חוק ההסדרים 2017-2018 – חילוקי-דעות בדיון בוועדת העבודה על הצ"ח "פנסיה ודמי אבטלה לעצמאים"

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת החלה אתמול בדיונים בפרק "הפנסיה לעצמאים" במסגרת חוק ההסדרים. במהלך הדיון נתגלעו מחלוקות בין חברי הכנסת מהסיעות השונות ובין נציגי ארגוני העצמאים לנציגי משרדי הממשלה

דיון סוער בפרק "פנסיה ודמי אבטלה לעצמאים" במסגרת חוק ההסדרים

על פי ההצעה:

  1. יופחתו  דמי הביטוח הלאומי לעצמאיםמ-6.72% ל-2.87% על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע, ויועלו דמי הביטוח הלאומי מ-11.23% ל-12.85% על החלק העולה על 60%.
  2. תחול חובת הפרשה לחיסכון פנסיוני לעצמאים; על החלק שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק בשיעור של 4.45%, על החלק שעולה על השכר הממוצע בשיעור של 12.55%; סה"כ שיעורי ההפקדה לעצמאי ממוצע:כ-8.5% מהשכר הממוצע במשק.
  3. תוגדל הזכאות להטבות מס לעצמאים בגין הפרשה לחיסכון פנסיוני, מ-16% מההכנסה המזכה ל-16.5%, באמצעות הגדלת הטבת המס לזיכוי מ-5% ל-5.5%. אין הגבלה למספר הפעמים בהן יהיה רשאי העצמאי למשוך את רכיב האבטלה.

עלות הצעת החוק: כ-380 מיליון שקלים בשנה (180 מיליון כתוצאה מאובדן הכנסות בגין הטבות המס ו-200 מיליון הוצאה של האוצר בדין השינויים בדמי הביטוח).

מדו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אשר הוכן לקראת הדיון, עולה כי חובת ההפקדה לפנסיה תקטין את הכנסה הפנויה של העצמאים בכל רמות השכר (50-65 ₪ בחודש לעצמאי שהכנסתו החודשית היא 5,000 ₪, 440-453 ש"ח לעצמאי שהכנסתו 10,000 ₪), אך השינוי בדמי הביטוח הלאומי יקזז בחלקו את הירידה בהכנסה הפנויה של עצמאים ברמות השכר הנמוכות.

יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו), אמר בדיון: "זה לא עוד חוק רגיל. יש כאן גישה מהפכנית לעצמאים, בעיקר לצעירים ולקטנים, אשר ממעטים לחשב לטווח ארוך וזונחים את החיסכון לעת זקנה. גם אם יבוצעו תיקונים בהצעת החוק, הרי שיש לברך עליה".

סגנית הממונה על התקציבים במשרד האוצר, שירה גרינברג, אמרה בדיון: "בישראל יש כ-400 אלף עצמאים, המהווים כ-12.5% מסך המועסקים במשק, מעל 50% מהם ללא הסדר פנסיוני. החלטנו לחייב עצמאים להפקיד לחיסכון פנסיוני והם יזכו לסיוע גדול במצבי אבטלה. בנוסף, 75% מהעצמאים מפרישים יותר דמי ביטוח לאומי מאשר שכיר ברמת שכר מקבילה, אבל מקבלים פחות, כי הם לא זכאים לדמי אבטלה, דמי מחלה ועוד, ואין לכך סיבה לדעתנו. כעת הפער בין שכירים לעצמאים ברמות שכר דומות יקטן".

ח"כ אלי כהן (כולנו), שהצעות החוק שלו ושל ח"כ רועי פולקמן (כולנו) וח"כ אילן גילאון (מרצ) בנושא מוזגו לחוק ההסדרים במהלך הדיון: "חובתנו לדאוג לציבור העצמאים. על רקע יוקר המחיה, לא ניתן להסתמך על קצבת זקנה בלבד ועלינו לתת להם רשת ביטחון סוציאלית לכשיגיעו לגיל זקנה". בנוסף, הציע ח"כ כהן לאפשר לעצמאים למשוך כסף רטרואקטיבית מקופת פיצויים ולבסס את גובה הפיצויים על 5 שנות עבודה ולא שלוש.

ח"כ רועי פולקמן (כולנו): "מדברים על התיקון ההיסטורי הזה כבר 15 שנה ולא הצליחו לעשות אותו. 380 מיליון השקלים שהקצה שר האוצר מוציאה את העניין הזה לפועל. יש 2 מדינות בלבד ב-OECD שיש בהן דמי אבטלה כמו של שכירים, אבל זה עולה מיליארדים וזה לא ישים".

נשיא לשכת ארגוני העצמאים, רועי כהן: "זו בשורה לכל ציבור העצמאים בישראל. אפשר להיות בכיינים ולהגיד מי אתם שתכריחו אותי, אבל אם פתאום העצמאי יחלה הוא יקבל 75% משכרו לשארית חייו". עם זאת, טען כי נוסח החוק הסופי לוקה בחסר ולא תואם עם העצמאים.

ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו): "אף אחד מהח"כים המברכים לא התנגד להכנסת היד לכיס של עצמאים בשרשרת חוקים אחרים. אל תעשו את זה כאילו זה דמי אבטלה, אי אפשר להגיד לאדם שהפנסיה שלו זה דמי אבטלה. יש לאפשר משיכת כספים גם בתקופות של ירידה משמעותית בהכנסה. אני מברך על מה שעשה שר האוצר, אך הדרך עודנה ארוכה".

ח"כ סתיו שפיר (המחנה הציוני): "מה שיש פה זה לא דמי אבטלה לעצמאים ולא צריך לקרוא לזה ככה. החוק הזה לא מקדם אותנו.  40 אלף ממשפחות העצמאים נמצאים מתחת לקו העוני; אין לגזור על עצמאים קנס על אי הפרשה לקרן".

נשיא לשכת יועצי המס, ירון גינדי: "אם לא נבצע תיקונים, החוק לא יהיה טוב לעצמאים. זה לא עולה למדינה לכסף לאפשר לעצמאי למשוך רטרואקטיבית את כספי הפיצויים שהוא עצמו הפקיד. מגבילים את העצמאים בהפקדה שלהם ומציבים להם תקרות, בעוד שלשכירים מאפשרים יותר". סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הראל שרעבי:"הצעת החוק שלפנינו מטפלת מכאן ולהבא. אין שום סיבה לפגוע בכסף שהופקד לטובת הפנסיה ולמשוך אותו כסכום הוני". גינדי בתגובה: "למה השכירים כן והעצמאים הם סוג ב'? זאת אפליה. אין כאן שתי מדינות". רועי כהן התפרץ לעבר שרעבי: "אינך דובר אמת, הובטח לנו שנשתווה לשכירים". שרעבי: "אין מה להשוות בין השניים. השכירים מחויבים בהפקדות גבוהות יותר, לדוגמה. אתם רוצים לקחת כספים שמיועדים לפנסיה ולהשתמש בהם כבר היום".

הדיון הסתיים ללא הצבעה ויימשך בשבוע הבא.

מצגת חיסכון וסיוע לעצמאים מצגת

מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת  הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

הודעה מאת אורי מיכאל, דובר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, דובר המחלקה לקשרי חוץ

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Leave a Reply