חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

השבוע בכנסת: חוק העמותות, ח"כ לא יעתרו לבג"צ, מוסר התשלומים של הממשלה ועוד

נושאים השבוע בכנסת, פוליטי ב 9.07.16 8:19

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה. יש דיונים ביום ראשון 10 ביולי 2016
המדור – "השבוע בכנסת" – יוצא לחופשה של שבועות אחדים

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

 1. הצעות סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל), יש עתיד ומרצ להביע אי-אמון בממשלה בנושאים:

א. "כישלונה ואוזלת ידה של הממשלה בתחום המדיני, כלכלי, חברתי, אזרחי ודמוקרטי" (המחנה הציוני)

ב. "אוזלת ידה של הממשלה בתחום המדיני, חברתי וכלכלי" (הרשימה המשותפת (חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל))

ג. "המשק הישראלי מתמודד עם האטה בצמיחת המשק, ירידה בייצוא וחשש מכניסה למיתון, ואין שר כלכלה במשרה מלאה" (יש עתיד)

ד. "אובדן הדרך של הממשלה בתחום המדיני, החברתי, הכלכלי והאזרחי" (מרצ)

 1. דברים לזכרו של חבר הכנסת לשעבר דוד טל
 2. הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)  נספח מס' מ-1005/א' (פ/1761/20;פ/1730/20)
 3. הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 4), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית)  נספח מס' מ-989/א'
 4. הצעת חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-957/א'
 5. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 51), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-948/א'
 6. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' מ-1018/א'
 7. הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 125), התשע"ו-2016 (קריאה שניה וקריאה שלישית) נספח מס' כ-642/א' (פ/1563/20)
 8. הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעת חוק מ/1057
 9. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 178), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) -הצעות חוק מ/1046
 10. הצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 7), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)  -הצעות חוק מ/1055
 11. הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 31), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה)  -הצעות חוק מ/1056
 12. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 46) (חקיקת משנה הקובעת ענישה פלילית) – מטעם ועדת הכנסת  -הצעות חוק כ-648
 13. הצעת חוק לתיקון פקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פטורין)(מס' 26) (תנאים לפטור מארנונה למוסד-מתנדב (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת דוד אמסלם  -הצעות חוק מ/631 (פ/2252/20)
 14. הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 59) (צמצום תחולת הסדר קצבה ומשכורת מקופה ציבורית), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת דוד אמסלם  -הצעות חוק כ-636 (פ/2663/20)
 15. נאומים בני דקה
 16. ציון יום ההצדעה לחיילות צה"ל ומערכות הביטחון (במסגרת הצעות לסדר היום)
 17. ציון יום הדיור (במסגרת הצעות לסדר היום)
 18. הצעת חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי כנסת  -הצעות חוק כ-649 (פ/3056/20)
 19. שאילתות דחופות
 20. הצעות חוק לדיון מוקדם
 21. הצעות לסדר-היום דחופות ורגילות

השבוע בוועדות הכנסת

כל דיוני ועדת הכנסת
דיונים נבחרים:

יום שני, 11 ביולי 2016, ה' בתמוז תשע"ו
בשעה 10:00: 1. הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון – סייג להגשת עתירה בידי חבר הכנסת בעניין שהוחלט בכנסת);  2. איוש שמות החברים בוועדות שמספר החברים בהם גדל לפי החלטת ועדת הכנסת – ועדת החינוך התרבות והספורט; ועדת הכלכלה; הוועדה המיוחדת להצעת חוק התחדשות עירונית
יום שלישי, 12 ביולי 2016, ו' בתמוז תשע"ו
בשעה 14:00: 1. הצעת חוק שידורי הטלוויזיה מהכנסת (תיקון מס' __); 2. בחירת ממלא מקום ליו"ר הכנסת בעת העדרו מהארץ; 3. הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון – קטין שביצע מעשה טרור) – מיזוג הצעות חוק; 4. הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (דרכי ענישה – הוראת שעה) – מיזוג הצעות חוק.
יום רביעי, 13 ביולי 2016, ז' בתמוז תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק שידורי הטלוויזיה מהכנסת (תיקון מס' __)

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
יום שני, 11 ביולי 2016, ה' בתמוז תשע"ו
בשעה 10:30:  1. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 221) – (מ/1016) – יישום הסכם הפטקא;  2. דיון על תקנות מכח הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 221) – יישום הסכם הפטקא (הסכם בין ממשלת ישראל לממשלת ארה"ב ובו מתחייבת ממשלת ישראל להורות לגופים פיננסיים ישראליים החייבים בדיווח לבדוק חשבונות המתנהלים אצלם… …ולהעביר את המידע האמור לרשויות המוסמכות בארה"ב).
בשעה 11:45: שינויים בתקציב לשנת 2016 – פניות תקציביות המונחות על שולחן הוועדה*– הודעות תקציביות המונחות על שולחן הוועדה**

________
* העברות תקציביות כ- 9 מיליארד ש"ח
** כ-13.9 מיליארד ש"ח – עדפי תקציב משנת 2015 לשימוש ב-2016
יום שלישי, 12 ביולי 2016, ו' בתמוז תשע"ו
בשעה 10:00: מכירת חברות ביטוח לגופים זרים מעמידה בסכנה את הפנסיות של הציבור בישראל – דיון מהיר, הצעותיהם של ח"כ: זהבה גלאון, מיקי לוי ומיקי רוזנטל
בשעה 10:30: החלטות שכר וגמלאות לנושאי משרה שיפוטית ולשרים
בשעה 11:00: אישור לדרך הפרטת חברת פרזות – ואישור להשקעה בחברת עמידר
בשעה 11:30: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' [220])
יום רביעי, 13 ביולי 2016, ז' בתמוז תשע"ו
בשעה 09:30:  "היטל הרים" – העלאת מחירי המים לישובים הממוקמים בהרים" – הצעות לסדר-היום של ח"כ: חמד עמאר, אבו מערוף עבדאללה ויואל חסון 3245
בשעה 10:00: "העברה דחופה של יתרת תקציב 2016, שהובטחה בהחלטת ממשלה למרכזי המחקר והפיתוח של הפריפריה החקלאית" – הצעות לסדר-היום של ח"כ: איתן ברושי וחמד עמאר

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:

יום שני, 11 ביולי 2016, ה' בתמוז תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים
בשעה 11:00: הצעת חוק מוסר תשלומים לספקיםהצעת חוק – חכ רועי פולקמן ואחהצעת חוק – חכ שלי יחימוביץ
בשעה 13:30: 1. הצעת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), 2. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רכיבה בטוחה על אופניים ואופניים עם מנוע עזר)
יום שלישי, 12 ביולי 2016, ו' בתמוז תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק העסקים הקטנים והבינוניים
בשעה 11:30: הגדלת מלאי הדירות בדיור הציבורי – לציון יום הדיור בכנסת
בשעה 13:00: תקנות הנמלים (מניעת התנגשות בים)
יום רביעי, 13 ביולי 2016, ז' בתמוז תשע"ו
בשעה 08:30: אי סלילת כבישים בכפרים הבלתי מוכרים גובה מחיר כבד של חיי ילדיםהצעה לדיון מהיר – חכ אבו עראר טלב

וועדת המשנה לתחבורה ציבורית
בשעה 09:30: תחבורה ציבורית והנגשתה לנשים בכפרים הבלתי מוכרים

כל דיוני ועדת החוץ והבטחון
דיונים נבחרים:

יום שני, 11 ביולי 2016, ה' בתמוז תשע"ו
בשעה 11:00: הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 75) (איסור פרסום שם חייל לעניין הליכים הקשורים לפעילות מבצעית)
יום שלישי, 12 ביולי 2016, ו' בתמוז תשע"ו
בשעה 09:45: הערכה לתרומת הנשים בצה"ל – במסגרת ציון יום ההצדעה לחיילות צה"ל ומערכות הביטחון – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 11:00: סקירה עתית של ראש השב"כ, מר נדב ארגמן, בפני מליאת הוועדה
יום רביעי, 13 ביולי 2016, ז' בתמוז תשע"ו

ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף
בשעה 09:00: סטאטוס תוכנית פינוי אוכלוסייה ובחינת מוכנות הרשויות המקומיות בחירום

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:
יום שני
, 11 ביולי 2016, ה' בתמוז תשע"ו
בשעה 09:00: מפגע סביבתי חמור כתוצאה מפעילות מפחמות בשטחי הרשות הפלשתינית Aו-B – ישיבת מעקב
בשעה 10:00: בחינת ההחלטה על הקמת ישובים חדשים בנגב
בשעה 12:00: הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה  (החמרת הענישה) – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 14:15: תקנות המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (שכרו של שמאי פינוי ובינוי)
יום שלישי, 12 ביולי 2016, ו' בתמוז תשע"ו
בשעה 10:00: אי מתן מעמד לכ-1000 תושבים בברטעה המזרחית ופגיעה בזכויותיהם לקבל שירותי רווחה – ובריאות – דיון מהיר ברטעה, ח"כ איציק שמולי ומסעוד גנאים

ועדת משנה לענייני תכנון ובנייה ברשויות הדרוזיות
בשעה 11:00: תכנון ובניה בשכונת אבו שאח בשפרעם
בשעה 12:30: תכנון ובניה בעיר עוספיא

מליאת הועדה
יום רביעי, 13 ביולי 2016, ז' בתמוז תשע"ו
בשעה 08:30: חיזוק בטחון הפנים בישוב מרחבים ובישובי עוטף עזה – ישיבת מעקב
בשעה 09:30: הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (הסדרת השימוש במקווה טהרה) – הכנה לקריאה שניה ושלישית

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:
יום שני, 11 ביולי 2016, ה' בתמוז תשע"ו
בשעה 09:30: הצעת חוק הצהרת הון של בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה וברשויות המקומיות – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 11:15: הצעת חוק חסיון חומר מודיעיני – הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום שלישי, 12 ביולי 2016, ו' בתמוז תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 124) (עבירות המתה) – פיצול סעיף 1 מהצעת החוק ודיון בעבירת הרשלנות. * הדיון לא ייסוב על עבירות ההמתה – הערות הסניגוריה הציבורית לוועדת חוקה – תיקון יסוד הרשלנות

ועדה משותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה, חוק ומשפט, לפי חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי
בשעה 11:00: דיווח לפי חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי

מליאת הועדה
בשעה 13:00: הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – הכנה לקריאה שניה ושלישית
יום רביעי, 13 ביולי 2016, ז' בתמוז תשע"ו
בשעה 09:00: 1. הצעת חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות – הכנה לקריאה שניה ושלישית;  2. הצעת חוק נציבות ביקורת על מערך התביעה וייצוג המדינה בערכאות – הכנה לקריאה ראשונה – חוות דעת בענין בלעדיות ביקורת המדינה – המכון הישראלי לדמוקרטיה

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:

יום שני, 11 ביולי 2016, ה' בתמוז תשע"ו
בשעה 11:00: הצעה לסדר-היום בנושא: "דו"ח הרשות הארצית למדידה והערכה של משרד החינוך קובע כי חלה עלייה חדה במקרי האלימות וצריכת האלכוהול"
בשעה 12:00: הצעה לסדר-היום בנושא: "שיעור העבריינות בקרב נערים עולים, כפול מחלקם באוכלוסייה"
בשעה 13:00: מערכת החינוך בחולון: 1. כיתות א' במתחם המידטק; 2. סייעות בחינוך המיוחד; 3. תברואת גני הילדים
יום שלישי, 12 ביולי 2016, ו' בתמוז תשע"ו
בשעה 11:30: הכנת חיילות לשירות בצה"ל ובכוחות הביטחון – לציון יום ההצדעה לחיילות צה"ל
בשעה 12:30: הצעה לסדר-היום בנושא: "איומים על מפקד הפלוגה של החייל היורה"
יום רביעי, 13 ביולי 2016, ז' בתמוז תשע"ו
בשעה 09:00: 
אי פתיחת שנת הלימודים במעונות יום לא ממוגנים בעוטף עזה
בשעה 10:00: הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון – השעיית עובד שירות) של הח"כ יעקב מרגי וקב' ח"כים

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:

יום ראשון, 10 ביולי 2016, ד' בתמוז תשע"ו
בשעה 10:00: הצעת חוק שירות אזרחי
יום שני, 11 ביולי 2016, ה' בתמוז תשע"ו
בשעה 09:30: 1. שיתוף פעולה בין משרדי החינוך והרווחה בנושא מסגרות חוץ ביתיות לילדים והמשקל בין פנימיות ציבוריות ופרטיות 2. המחסור בפנימיות יום בחברה הערבית
בשעה 11:30: יישום המלצות דוח הוועדה למלחמה בעוני בתקציב 2015 – 2016 ותעדוף נושאים לקראת תקציב 2017 – דווח משרד הרווחה והשירותים החברתיים
יום שלישי, 12 ביולי 2016, ו' בתמוז תשע"ו
בשעה 09:00: הצעת חוק לידה בבית
בשעה 09:45: הצעת חוק הרשות לגיל הרך
בשעה 11:45: הצעת חוק הבטחת הכנסה (ילד הזכאי לגמלה מיוחדת)
בשעה 12:00: 1. תקנות הנכים (טיפול רפואי לנכה בעל ד
רגת נכות מיוחדת); 2. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים)
בשעה 14:00: 1. הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון – הגנה מפני עיקולים בחשבון הבנק); 2. דיווח משרד הרווחה והשירותים החברתיים על יישום חוק אומנה לילדים
יום רביעי, 13 ביולי 2016, ז' בתמוז תשע"ו
בשעה 09:00: יישום המלצות דוח הוועדה למלחמה בעוני בתקציב 2015 – 2016 ותעדוף נושאים לקראת תקציב 2017 –דווח משרד הכלכלה והתעשייה

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני, 11 ביולי 2016, ה' בתמוז תשע"ו
בשעה 09:00:
טיפול המדינה בריבוי תאונות הדרכים בכביש 66בקשה לחוות דעת מבקר המדינה

ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים
בשעה 11:00: קבלת החלטות בנושא הקמת שדה תעופה חלופי לנתב"ג – בקשה לחוו"ד מבקר המדינה

מליאת הועדה
בשעה 13:00: השפעת השינוי בשיעור המכס על מחיר המוצרים בענף החקלאות לפני חג הפסח התשע"ובקשה לחוות דעת מבקר המדינה
יום שלישי, 12 ביולי 2016, ו' בתמוז תשע"ו
בשעה 09:00: ריבוי זיהומים במוסדות האישפוז ובקהילה
בשעה 11:00: 1. סיוע בדיור לזכאים; 2. אי מיצוי זכויות חברתיות, ישיבת מעקב אחר הדו"ח בנושא משרד הבינוי;  3. דירות דיור ציבורי שהושכרו שלא לזכאי דיור ציבורי – ישיבת מעקב;  4. בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: פעילות חברת עמידר והתוכניות להפרטתה – הישיבה תתקיים באולם נגב
יום רביעי, 13 ביולי 2016, ז' בתמוז תשע"ו
בשעה 09:00: טיפול רשויות המדינה בשוהים הבלתי חוקיים
– הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 10:30: הטיפול בתהליכי חקיקת משנה במערכת הממשלתית
– הישיבה תתקיים באולם נגב

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שני, 11 ביולי 2016, ה' בתמוז תשע"ו
בשעה 10:30: השקופות – נשים חסרות מעמד
בשעה 12:00: נשים עם מוגבלויות ואימהות לילדים עם צרכים מיוחדים באוכלוסיה הבדואית בנגבהצגת מחקר עמותת מען, הפורום למעם נשים ערביות בנגב
יום שלישי, 12 ביולי 2016, ו' בתמוז תשע"ו
בשעה 10:00: 1. חסמים בפני זכות הנשים בדיור – מעקב; 2. הטרדות מיניות בדיור הציבורי

ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות
בשעה 12:30: הערכות גורמי טיפול ושיקום לקראת סגירת בתי בושת באזור התחנה המרכזית הישנה בת"א

ישיבה משותפת לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, וועדת המשנה לתחבורה ציבורית של ועדת הכלכלה
בשעה 09:30: תחבורה ציבורית והנגשתה לנשים בכפרים הבלתי מוכרים – הישיבה תתקיים בחדר ועדת הכלכלה

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 12 ביולי 2016, ו' בתמוז תשע"ו

ועדה משותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה, חוק ומשפט, לפי חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי
בשעה 11:00: דיווח לפי חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי

ועדת משנה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת – פיקוח ומעקב אחר יישום החלטות ועידת פריז
בשעה 13:30: קידום טכנולוגיות לייצור אנרגיה מתחדשת במבנה משק מבוזר

כל דיוני הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
דיונים נבחרים:
יום שלישי, 12 ביולי 2016, ו' בתמוז תשע"ו
בשעה 10:00: זכויות אדם בהפללה ובטיפול במשתמשי סמים

כל דיוני הוועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:

יום שני, 11 ביולי 2016, ה' בתמוז תשע"ו
בשעה 11:00:
בטיחות בהסעות תלמידים

כל דיוני הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
דיונים נבחרים:

יום שני, 11 ביולי 2016, ה' בתמוז תשע"ו
בשעה 10:30:
מענה לשאלות הוועדה בנושא נתוני תקצוב פר תלמיד, העסקת חוקרים פרטיים ותאונות במערכת החינוך
בשעה 12:30: הוצאות כיבוד ופנאי במשרדי הממשלה
יום שלישי, 12 ביולי 2016, ו' בתמוז תשע"ו
בשעה 12:30: לרגל יום הדיור: שקיפות בנתוני הדיור הציבורי – דירות ריקות, תורים ארוכים והליכים מסורבלים

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ובסעיפים מהצעת חוק התכנית הכלכלית
דיונים נבחרים:
יום שני, 11 ביולי 2016, ה' בתמוז תשע"ו
בשעה 12:00:
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסייםמוצע להפוך את אגף שוק ההון לרשות שתיקרא רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
יום שלישי, 12 ביולי 2016, ו' בתמוז תשע"ו
בשעה 13:00:
1. הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית; 2. בחינת ההשלכות על הדיור הציבורי; 3. דיון המשך לקראת השלמת הצעת החוק: הקראה, דיון והצבעות
יום רביעי, 13 ביולי 2016, ז' בתמוז תשע"ו
בשעה 09:00: 
1. הצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית; 2. בחינת ההשלכות על הדיור הציבורי; 3. דיון המשך לקראת השלמת הצעת החוק: הקראה, דיון והצבעות

כל דיוני הועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:
יום שני, 11 ביולי 2016, ה' בתמוז תשע"ו
בשעה 12:00:
פניות ציבור בנושא התנאים הפיזיים בעמדות השמירה במוסדות ציבור – הישיבה תתקיים באולם נגב
נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.