חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

חזון הקמת חזית הצלה ממלכתית

נושאים דעות, פוליטי ב 4.09.16 0:47

הגוש הנגדי לקואליציית נתניהו חייב לרוץ לכנסת בהסכמה, ברשימה משותפת, עם מנהיג שיבחר בפריימריס פתוחים, תוך שילוב אישים איכותיים ואטרקטיביים

מאת דוד סנדובסקי

בנימין נתניהו מוביל את מדינת ישראל הממלכתית, הדמוקרטית והציונית לממלכת יהודה התאוקרטית-משיחית והבלתי דמוקרטית. זאת תסתגר ותבודד עצמה בעולם הגלובלי ובאזור ותידחק אל מעבר לזרם המרכזי של ההסטוריה המדינית, הכלכלה והתרבות הגלובלית והאיזורית. זה מתכון לחיסול הריבונות הישראלית השלישית, כפי שכבר קרה בהיסטוריה כתוצאה מנמהרות ונואלות משיחית לא רציונלית שהשתלטה על היהודים. הלקחים צריכים להלמד, המודעות להם צריכה להביא לפעולת מנע מקדימה שהיא בבחינת "עוז לתמורה בטרם פורענות". הפתרון צריך להיות פוליטי בהקמת גוש גדול ואטרקטיבי שיכלול נציגי מפלגות ואישים נוספים מתנועות ציבוריות חוץ פרלמנטריות, וכאלה שהם בעלי משקל ציבורי-איכותי. המטרה והיעד צריכים להיות הצלת מדינת ישראל הממלכתית מטירוף המשיחיות הרבנית האורתודוקסית האנטי פרגמטית. על כולם לותר על האגו האישי ולאפשר הקמת רשימת מועמדים משותפת מוסכמת ואטרקטיבית ולבחור מנהיג מקובל ובעל יכולות היבחרות בפריימריס פתוחים.

נתניהו מפחיד את הציבור מאחר שלשיטתו,  זה אמור להיות במאבק קיומי דרוויניסטי מתמיד. מאידך הוא פועל במדיניות שמחלישה בעקביות את הישות הממלכתית הישראלית בכל המשתנים.

על סדר היום:

א.      פגיעה מתמשכת ביחסי ארה"ב-ישראל וקפאון מדיני מסוכן.

ב.      החלשת עוצמת צה"ל במשוואת הישראליות הממלכתית.

ג.        החלשת האקדמיה, המדע והמו"פ.

ד.      החלשת הכלכלה היצרנית הישראלית על ידי פגיעה במנופי הצמיחה, בתשתיות, במו"פ בתעשיות ובחקלאות.

ה.      החלשת הרשות השופטת.

ו.        החלשת התקשורת החופשית ופגיעה בחופש הביטוי.

ז.       ריקון הדמוקרטיה הישראלית והחלשתה המתמשכת והתהליכית בפעולות חקיקה.

ח.      העצמת מוטיבים לאומניים וגזעניים צורמים.

קו התיחום בין הביביזם והאנטי- ביביזם בנושאים שצוינו, חוצה בין קואליציית נתניהו לבין כוחות פוליטיים, כלכליים וחברתיים החושבים הפוך וחרדים לשימור הישראליות של ישראל.

על כל המפלגות הפרלמנטריות ביחד עם התנועות והאישים שעדיין לא מיוצגים בכנסת – להתלכד לגוש אחד, שירוץ ברשימה אחת משותפת לכנסת.

כל זאת לפי הסכם אד-הוק שימנע פיצול כוחות ויחלש. מדובר בהקמת חזית להצלה ממלכתית של מדינת ישראל מהביביזם. אם הניסוי יצליח והחזית תגיע לשלטון – השלב המתבקש הבא יהיה ניצול המומנטום לשם ייסוד "המפלגה הדמוקרטית הישראלית המאוחדת". בבחירות האחרונות עברו ערביי ישראל תהליך דומה בהקימם את "הרשימה המשותפת", שמחזיקה מעמד בהנהגת איימן עודה למרות תחזיות הפוכות.

המנהיג שיוביל את החזית הישראלית האמורה צריך להיבחר, בהתייחס להתאמתו וכישוריו להיבחר באופן מעשי בבחירות לכנסת על ידי ציבור הבוחרים הישראלים שמאסו בביביזם. בחירתו תבוצע בדרך שתוסכם מראש בין שותפי החזית, בהתייחס לקיום פריימריס פתוחים מוסכמים. בפריימריס הפתוחים ישתתפו מתפקדי המפלגות הפרלמנטריות שירכיבו את הגוש, וכן אזרחים שירשמו וישלמו דמי השתתפות סמליים. האזרחים יהיו אלה שירצו להשפיע על מהלך האבולוציה העתידית של ישראל ללא קשר לאדיאולוגיות, מפלגות ומסגרות העבר. הבחירות בפריימריס פתוחים אלה, תתקיימנה במועדים ובדרכים שיקבעו ויוסכמו בין שותפי החזית מראש ובכתב ויפורסמו בשקיפות לציבור. צריך להדגיש שהפריימריס הפתוחים ו/או הסגורים אינם מוסדרים בחקיקה הישראלית הקיימת בנושאי מפלגות. אין צורך בחקיקה. די בהסדרה חוזית מינהלית בין ותוך מפלגתית מוסכמת לשם קיום פריימריס למנהיגות ולרשימת החברים המועמדים לכנסת מטעם רשימה שאושרה בוועדת הבחירות המרכזית.

העקרונות וקווי היסוד המוסכמים של חזית ההצלה הממלכתית יהיו פשוטים,  ויוצרי מכנים משותפים מירביים בהתייחס לעמדות ולתפיסות רוב הציבור הישראלי בתקופה זו.

מדובר בשמירת העקרונות הבאים: (שיהיו קווי היסוד) :

1.       ישראל – מדינה דמוקרטית

2.       שמירת מעמד צה"ל כגוף הבטחון הממלכתי המרכזי בלגיטימציה מוחלטת.

3.       שלטון החוק.

4.       השלמת החוקה שמורכבת מחוקי יסוד. ההקדמה לחוקה: הכרזת העצמאות 1948 לפי החלטות ועדת מאיר שמגר.

5.       חופש הביטוי של התקשורת וגיוונה כערך עליון.

6.       הקמת ישות מדינית פלסטינית מסודרת בהסכמת ישראל – פלסטין- ירדן. לפי תוכנית אלון ישמר הירדן כגבול הבטחון של הרשות הפדרלית המשולשת (ישראל-ירדן-פלסטין במעמד קונדומיניום).

7.       עידוד כלכלת צמיחה ומו"פ יצרנית מאוזנת בין מגזרי המשק, כולל קואופרציה תוך טיפוח מנופי צמיחה אמיתיים ויצרניים.

8.       טיפוח אזוריות, קהילתיות וסביבתיות.

9.       קידום תרבות, מדע ואקדמיה באופן פלורליסטי, הטרוגני ורב תרבותי עם צדק  חלוקתי.

10.   קידום המיעוטים בישראל ושילובם בחברה בכלכלה ובמדינה.

11.   שלילת לאומנות וגזענות מכל הסוגים.

12.   טיפוח "הזרם המרכזי" בחברה ובפוליטיקה במדינת ישראל על משקל "הציונות הכללית" של בנימין זאב הרצל.

13.   מדיניות חוץ ישראלית יוזמת ואקטיבית המשלבת את ישראל בקהילה האנושית הגלובלית בדרכי משה שרת ויגאל אלון.

החזית להצלה ממלכתית תורכב מפלטפורמות המפלגות: "העבודה", "התנועה", " יש עתיד", "מרץ" וח"כים מ"כולנו", ותכלול אישים ממפלגות אלה ואישים שאינם משולבים במערכת הפוליטית הנוכחית, בזכות אישיותם מעשיהם והפופולריות שלהם בציבור הרחב. רק רשימה אטרקטיבית ביותר של אישים ידועים ומגוונים תצליח בבחירות.

האישים שיש לשלב ברשימה: בוגי יעלון, בוז'י הרצוג, ציפי לבני, יאיר לפיד, עופר שלח, עמיר פרץ, יעקב פרי, יעל גרמן, גלעד שרון, אורלי לוי אבוקסיס, גדעון סער, סילבן שלום, רון חולדאי, רוביק דנילוביץ, יונה יהב, גבי אשכנזי, עמוס ידלין, אהוד ברק, בני גנץ, עמי איילון, עמרם מצנע, אבי גבאי, נציגי הפריפריה והמיעוטים: מיכאל ביטון, אכרם חסון ורפיק חלבי.

 

בנוסף יכללו בחזית להצלה ממלכתית גם תנועות וארגונים חוץ פרלמנטריים שיכללו בין היתר את: התנועה הקיבוצית המאוחדת במנהיגות ח"כ איתן ברושי וניר מאיר, תנועת המושבים, התנועות לאיכות הסביבה, הזרמים היהודיים המתקדמים: הרפורמים והקונסרבטיביים (שהם הרוב המכריע של יהדות ארה"ב), ארגונים כלכליים וחברתיים, איגודים מקצועיים יציגים, ההסתדרות החדשה, התאחדות התעשיינים, לה"ב, איגוד לשכות המסחר, נציגי תעשיות המו"פ בתשתיות וההייטק ולשכת התאום של הארגונים הכלכליים.

החזית לא תפסול שיתוף פעולה פוליטי-פרלמנטרי קואליציוני עתידי עם "הרשימה המשותפת" בראשות ח"כ איימן עודה וועדת המעקב של ערביי ישראל בראשות אחמד בארכה.

נערך על ידי רביב נאוה
תגיות: ,

3 תגובות

 1. נטע :

  מספר שאלות הערות.

  אם נשים בצד את ש"ס יהדות התורה והבית היהודי, ונוסיף אליהם בנדיבות 18 מנדטים (חמישים אחוז מליכוד וליברמן) –
  נקבל באופוזיציה 39 מנדטים. אליהם יש להוסיף את הרשימה המאוחדת (12 מנדטים מינימום), סהכ – 51 מנדטים.
  הקואליציה המוצעת תמנה לפיכך בסה"כ 69 מנדטים ("קופצניים").

  כל זה כפוף להנחות כגון:

  שניכינו ענייני אגו (וראינו רק בבחירות האחרונות, כמה כמה, כמה זה קשה. האם נלמד הלקח? במקומות אחרים למידת הלקח היא אחת – הביתה);

  שהצלחנו לחבר את אנשי מרץ עם גדעון סער וסילבן שלום;

  שצלחנו את בעיית סעיף 6 בשורת העקרונות למעלה ( כדי לאפשר שתוף פעולה עם הרשימה המאוחדת, שתקבע לעצמה את מועמדיה);

  ששכנענו פלח משמעותי בציבור שנהוג להגדירו מסורתי-מזרחי ובציבור הנשים (רק 3 ברשימה המוצעת למעלה);

  שאותה רשימה אכן מורכבת מאישים בעלי פרופיל איכותי ופופולארי –

  ושהם אכן יבחרו באופן דמוקרטי בפריימריז פתוחים (אחרת לא ברור לשם מה נועדו הפריימריז האלה – 23 שמות כבר "נתונים" ואליהם יש להוסיף נציגי הגופים שיצטרפו, או לחילופין לשם מה נועדה הרשימה הזאת).

  שהליכוד + ליברמן אכן יחתכו בחצי, כתוצאה מהמהלך הזה.

  ——
  אני דווקא רואה תסריט קצת אחר – התכנית המוצעת היא כמעט הזמנה ליצירת חזית שלישית – חזית שמאל חברתי-מדיני שתרוץ בנפרד.

  גם הימין לא ישב בשקט מול חזית כזו.

  הכוונות טובות ורובן, בעיני ראויות.
  אבל המוקשים רבים מדי בעיני, וציינתי רק חלק מהם.

  אשמח להתייחסות.

 2. ק. טוכולסקי :

  גוש כזה ישיג בבחירות עוד פחות ממה שיש לו היום. כי אם כל הכבוד העניינים שמופיעים במצע שאתה מציע מעניינים מעט מאוד בוחרים שלא בוחרים גם ככה עבודה ומרצ.
  רק אלטרנטיבה כלכלית-חברתית אמתית שתדבר על הצרכים של ה-99% יכולה לתת מענה ובשביל זה לא צריך לא את התנועה ולא את יש עתיד בתוך גוש אלא איחוד בין הכוחות הס"ד/סוציאליסטים בעבודה מרצ וחד"ש.

 3. פוקסי :

  תודה על הפוסט . הפוסט מנסה להתמודד באופן מאורגן ויסודי ( נחזה להיראות ) עם מצב לכאורה בעייתי . אלא , שארגון וסדר ויסודיות, לא מהווים תחליף לתוכן :

  נכון , מציאותי , רלבנטי , הוגן , כי , הפוסט כפי שהוא , מבוסס על אדני שווא עם כל הכבוד . יקצר המצע מהשתרע כמובן , לא נישאר צעירים , אבל בכל זאת :

  מחד , כותב הפוסט גורס שהשתלטה לה איזה תפיסה משיחית , והוא רוצה , או מתיימר , להציל אנשים מעצמם ממש ( משל היה איזה הורה , מורה , תראפיסט , אפוטרופוס בעל סמכות על ישות לא כשירה ובגירה ) ואיך כותב הפוסט רוצה לעשות זאת :

  הצבעה על מיתווה , שהוא לחלוטין מנוגד לכאורה , לאותה תפיסה שהשתלטה באופן טבעי , בגין נניח ביביזם לשיטתו . כותב הפוסט , גורס , שעסקינן במעין תנועה להצלה ממלכתית ממש ( פיקוח נפש של ממש ) אבל , לא מסביר ,ממה בדיוק :

  האם תיתכן תיאוקרטיה במדינת ישראל ? ממש לא !! צריך פוטש של ממש , או : coup d'etat לכך . איך זה יקרה ? אפילו כך , בוא נניח את ההנחות הטובות ביותר בשבילו :

  80 מנדטים , ציונות דתית , בבית המחוקקים ( תסריט כלל לא סביר לעת הזו לפחות ) . עדיין זה לא ישנה כהוא זה !! שהרי , המסגרת של המשטר והשלטון , הינה :דמוקרטיה אזרחית , ורק , בחקיקות מסויימות ( דיני אישות נניח ) ההשראה הינה מן הדת . אז מה הבעיה ? לא מובן !! את מי כותב הפוסט רוצה להציל בדיוק וממי ? זה יהא רצון הבוחר , וזה מושרש בו !! זה קוהרנטי לחלוטין , וסביר לחלוטין , ורציונלי , ודמוקרטי לחלוטין !! את מי הוא רוצה להציל מעצמו ? לא מובנת ההתיימרות הזו , שבטח לא תועיל למנדטים לאג'נדה שהוא מציג !!

  אלו האדנים או המסדים , עליהן נוצקה או נוצרה או הוקמה המדינה !!

  נ.ב : לא מובן , האם לא ברור לכותב הפוסט , שהאתוס עליו קמה המדינה , הינו זה של : מדינת היהודים ? אתוס שאין לערער עליו , כהוא זה !! איפה זה בא לידי ביטוי בפוסט לא הצלחתי להבין .

  תודה

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.