כנס הפורום החילוני נגד הדתה בחינוך – איך להיאבק נגד החדרת הדת לחינוך הממלכתי

הורים, מורים ואזרחים רבים נעשו מודעים לתופעת ההחדרה של תכנים וערכים דתיים לחינוך הממלכתי החילוני והחופשי. כנס שארגן הפורום החילוני עסק בדרכים בהם ניתן להיאבק נגד ההדתה בחינוך הממלכתי

מאת: דליה בלומנפלד

לוח טקסים וחומרי לימוד

בתמונה: אחד הלוחות שהוצג בכנס הפורום החילוני המביא דוגמאות לחומרים דתיים המוחדרים לחינוך הממלכתי

אולם הכנס שארגן הפורום החילוני ב-29.11.16 בתל-אביב נגד תופעת ההדתה בחינוך הממלכתי היה גדוש ומלא עד אפס מקום. מעל לכ-500 איש ישבו על כסאות, מדרגות, על הרצפה, רבים מהנוכחים הצטופפו בעמידה בצידי האולם. ריבוי הנוכחים מעיד על מודעות לתופעה של החדרת ערכים דתיים לחינוך הממלכתי החילוני בטבעו, ועל הצורך לפעול נגדה.

הפורום החילוני שהוקם על-ידי רם פרומן, המשמש יו"ר העמותה, הוא תגובה לתהליך ההדתה שכופה משרד החינוך על החינוך הממלכתי החילוני.  התהליך מתבצע ללא הסכמה ציבורית, ללא דיון ציבורי, מעל ראשי הורים ומורים. פתיחותו של החינוך הממלכתי הפכה לו לרועץ. שר החינוך עושה בו כבשלו. הפורום החילוני רואה בהתנהלות זו של משרד החינוך את שבירת הסטטוס קוו בענייני חינוך.

בכניסה לאולם הכנס הוצבו לוחות ובהם דוגמאות לתכנים דתיים המוכנסים לבתי-הספר הממלכתיים. בלוח שריכז את נושא הטקסים וחומרי הלימוד מובאות דוגמאות אלה:

 • הזמנה לאירוע קבלת ספר תורה בבי"ס ממלכתי אבן יהודה
 • טקס מתן תורה בפתח-תקווה
 • הפרשת חלה בבי"ס ממלכתי ראשל"צ
 • הזמנה של הרב בלר לכבוד שבת הגדולה. הרב מזמין את משפחות התלמידים בתיכון אוסטרובסקי ברעננה לסעודת ליל שישי בפטיו של בית-הספר
 • בתיכון מטרו ווסט ברעננה לבנות השירות הלאומי, שלהן חדר קבוע משלהן, מופיעה ברכה לראש השנה שכותרתה: "ראש השנה הוא הזדמנות שאלוקים נותן לנו לעשות שינוי".

בכנס הופיעו כתשעה דוברים והם חשפו בדבריהם את הבעיה של החינוך הממלכתי שמחדירים לתוכו תכנים וערכים של הציונות הדתית. הם העלו הצעות להתמודדות נגד התופעה.

מה הבעיה? החדרת ערכים דתיים לחינוך הממלכתי -הדתה

חינוך ממלכתי מטבעו הוא חינוך המעורר לחשיבה ביקורתית ולחקירה, מחנך לערכים של שוויון ופתיחות ומעודד השכלה רחבה. החינוך הממלכתי הוא ליברלי באופיו חופשי ופתוח לכל, לחילונים, למסורתיים, לדתיים ולבני דתות אחרות. הוא בעל יכולת הכלה ומאפשר מרחבים הטרוגניים. הוא לא חינוך היוצר הדרה. זה כוחו אך זו גם חולשתו. הוא לא יצר הגנות מפני השתלטות עוינת על ערכיו ויש מי שמנצל זאת.

לשר החינוך נפתלי בנט אג'נדה דתית לאומנית. הוא מנהל מדיניות הכופה את הדת על החינוך הממלכתי. במסווה של חינוך לערכים,  המתוקצב בסכומים גדולים, מחדירים לתלמידים דתיים. דת. ערכים אינם דת. היהדות אינה נלמדת בבתי-הספר כתרבות אלא כפולחן ולמעשה מתנהלת מדיניות של כפייה דתית. המדיניות היא להתנחל בלבבות התלמידים ולהנחיל את הדת לתלמידים.

הדרג הפוליטי והניהולי במשרד החינוך פועל בגלוי נגד ערכי החינוך הממלכתי. הדתיים, לדעת אותם דרגים במשרד החינוך, הם האנשים הערכיים. החילוניים הם עגלה ריקה שיש למלאה מחדש. באמצעות תכנים לימודיים מקנים תחושת נחיתות לילד חילוני ומעמידים כערך את זה הדתי. זו מתקפה פוליטית מתוכננת. אנשי החינוך הממלכתי חשים שלקחו להם את החינוך הממלכתי. העולם התרבותי של החילוניים נמצא בסוג של מתקפה בתוך ביתו בחינוך הממלכתי.

אחד הדוברים המעורה במשרד החינוך ושותף לעשייה בו בתחום מקצוע האזרחות מעיד על אטימות אנשי משרד החינוך. הוא ניסה לדבר עם אנשים במשרד ולהסביר להם שאי אפשר להכתיב עולם אזרחי חדש. הוא דיבר עם כולם והבין שאין עם מי לדבר. כפעיל שהשתתף בכל מאבקי האזרחות במשרד החינוך הוא הגיע להבנה שהיום אין עם מי לדבר במשרד החינוך. מערכת החינוך הממלכתי הדתי (החמ"ד) משתלטת על זו הממלכתית. כל התכנים בנושא תרבות מגיעים מהחמ"ד בלבושים שונים. זו מערכת תעמולה.

הפורום החילוני קבל פניות ציבור רבות מהורים וממורים והוא מיין אותן ומצא שלושה מנגנוני הדתה:

מנגנון 1. הפרת האיזון בין זהות יהודית לזהות כלל אנושית אוניברסאלית. החינוך הממלכתי הצליח מאז הקמתו לקיים את האיזון העדין בין הזהות היהודית לבין זו האנושית אוניברסאלית, בין יהדות לבין דמוקרטיה. איזון זה מופר ביוזמת שר החינוך נפתלי בנט. המשרד משקיע ביהדות, אך אינו משקיע בהנחלת ערכים הומניסטיים אוניברסאליים ודמוקרטיים בכלל עשייתו ובתוכניות הלימוד.

מקצוע הלימוד החדש המדגיש את ערכי-היהדות בשם "תרבות ישראל" הפך למקצוע ליבה והוא מתוקצב בסכומים הגבוהים ממקצועות הומניסטיים אחרים. מקצוע ליבה שני הוא מקצוע האזרחות, שבו נעשו שינויים ברוח הערכים היהודיים דתיים לאומניים ששר החינוך רוצה להנחיל לתלמידים בחינוך הממלכתי. המקצועות ההומניסטיים מצטמצמים. ובהיסטוריה עוסקים יותר מדי בתולדות העם היהודי במקום בהיסטוריה הכללית.

מנגנון 2: חדירת עמותות דתיות לחינוך הממלכתי

תקציבי עתק מושקעים בהנחלת ערכי היהדות בחינוך הממלכתי. ההסכמים הקואליציוניים של מפלגת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט עם הליכוד התירו הקצאה תקציבית גדולה שחלק ממנה מושקע לקידום תהליכי ההדתה.  30 מיליון ₪ מוקצים ללימודי יהדות בצורתה האורתודוכסית הלא פלורליסטית. משרד החינוך פתח את החינוך הממלכתי לעמותות דתיות רבות כדי לקדם את ההדתה. אחת הדוגמאות שהובאה בכנס היא ארגון זהות שמטרתו הפיכת היהדות לאבן שואבת, המפעיל בנות שירות לאומי בערכי הבית היהודי, פועל ב-1000 מסגרות חינוך. משרד החינוך העלה ב60% את תקציב לימודי ההעשרה של המנהלת לזהות בראשות הרב אביחי רונצקי.

מנגנון 3: השתלטות על ספרי לימוד ועל פעילות חווייתית

לספרי הלימוד שאושרו ללימוד בחינוך הממלכתי הוכנסו תכנים דתיים רבים. כמו כן הועשרו בתי-הספר בחינוך הממלכתי בטקסים דתיים ובאירועים דתיים כמו לימוד הנחת תפילין, אירוח בבתי-משפחות דתיות. ועוד

ההדתה היא אקט פוליטי של מפלגת הבית היהודי. הציונות הדתית משתלטת על החינוך הממלכתי, כופה עליו את ערכיה במטרה להתנחל בלבבות החילוניים כדי שיתמכו במפעל ההתנחלות של הבית היהודי. אופיו של החינוך הממלכתי הפתוח ואפילו פרוץ מקל את השתלטות עליו.

איך ניתן להתמודד נגד תופעת ההדתה?

הדוברים השונים הציגו שני סוגים של התמודדות. האחד להילחם מבפנים בתוך החינוך הממלכתי.

הפתרון השני הוא להקים זרם ממלכתי חדש: זרם חילוני.

 

מאבק בהדתה מבפנים. להילחם במסגרת החינוך הממלכתי לשמירת החילוניות והחופש

דוברים שונים העלו את הצורך במאבק מבפנים מתוך החינוך הממלכתי. גישה זו נובעת מהתנגדות להקמת עוד זרם בחינוך. חוק חינוך ממלכתי ביטל את הזרמים בחינוך. בדמוקרטיה ליברלית מערכת החינוך משקפת את האתוס המשותף לכלל אזרחיה, ללא זרמים, ומפרידה את הדת מהמדינה. הכיוון צריך להיות הפוך, לבטל את הזרמים.

נימוק נוסף שהועלה נגד הקמת זרם חילוני הוא הסכנה ביצירת סגירות. זרם חילוני עלול להדיר את אלה שאינם חילוניים. ההומוגניות החילונית עלולה להדיר קהילות אחרות ולהרחיק קהילות חלשות והיא תגרום להחלשה. הטרוגניות חשובה להרחבת האפשרויות לתלמידים. צריך להיזהר מלסגור את הילדים. חשוב להותירם במרחבים הטרוגניים. חשוב להגן על החופש ועל החילוניות. הכוח של האנשים החופשיים הוא חזק. החינוך הממלכתי חזק בהשקפותיו ויכול להכיל גם דתיים וגם מסורתיים. לחינוך הממלכתי יכולת הכלה. יש להכיל את כל סוגי הקהלים ולחנך אותם לפתיחות, לחשיבה ביקורתית.

הדוברים התומכים במאבק מבפנים העלו מספר דרכים למאבק:

באמצעות תוכניות הלימוד:

גם כשמשרד החינוך מטיל את התלמידים הרבה יהדות, אפשר ללמד אותה מזוויות שונות: תרבותיות, היסטוריות, חברתיות, פילוסופיות.

כתנועת נגד להדתה אפשר ללמד פילוסופיה וחשיבה ביקורתית . כבר מכיתה א' אפשר יהיה להדוף מגמות הדתה. ללמד ילדים תרבויות ודתות אחרות: נצרות, איסלאם, בודהיזם. זה יחליש את עוצמת האינדוקטרינציה. לאפשר שיח חופשי ופתוח.

באמצעות הירתמות של הרשות המקומית:

הרשות המקומית, אם היא מודעת לתופעת ההדתה, יכולה ליזום פעולות למיגורה. למשל, בתל-אביב, ההבנה שלימודי האבולוציה, שהם בסיס לחשיבה מדעית ולהתקדמות טכנולוגית, אינה חובת לימוד בבתי-הספר בתחומה, הובילה ליוזמה להנהיג את לימודי האבולוציה בכל בתי-הספר הממלכתיים שם. זו דוגמא אחת ליוזמה של הרשות. לרשות המקומית יש אפשרות להתערב ולשלב יוזמות מטעמה בשיתוף פעולה עם הורי התלמידים.

באמצעות מאבק ציבורי

הורים ומורים יכולים להציף את החדרת ההדתה לבתי-הספר באמצעות דוגמאות מהשטח, וליצור לחץ ציבורי.

באמצעות מאבק משפטי

המאבק להגנת החינוך הממלכתי יכול להתנהל גם באמצעות בתי-המשפט. אפשר לנהל הליכים משפטיים נגד חלוקת כספים לא שוויונית. ניתן לדרוש שוויון בהקצאת משאבים לתלמידים מהמגזרים השונים, לעמותות. אפשר להגיש עתירות לבית-המשפט על הפרת חוק החינוך הממלכתי.

באמצעות מאבק פוליטי

לגבש כוח פוליטי שיגבה את המאבק בעד שמירת ערכי החילוניות.

מה החסרונות במאבק מבפנים?

דוברים בכנס העלו את בעיית ההורים. ההורים אינם נאבקים. הורים חילוניים עסוקים, אדישים, לא טורחים לבדוק מה הילדים שלהם לומדים בביה"ס. מקבלים את התכנית בהשלמה. יש הורים שאומרים מה רע עם קצת יהדות? יש הורים חובבי עצים ששוכחים שהם ביער ורואים שלא רע ללמד על שבת. אבל היער הוא הדתה. יש הורים שאומרים שלימוד יהדות הוא חיסון מפני ההחזרה בתשובה. יש הורים שאומרים שמה שחשוב זה מה מלמדים בבית. אז שלא ישלחו ילדיהם לביה"ס. הורים לא מבינים שילדיהם נמצאים תחת מתקפה פוליטית.

הפתרון השני – הקמת זרם חילוני

היוזמה להקמת זרם חילוני בחינוך באה מהפורום החילוני. הציונות הדתית כופה את ערכיה על החינוך הממלכתי. הפורום החילוני רוצה לחנך לערכים הראויים לילדיו: חינוך דמוקרטי, הומניסטי וחילוני. יש צורך בזרם חילוני ובפיתוח מנגנוני הגנה נגד ההדתה.

מספר דוברים בכנס חיזקו את העמדה המצדדת בהקמת זרם חילוני. בפועל הציבור הממלכתי הפך למיעוט.  צריך לעשות צעד דרסטי. לקחו לחברה החופשית את מערכת החינוך שלה. החינוך לא שלה. ביום שהחברה החופשית תודה שהיא מיעוט השואף לשמר את תרבותו ואת ערכיו, ויקים זרם חילוני שיממש זאת, לטווח ארוך הוא ינצח, שורותיו יתרחבו והוא יפסיק להיות מיעוט. עתה הזמן להתכנס פנימה בזרם ממלכתי שיתעמק בתכניו ובערכיו, יצבור עוצמה ובמשך הזמן שורותיו יתרחבו.

אחת הדוברים ציין את ההכרח בהקמת זרם חילוני. מערכת החינוך בוגדת בהורים. הדרג הפוליטי והניהולי פועלים בגלוי נגד ערכי החינוך הממלכתי. הדתיים לדעתם ערכיים. החילוניים – עגלה ריקה שיש למלאה מחדש. מקנים תחושת נחיתות לילד חילוני. אחד הדוברים הזכיר את דף העבודה שהוגש לתלמידים לפני סוכות. היה בו ציור של ארבעת המינים. האתרוג הוצג כדתי, חכם, לומד, רציני, מחזיק ספר בידו. ולמולו הערבה – חילונית, סטלנית, שוכבת על ערסל ומבזבזת זמנה לריק. כך מוצג החילוני בחינוך החילוני. גנבו לו את המדינה. זו מתקפה פוליטית מתוכננת.

במסגרת לימודית כזו מתעוררת הדאגה לאיזה אזרחים יהפכו התלמידים? האם יהיו ביקורתיים? נוצר צורך להיאבק. המאבק על בתי-הספר  יצור מענה בקהילות חינוכיות. הצעד הראשון הוא הקמת מערכת חינוך נפרדת, ביקורתית, סקרנית, זרם חינוך חילוני יהווה תשתית ליצירות קהילות חילוניות חזקות.

הכוח לשנות הוא אצל החילוניים. כשיבין שהוא מיעוט שצריך להקים כוח פוליטי, אז ייהפך כוח חזק.

תפקידו של הפורום החילוני הוא להניע את המהלך. עליו לעורר את התודעה החילונית ולייצר כוח פוליטי.

Tags: , , , , , , , ,

17 Responses to “כנס הפורום החילוני נגד הדתה בחינוך – איך להיאבק נגד החדרת הדת לחינוך הממלכתי”

 1. פוקסי הגיב:

  תודה על הפוסט דליה . חילוני שקורא הפוסט , שומע על התופעה , עשוי לעורר בו קצת אי נוחות . אבל , האי נוחות יסודה בפתלוגיה יותר מאשר , מהות ממשית . הפוסט מציב קשר דיאלקטי מובהק , בין חילוניות ישראלית , לבין תהליכי הדתה סו קולד . האם יש כזה קשר דיאלקטי ? ממש לא !!

  את מניחה בפוסט , שבדמוקרטיה ליברלית , מערכת החינוך משקפת את האתוס המשותף לכלל אזרחיה . לא ברור , איך הגעת למסקנה הזו ? זה כלל וכלל לא נכון . לכל מדינה בעיקרון , יש אתוס מכונן או מתגלגל . האתוס , לא ניתן בעיקרון לאתגור . הליברליזם , יסודו , בשיויון זכויות אזרחי לכל אזרח או אדם . מה זה קשור לאתוס מכונן לא מובן ?

  האתוס המכונן את מדינת ישראל , הינו זה , שמדינת ישראל , הינה מדינת היהודים . אין לאתגר כהוא זה הדבר !! מגילת העצמאות , חוק השבות , התהליכים או האירועים המכוננים המדינה , חוק יסודות המשפט , לא משאירים צל של ספק בדבר . ואם כך , לחלוטין סביר הדבר , שערכי מורשת ישראל , יוטמעו במערכות החינוך . כך הדבר , בהרבה מדינות בעולם :

  באנגליה למשל , בית המלוכה , הינו בבחינת אתוס או סמל שאין לאתגרו בעיקרון . יש באנגליה : פקיסטנים , הודים , מוסלמים וכדומה … עם שיויון אזרחי מלא , שמכבדים האתוס והסמלים . ישנם אפילו חוקים בנוגע לדבר . מוסלמי למשל , שאכל ברבור , שהוא סמל המלכה , נכנס לכלא על פגיעה בסמל אתוסי וכך קרה הדבר ממש ( ראי לינק ) .

  בנורבגיה , הזהות הלאומית , מוגדרת , מבוססת בחוקה , על ערכי המורשת הנוצרית , בלי שום קשר : כל אזרח , תהא דתו , מוצאו , גזעו , צבע עורו באשר יהיו , זכאי לשיויון זכויות אזרחי . הנה מן החוקה הנורבגית ,אני מצטט :

  Norway 1814 (rev. 2015)

  Article 2

  Our values will remain our Christian and humanistic heritage. This Constitution shall ensure democracy, a state based on the rule of law and human rights.

  ערכי המדינה הם מבוססי המורשת הנוצרית / הומנית . המדינה מבוססת על שלטון החוק וזכויות אדם .ואיפה זכויות האדם ושיויון אזרחי באותה הנשימה , הנה לא רק לעי"ל , מבוסס על זכויות אדם , אלא מפורשות בסעיף 98 לחוקה הנורבגית :

  Article 98

  All are equals before the law.

  No person must be subject to unfair or unreasonable discrimination.

  עיננו הקוראות , כולם שוים בפני החוק , והפליה הינה אסורה . ובו זמנית , מבוסס על ערכי המורשת הדת הנוצרית .

  אז איפה עובר הגבול ?? אם כך , כאשר ניווכח , שבנט והבית היהודי , או בכלל הציונות הדתית , שמים בקשר דיאלקטי את המדע , הלימוד אובייקטיבי , עם מורשת ישראל . כאן נצטרך לשים גבול !! האם את יכולה להוכיח כדבר הזה ? אני הבנתי שבנט דוחף להעצמה של לימודי מתמטיקה ( 5 יח' ) והוא עצמו איש הייטק מצליח בעברו . איילת שקד עצמה מהנדסת חשמל , בעלה טייס קרב . אפשר לחשוב :
  כל השנים , תלמידים לומדים תנ"ך . מהו התנ"ך ?? מורשת ישראל , היסטוריה לחלוטין סובייקטיבית ( היסטוריוספיה למעשה) וכך טבעי הדבר . אבל , לא מערבים זאת עם היסטוריה כללית אובייקטיבית . הנה למשל , סיפור יציאת מצרים , היי סמוכה ובטוחה , שמעולם לא אירע כדבר הזה !! בטח לא כפי המתואר במקרא !! אז מה ? כל פסח כך חוגגים הדבר !! וכך לומדים בבתי הספר . אבל , מפרידים בין היסטוריה כללית , לבין מורשת ישראל . התפיסה הסובייקטיבית ככלל , לא פחות חשובה מזו האובייקטיבית . תפיסה סובייקטיבית , היא עובדה כשלעצמה . רק שצריך לאבחן אותה ככזו , ולהצהיר עליה ככזו !!

  כך הדבר מקדמת דנא במדינת ישראל . אין מה להתרגש . אפילו שופטים , שנחשבים התגלמות הליברליזם , כך נוהגים ושופטים , הנה , חוק יסודות המשפט , תש"ם 1980 , סעיף 1 , הנה :

  " ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש, יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל. "

  עד כאן הציטוט :

  אז הנה , שופט שתקוע , ואין לו בסיס להכרעה , מחוייב בסוף , לנסות לדלות ממורשת ישראל , פיתרון צודק . אבל , קודם כל , אזרחי , ובסוף , אפשר לקבל השראה גם ממורשת ישראל . כך הדבר מקדמת דנא !! וכך נוהגים שופטים תדיר במדינת ישראל , היי סמוכה ובטוחה !!

  לינק , מוסלמי אהבל , אכל ברבור , ונכנס לקלבוש , באנגליה , ערש הדמוקרטיה , נו …. :

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-418000/Man-tried-eat-swan-Ramadan-fast.html

  תודה

 2. פוקסי הגיב:

  ואפרופו שופטים ושפיטה :

  הנה לינק , פסק דין של שופט שלום , אשר התבסס ( בין היתר ) על חוק יסודות המשפט המוזכר לעי"ל , וממילא על המשפט העברי . אותם שופטים , שמתחרעים עליהם חצי מדינה , כמו משוגעים , עלק אליטה שמאלנית מתנשאת , עוול נוראי ממש , הנה המחשה לתגובתי לעי"ל :

  https://app.box.com/s/ocs2rt1lpd72zcjzvynpq3vhekq21qwm

  תודה

 3. דליה הגיב:

  פוקסי
  כשמלמדים יהדות ולא מלמדים דמוקרטיה ולא משקיעים בחינוך נגד גזענות, יוצרים עיוות. וזה מה שקורה במערכת החינוך.
  לגבי הערתך זו: "אז איפה עובר הגבול ?? אם כך , כאשר ניווכח , שבנט והבית היהודי , או בכלל הציונות הדתית , שמים בקשר דיאלקטי את המדע , הלימוד אובייקטיבי , עם מורשת ישראל . כאן נצטרך לשים גבול" –

 4. דליה הגיב:

  המשך תגובה 3
  אני אומרת לך שהגיע הזמן לשים גבול. לימודי אבולוציה לא חובה ללמד אבל מורשת ישראל כן חובה. כבר שמים בקשר דיאלקטי את המדע עם מושרת ישראל. מדע זה לא רק מתמטיקה והנדסת חשמל, והעובדה שבנט הוא איש הייטק ושקד מהנדסת חשמל, ממש לא עושה אותם לא נאורים, לא מתקדמים ולא המעלים על נס את המדע. יש להם סדר יום קיצוני: הקמת ממלכת יהודה, ממלכת דוד השלישית, והם רוצים לרתום את כל עם ישראל לחזון המשיחי שלהם לא בהסכמה, לא בדיון ציבורי, לא באופן דמוקרטי, אלא בכפייה. זה מה שעושה בנט היום לנתניהו עם חוק ההסדרה. מאיים להפיל את הממשלה אם לא ייכנע לחוק הסדרה המנוגד לחוק הבינלאומי.

 5. פוקסי הגיב:

  דליה ,

  אני לא מבין , התגובה שלי מוכיחה , בעליל , ברמה הלאומית , והבינלאומית , שאלו דמיונות פורחים באויר . אין קשר דיאלקטי ( ניגודי ) בין דמוקרטיה , לבין ערכי או מורשת דת . הוכחתי זאת כדבעי .

  אז את כותבת לי , שכשמלמדים יהדות , אז לא מלמדים דמוקרטיה . הרי אני מוכיח שאין שום סתירה בין השניים !! אז איפה הבעיה !! יש אתוס , ויש בו זמנית , שיויון אזרחי מלא , פה , וכפי בכל העולם ( לפחות דה יורה ) .

  אם יש חסך בדמוקרטיה , אז מלמדים דמוקרטיה ( דמוקרטיה בעיקרון גם לא מלמדים , דמוקרטיה הוא מצב טבעי , שנגזר משלטון החוק ) .

  אז תני לקיסר מה ששלו , ותני לאלוהים מה ששלו :

  המשטר אזרחי , ואפשר ללמוד מורשת ישראל , בלי לפגוע באושיות המשטר האזרחי . הלימודים הינם מדעיים / אובייקטיבים , ובלי קשר , מלמדים מורשת ישראל בתורת תחום סובייקטיבי .

  אין פה שום בעיה !! אין צורך להמציא בעיות , לפחות לא ברמה המושגית . קונקרטית , הפוסט שלך , לא הוכיח דבר וחצי דבר פסול עם כל הכבוד .

  אני מציע שתקראי שוב , ושוב אם צריך , ובזהירות , את תגובתי המכוננת .

  תודה

 6. פוקסי הגיב:

  דליה ( פשוט הגבת שוב בדיליי ) ,

  טוב , עכשיו את כבר מתחילה עם כל הכבוד , לכתוב דברים שלא נוגעים לענין עם חוק ההסדרה וחזון משיחי וכדומה , זוהי עמדה פוליטית , לא מערכת החינוך .

  את הרי לא הוכחת בפוסט , שום דבר באופן מוחשי ומוכח . אז לא מובן , לדעתך , בנט ושקד ברמה האישית כלל לא נאורים . בסדר :

  איפה את מוכיחה , שהם משחיתים ומרקיבים את מערכת החינוך ברמות בהם מתאבכים או מיטשטשים הגבולות בין האובייקטיבי והסובייקטיבי .

  אני לא מכיר המערכת , אני רק יכול בוודאות לקבוע פרמטרים ומבחנים מושגיים . בואי , אם כתבת כל זאת , תני לי המחשה אחת לפחות , ונחכים כולנו .

  בואי תפני אותי , ואם יוכח בפני באופן לא נקודתי , אלא מערכתי , אין ספק שאמות הסיפים ירעדו …

  בינתיים , אני רק שומע מבנט תדיר :5 יח' מתמטיקה , ועוד 5 , ועוד ועוד ….. לא מובן !! הם לא אהבלים הבית היהודי , כלל וכלל לא !!

  אבל , אתן לך צ'אנס הוגן , להוכיח , שלא מדובר רק במטאפורות ערטילאיות . בואי והרימי הכפפות …

  תודה

 7. מערכת עבודה שחורה הגיב:

  משרד החינוך ניסה למנוע הרצאה של "שוברים שתיקה" בגימנסיה הרצליה
  משרד החינוך כינה את ההרצאה "חומרי הסתה". המשרד הודיע לתקשורת כי מנהל בית הספר זאב דגני זומן לבירור, אך דגני לא קיבל עדיין זימון כזה
  משרד החינוך ניסה לבטל הרצאה של ארגון "שוברים שתיקה" שהתקיימה היום (ראשון) בתיכון גימנסיה הרצליה בתל אביב. הנהלת מחוז תל אביב במשרד פנתה היום למנהל הגימנסיה, זאב דגני, וביקשה ממנו לבטל את ההרצאה. במשרד החינוך טוענים כי לאחר מכן הוזמן דגני לבירור‎, אך הוא טוען שלא קיבל הודעה כזו. בשבוע שעבר הוזמן מנהל תיכון ״אדם״ בירושלים לבירור במשרד החינוך בעקבות הרצאה של "שוברים שתיקה" בתיכון.

  אחד הנימוקים לבקשת הביטול הייתה הודעה שהוציא ארגון ״שוברים שתיקה״ שגורמים במשרד ראו כלא הולמת. בהודעה נכתב כי ההרצאה בגימנסיה ובבתי ספר נוספים מתקיימת ״חרף ניסיונותיו של שר החינוך לכיבוש, נפתלי בנט, להלך אימים על מורים ומנהלים, על מנת למנוע מתלמידי ישראל לשמוע את האמת על מה נשלחים חיילים לעשות בשם הממשלה בשטחים״.
  http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.3142207

 8. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  תכניות הלימודים של שני הזרמים נבדלות כיום זו מזו בכ-50% משעות הלימודים. כך למשל בעוד שתלמיד בבית הספר היסודי בזרם הממלכתי צובר במהלך שש שנים 32 שעות שבועיות בלימודי הומניסטיקה (אמנות, גאוגרפיה, חינוך גופני ומולדת), התלמיד הדתי צובר רק 13 שעות במקצועות הללו. לעומת זאת בעוד התלמיד הדתי צובר 27 שעות שבועיות בלימודי חומש (כיתות ב–ו), החילוני צובר 4 שעות בלבד (שעות נוספות מוקדשות לנביאים).

  יש לשים לב לגאוגרפיה (בריאת העולם וכו').

 9. פוקסי הגיב:

  מערכת עבודה שחורה 7 :

  לא מבין מה הקשר לארגון " שוברים שתיקה " ? אלו לא תכני לימוד !! אין פה שום המחשה לדיאלקטיקה שבין תכנים סיזיפיים אמפיריים לבין מורשת ישראל או דת וכדומה … אין פה קריאת תגר של ממש על שלטון החוק , ועל אושיות המשטר הדמוקרטי . למעשה , ישנו קונצנזוס לא רע או די גורף , הן מהבחינה המשפטית , והן מן הבחינה הציבורית , כלפי אותו ארגון ומעשיו ופגיעתו במדינת ישראל ותדמיתה בעולם .

  ממש אין שום קשר קלוש אפילו ….

  אוכל להמחיש לך פה , באינספור מעשי חקיקה , פסיקה , התבטאויות של שופטים וכדומה … המקימים חזקה כללית , שמעשיהם גובלים ממש באי חוקיות ממש .

  הנה , מפלגת " יש עתיד " מרכז קלאסיקו , מיינסטרים קלאסי ואפילו נתפס כאנטי דתי משהו , והם הפגינו בבאר שבע ועוד כנגדם , להלן לינקים , שיהיה פשוט ולא סבוך יתר על המידה :

  http://rotter.net/forum/scoops1/358622.shtml

  http://news.walla.co.il/item/2981485

  תודה

 10. פוקסי הגיב:

  משתמש אנונימי 8 :

  אלו שני זרמים שונים , ולא בכך עוסק הפוסט . מקדמת דנא כך הדבר . הפוסט עוסק בסכנת ההדתה של הזרם הממלכתי חילוני , כך שאני לא מבין כלל ההשוואה .

  תודה

 11. פוקסי הגיב:

  רק תיקון לתגובתי לעי"ל לגבי איילת שקד והכשרתה המקצועית , מצטט להלן מוויקיפדיה :

  " בעלת תואר B.Sc בהנדסת חשמל ומדעי המחשב מאוניברסיטת תל אביב. עבדה כמהנדסת מחשבים וכמנהלת שיווק מוצר בסניף הישראלי של טקסס אינסטרומנטס. נשואה לאופיר, קצין מיון לקורס טיִס, וטייס F-16 במילואים. הזוג הורים לבן ולבת…..

  תודה

 12. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  לפוקסי 10 – עניין של שעות – צא ולמד מנין יילקחו השעות לתגבור לימודי "המורשת".
  כשרוצים לדעת משהו אמיתי על איך העסק מתנהל שם – מסתכלים על השעות.
  ככה זה מקדמת דנא….

 13. פוקסי הגיב:

  משתמש אנונימי 12 :

  בוא תפנה אותנו ותסביר לנו במדוייק . הדברים האמיתיים , הם מדוייקים ומומחשים . אתה כותב 3 שורות מטאפוריות , וחושב שנתרשם מזה ?

  בוא תראה לנו כדרך משל :

  סך הכל : 40 שעות שבועיות של לימודי תכנים סיזיפיים . בעקבות תהליכי הדתה , יש עכשיו 10 שעות סיזיפיות, ו – 30 מוקדשות למורשת ישראל . הכל בצורה ברורה ומפורטת .

  הרי אפשר גם לעשות תואר באוניברסיטה , תואר ראשון , שני , שלישי , מלימודי יהדות . זה אגב ביג דיל לא פשוט !!

  אז בוא , ותפנה ותמחיש , כי ככה , נשאר בסתלבט ובשאנטי על העננים , עם כל מיני מריחות … ככה מיתוסים אצטקים , מיתוסי יערות עד , טסות לך ברשת ובכלל .

  אני מוכן בלב פתוח ונפש חפצה לקרוא ולהבין , כי אם תהליכים כאלו הינם מהותיים , אני הראשון להתנגד . אני לא מכיר המערכת באופן פרטני . אבל , מנסיון עצום , כאשר בוררים הטיות , פתלוגיות , מנטרות וכדומה מרעין בשין מוץ מן התבן , מן המציאות הבאמת רלבנטית , הרבה פעמים נשארים עם " הר שמוליד עכבר " .

  אז בוא , נכנסת לדוג'ו , זרקת כפפות …. בוא ניתן לך צ'אנס הוגן ….

  תודה

 14. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  סליחה פוקסי
  1. מנסיון אמפירי במטריה – מבט אחד על נתוני שעות מספק לי מידע רב- אתה באמת לא חייב לקבל דעתי ככזה ראה וקדשהו. ולי אין זמן לפרט.

  2. כבר שעות טחו עיני מרוב שיטוטים ברשת כדי לגלות מה הולך השמאל ל*עשות"* לא לברבר, בעניין חוק ההסדרה.

  אז או שמתוכנן משהו נורא סודי (פחחחח)
  או ש- נאדה.

  על הדרך גיליתי עיסוקים מאוד אינטנסיביים – בכל מכל – חלקם מפורטים ומנומקים כאשר אהבת – אבל הכל קצף על פני המים – כי יש ימים בהם אתה דוחה הכל לטובת משהו שאם לא תעשה היום לא תוכל לעשות מחר.
  בעת השוטטות הזו סטיתי רגע והכנסתי את מה שאתה קורא מטאפורות.
  כל טוב.
  כפי שמסתמן – יש מצב של "המשכיל בעת ההיא ידום" וד"ל

 15. מורה חופשי הגיב:

  המחנה הדתי-לאומי יש לו זכויות רבות, אבל הוא נגוע בצביעות רבה:
  1. לשר החינוך המשתייך לזרם הממלכתי-דתי אין בעיה לנסות לכפות תכנים דתיים על תלמידים חילוניים, בשעה שהחינוך הממ"ד מתנהל בעצמאות (למשל יש לו תוכנית לימוד שונה בהיסטוריה מהחינוך הממלכתי, אבל מתערב בתוכנית לאזרחות שהיא זהה בשני הזרמים).
  2. באותה מידה הוא נרתם לכפות על הזרם החרדי לימודי ליבה על אף התנגדותם. רק לממ"ד מותר להתנהל על פי בחירתו.
  3.כל מי שמלמד בבתי ספר ממלכתיים תמיד ייתקל במרים דתיים ולעולם לא נשמעת טענה מצד הורים על העסקת מורים דתיים וטוב שכך
  4.באותה שעה בתי ספר ממלכתיים-דתיים נמנעים ככל יכולתם להעסיק מורים חילוניים אלא אם אין ברירה. הם גם לא מתביישים לפרסם מודעות דרושים באתרי המורים עם התניות לקירבה לדת בניגוד לחוק. כנראה שהם לא סומכים על תבונת תלמידיהם ואדיקותם בדת שתיחשף להוראת מורה חילוני, רחמנא ליצלן.
  4."הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים": כמו שזה נראה, מכיוון שהרוב החילוני לא פונה אל הדת, אז הדת תפנה אליהם. הם מחנכים חינוך דתי בממ"ד ורוצים גם להשפיע ולכפות מסורת על ילדים חילוניים.
  5. אני מציע אחת משתיים: או שכל ילדי ישראל (יהודים וערבים מכל הזרמים לומדים יחד ובונים תוכנית משותפת כמו בכל מדינה מתוקנת) או שכל זרם יחליט לעצמו על פי דרכו.

 16. מורה חופשי הגיב:

  להלן דוגמא מהיום לטענתי בסעיף 4
  דרוש/ה מחנך/ת לכתת חנ"מ בחמ"ד יסודי בת"א – מיידי. תאריך פרסום: 7/12/2016
  נדרשת התאמה לחינוך בבי"ס ממ"ד (ציוני דתי).
  בי"ס שורשים ת"א | bashan8@gmail.com

 17. יעל הפנר הגיב:

  חשוב להפריד כבר בראשית הדרך בין הגדרת ההבדלים בין החינוך הממלכתי לבין תהליכי ההדתה, לבין דרך ביצוע המטרות-יישומן בהתאם לחוק.

Leave a Reply