הדיון בבג"צ על מרכז הקליטה במבשרת ציון – התנועה לאיכות השלטון נגד רמ"×™, קק"ל והסוכנות

היום יתקיים דיון בבג"ץ בעתירת התנועה לאיכות השלטון נגד הסוכנות היהודית, החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות, רשות מקרקעי ישראל וקק"ל במטרה למנוע מעובדי הסוכנות לעשות רווח אישי על קרקע שהסוכנות הייתה אמורה לנהל למען העם היהודי

[בוקסה=54525]התנועה מבקשת מבית המשפט מתן צו על תנאי כנגד רשות מקרקעי ישראל המורה לה להשיב את הקרקע  לידיה. כמו כן, התנועה מבקשת מבית המשפט מתן צו על תנאי כנגד הסוכנות היהודית אשר יורה לה להחזיר את הזכויות על הקרקע במרכז הקליטה במבשרת, שנועדו לשמש מטרות ציבוריות למען העם היהודי ולא לרווחתם של עובדי הסוכנות. התנועה מבקשת גם מבית המשפט מתן צו על תנאי כנגד הסוכנות היהודית להעברת סכומי המכירה של הקרקע למטרות ציבוריות ולא למטרות פרטיות אשר מיועדות לקופת התגמולים של עובדי הסוכנות. התנועה מבקשת מבית המשפט מתן צו ביניים אשר יורה לסוכנות היהודית ורשות מקרקעי ישראל להימנע מלפעול בכל דרך שהיא לקידום  העברת המקרקעין במבשרת ציון לידי כל רוכש אחר ולהבטיח הקפאת המצב הנוכחי עד הכרעה בעתירה.

בלב מבשרת ציון הוחכרה קרקע לסוכנות היהודית על מנת שזו תקים עליה מרכז קליטה המיועד לעולים מאתיופיה. בשנת 2014 התגלה כי יעודה של הקרקע אשר הוחכרה למטרה ציבורית ושונתה לבקשת הסוכנות למטרות מגורים. בדרכים עלומות וללא מכרז עברה מידי הסוכנות היהודית לידי החברה המנהלת את קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית- שהיא חברה פרטית בבעלות הסוכנות היהודית, שנועדה לפעול למען עובדי הסוכנות. זאת על מנת למכור אותה למרבה במחיר. הכסף מהמכירה יועבר לחברה הפרטית ולכיסיהם של עובדי וגמלאי הסוכנות היהודית.

בעקבות העתירה נתגלה כי המדינה העבירה מיליוני שקלים לסוכנות היהודית. מטרת החכירה שצוינה בחוזים שונתה ל"מגורים לעולים" – מטרה ציבורית, ל"מגורים בלבד" – מטרה סחירה. החלטה זו פתחה פתח למחדל הגדול השני: ב10 לאוגוסט 2005 הודיעה הרשות לקופה על אישור העסקה והעברת הזכויות במקרקעין, על אף העובדה שבידי המדינה כיום לא נמצאה כל אינדיקציה לכך שהעסקה עלתה לדיון בוועדת הפטור ובוועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל.

רשות מקרקעי ישראל לא הסבירה כיצד קרה שקרקע זו עברה בשתיקה, ללא מכרז, ובניגוד למדיניות המוצהרת של רשות מקרקעי ישראל, מידי הציבור לחברה פרטית, תוך העדפה של האינטרס הכלכלי של עובדי וגמלאי הסוכנות על פני האינטרס ציבורי.

התנועה לאיכות השלטון עומדת בעתירתה על כך שהעסקה וההליכים הקשורים אליה נגועים בפגמים מנהלתיים רבים,  ובהם: התנהלות בחריגה מסמכות, בניגוד  לחובות רמ"י והסוכנות, תוך הפרת חובת הנאמנות שלהן לציבור, בניגוד להנחיות ולמדיניות שרמ"י עצמה קבעה, תוך פגיעה בעקרונות הצדק החלוקתי, השוויון, תוך רמיסת אמון הציבור ברשויות ובהיעדר סבירות  המחייבים את בטלות העסקה.

הודעה מטעם התנועה לאיכות השלטון

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply