פשע בצומת תפוח

ארגון "השומר" ההיסטורי, דרש מחבריו-לוחמיו לשמור על אנושיות. פוליטיקאים שמתיימרים להמשיך את ערכיו, דוחקים בחיילי צה"ל לוותר עליה

מאת איתן קלינסקי

ביום חמישי האחרון הייתי באירוע משפחתי, שהתקיים ב"בית השומר" בכפר גלעדי. מול השולחן שאליו הסבתי ניצבה מודעה גדולה, שכותרתה "הוראות לשומר". את ההוראות האלו חובה, שיקרא היום כל חייל בצה"ל וגם לא יזיק לכמה חברי כנסת ושרים בממשלת ישראל לקרוא ולשנן את תוכנן.

מי שהיה חבר בכנסת ישראל כמו ינון מגל היה מגורש בבושת פנים מארגון "השומר" ומוקע כמוקצה מחמת מיאוס על ידי חברי הארגון, אך לינון מגל היה חשוב לירות בין העיניים בכל מפגע, גם אם יש סכין בידיו. ארגון "השומר" סלד מתגובה, שמעלה אותו על שרטון רצחני , וסלידתו מובעת בהתנסחות ארוכה המבהירה מה מותר ומה אסור. ולמי שאינו יודע ל"צה"ל יש הרבה אבות, אבל יש לו סבא אחד  השומר". באמירה זו כיבדו את ארגון "השומר" ראשי ממשלה בישראל, כמו: דוד בן גוריון ומנחם בגין.

לארגון "השומר" שמור מקום של כבוד בספרי הלימוד של ילדי ישראל באזרחות ובהיסטוריה של העת האחרונה. אך אם היו כוללים בספרי הלימוד את "פקודת השומר", כפי שהיא מונצחת בבית "השומר", חברי כנסת רבים, שדיברו בשבח תגובת הירי המידי הישר בין העיניים וכדור בראש, היו מבינים שמסורת "השומר" סולדת מהם והיתה מתנערת מהם.

בפקודת "השומר" חוזרת ונשנית ההוראה לפגוע ברגלי המפגע. שלל הנימוקים וההבהרות ניתנות אמנם בשפה ארכאית, העלולה ליגע את הקורא. אך המלים הפותחות את הפקודה "תהיה קודם כל בן אדם" הן חפות מכל סממן של שפה ארכאית. בשפה הארכאית ניתנות אותות כבוד רבות לעוצמות המוסריות של אנשים, שעבדו עבודה פיזית קשה ביום, ובשעות הלילה נדרשו להגן על חייהם. הם מחייבים עצמם לחתור למגע עם מי שמבקש לפגוע בהם, אך הם גם דורשים מעצמם להימנע מלהרוג. הנטרול של היום מסתיים ברוב המקרים במוות, ואילו בארגון השומר הוראות הנטרול מחייבות להגיע לסיום אחר.

החיילים, שירו בצומת תפוח ב-19 באוקטובר 30 כדורים ברחיק ביראווי בת תשע עשרה מהכפר מעסירה א-שמאלייה היו מגורשים מארגון השומר. רחיק ביראווי בת ה-19 הגיעה למחסום בצומת תפוח עם סכין שלופה. התחקיר הצה"לי מודה שירו בה יותר מ-30 כדורים.

החיילים, שירו 30 כדורים בנערה במחסום תפוח שמעו גם את הלגיטימציה של מפלגות בישראל, כי יש לשלוח כדור בין העיניים, כדור בראש, שתדע אותה נערה שהיא לא תחזור חיה ממחסום תפוח.

יש יסוד לאפשרות, שאתה נערה עקב נסיבות חיים קשים החליטה להתאבד. היא השיגה את מבוקשה ביותר מ-30 כדורים שננעצו בכל חלקי גופה, כפי שמאשר התחקיר הצה"לי.

30 הכדורים בגופה של אותה נערה וסכין בידה מהווים כתם שחור על צבא הנושא את השם "צבא הגנה לישראל", צבא שייטיב לעשות עם יעלה את חייליו לביקור בבית השומר ויקרא את הפקודה, שנפתחת במשפט – "תהיה קודם כל בן אדם".

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply