבר בעניין נכסים בגדה המערבית – פירוק שיתוף – כדי לאפשר את העברת עמונה לשלוש חלקות הסמוכות למאחז, מבלי שבעליהן הפלסטינים יוכלו להתנגד לכך.

בינואר 2017 בעלי האדמות הפלסטינים הגישו התנגדות למנהל על ההחלטה להכריז על החלקות הללו כעל נכסים נטושים וכן השגה על הכוונה לבצע בהן פירוק שותפות. לאחר שנדחתה ההשגה, בסוף חודש ינואר 2017 ראש מועצת הכפר סילוואד ובעלי האדמות בחלקות שבמתווה עתרו לבג"ץ בדרישה שבית המשפט יורה על ביטול הצו להעתקת עמונה, וכן על ביטול ההחלטה לאפשר לבצע הליך של פירוק שיתוף בשלוש החלקות. בנוסף, ביקשו העותרים מבית המשפט למנוע את ביצוע ההליך ותחילת הבנייה בחלקות עד לבירור העתירה.

בעתירה נטען כי ההחלטה לעשות שימוש בנכסים נטושים לטובת תושבי עמונה נעשתה באופן בלתי חוקי, באמתלת שווא שמדובר בצורך ציבורי דחוף. בפועל, מדובר בהפקעת אדמות פרטיות לצרכים פוליטיים של יציבות הקואליציה וכדי לפייס את תושבי עמונה. עוד נטען שהשימוש בפירוק שותפויות נעשה באופן המנוגד לחוק החל בשטחים ובאופן שפוגע בבעלי האדמות הפלסטינים.

בתגובה שהגישה המדינה לעתירה, בסוף חודש ינואר 2017, טענה כי המתווה נועד לשמור על הסדר הציבורי וכי אין חלופה מוסכמת אחרת לפינוי בדרכי שלום. "מדובר באירוע נפיץ בעל השלכות ביטחוניות החורגות מזירת הפינוי עצמה" נכתב בתגובה.

לעיון בעתירה באתר "יש דין"

הודעה שפורסמה באתר "יש דין"

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

One Response to “"יש דין" – עתירה לבגצ נגד העתקת עמונה לאדמות בבעלות פלסטינית”

  1. מערכת עבודה שחורה הגיב:

    בית המשפט קיבל את העתירה.

Leave a Reply